Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng

Thập Lun Kinh Giảng K

大乘大集地藏十輪經講記

Mộng Tham lo ha thượng chủ giảng

梦参老和尚主講

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

 

* Phần 1

* Phần 2

* Phần 3

* Phần 4

 

 

 

[Thế Ch Bảo Điện]