A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 2

Chủ giảng: Lăo pháp sư Tịnh Không

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

 

Tập 3

 

      Xin mở cuốn Hạ của bộ kinh, chúng ta đang đọc phần Nhân Đề.

 

      (Diễn) Minh Cổ Hàng Vân Thê Tự sa-môn Châu Hoằng thuật.

      () 明古杭雲棲寺沙門袾宏述 .

  (Diễn: Đời Minh, sa-môn Châu Hoằng chùa Vân Thê tại Cổ Hàng thuật).

 

      Đây là tác giả của bộ Sớ Sao. Liên Tŕ đại sư viết Sớ Sao, tựa đề trong nguyên bản ghi là “hậu học Cổ Hàng Vân Thê tự”. Về sau, người khắc in do thấy đại sư là người đời Minh nên đă bỏ bớt hai chữ “hậu học”, thay bằng chữ Minh để [độc giả] vừa đọc liền biết ngay Ngài là người sống vào đời Minh.

 

      (Diễn) Nhân đề trung, học giả, hiệu dă. Hậu giác giả, tất hiệu tiên giác chi sở vi. Cố cổ nhân hữu đại triệt chi hậu, năi chung thân cư học địa giả. Kim đại sư tự xưng hậu học, diệc thử ư dă.

      () 人題中。學者,效也。後覺者,必效先覺之所為,故古人有大徹之後,乃終身居學地者。今大師自稱後學,亦此意也 .

      (Diễn: Trong phần Nhân Đề, “học” là phỏng theo. Kẻ hậu giác ắt sẽ noi theo hành động của bậc tiên giác (người giác ngộ trước). V́ thế, cổ nhân sau khi đại triệt, bèn suốt đời giữ địa vị là người cầu học. Nay đại sư tự xưng là “hậu học” cũng do ư này).

 

      Tiếp theo đó là giới thiệu Liên Tŕ đại sư. Trước hết, giảng ư nghĩa của chữ “hậu học”. “Học” cũng có nghĩa là giác, mà cũng có nghĩa là “phỏng theo” (bắt chước theo, làm theo). Kẻ hậu giác nhất định phải phỏng theo hành vi của bậc “tiên tri, tiên giác” (hiểu biết trước, giác ngộ trước). Hành vi của những vị ấy chính là cách thức để cầu giác ngộ. Vị ấy giác ngộ như thế nào? Chứng quả như thế nào? Những điều ấy đáng để chúng ta bắt chước làm theo, đáng để chúng ta học theo. Cổ nhân nêu gương tu học cho chúng ta: Sau khi đại triệt đại ngộ vẫn giống hệt như kẻ mới học; khiêm hư như thế đó, hiếu học như vậy đó, rất khó có. Chúng ta càng phải nên học theo điểm này, nhất định chớ nên “được chút ít đă cho là đủ”, học được chút xíu đă tự cảm thấy ta rất ngon lành, cảm thấy bản thân ta hơn hết thảy mọi người, ngạo mạn, ngông cuồng! Đấy chính là chướng ngại. Người thật sự hữu tu hữu học nhất định hết sức khiêm hư, măi cho đến khi chứng địa vị Như Lai vẫn khiêm hư như thế, quư vị thấy có vị Phật nào chẳng khiêm hư hay chăng? Phàm những ai dính mắc tập khí ngạo mạn nhất định sẽ chẳng có thành tựu. Trong hết thảy các kinh, chúng ta chẳng thấy có vị Bồ Tát hay Phật nào ngạo mạn, ngay cả tập khí ngạo mạn cũng chẳng thấy. A La Hán có tập khí ngạo mạn, nhưng từ Bích Chi Phật trở lên đều không có, tuyệt đối chẳng vướng mắc tập khí ngạo mạn; nhưng những kẻ tu học về sau này, chúng ta thường thấy họ ngạo mạn đầy dẫy. Phải đặc biệt tự ḿnh kiểm điểm, thường là [chính ḿnh] chẳng hay chẳng biết, dường như là học vấn tăng trưởng một phần th́ ngă mạn cũng tăng trưởng một phần, đích xác là có trường hợp như vậy.

      Thậm chí, chúng tôi c̣n nghe nói trong thế gian thật sự có chuyện như thế này: Con cái coi thường cha, cha không biết chữ, làm ruộng, vun vén cho con cái tốt nghiệp đại học. Con cái tự cảm thấy ḿnh giỏi giang quá, cha chẳng hiểu biết ǵ hết, chưa từng đi học; [con cái] trở về nhà, ngay cả cha mẹ cũng xem thường. Quư vị hăy suy nghĩ: Học vấn của gă ấy là ǵ vậy? Làm cho cha mẹ hối hận không kịp. Thuở ấy, giá mà bảo con đi làm ruộng sẽ tốt hơn, nó c̣n biết hiếu thuận với cha mẹ. Đâu ngờ học vấn càng cao, tṛng mắt sẽ dần dần trợn ngược lên đỉnh đầu, chẳng thấy ai hết! Tập khí phiền năo ngày càng tăng trưởng. Đấy chẳng phải là học vấn! Tục ngữ thường nói: “Học vấn thâm thời, ư khí b́nh” (Khi học vấn sâu xa, ư chí, tánh t́nh b́nh ổn), đấy mới là học vấn thật sự. Đương nhiên [kẻ ngạo mạn] càng chẳng phải là giác ngộ như trong Phật pháp đă nói; kẻ mê hoặc điên đảo mới có tập khí tham, sân, si, mạn, người giác ngộ quyết định chẳng thể có tập khí ấy. Do vậy, kẻ mê, người giác, chúng ta có thể quan sát được! Hăy đặc biệt hồi quang phản chiếu, xét xem chính ḿnh có thật sự giác ngộ hay chăng? Hay là mỗi ngày một mê sâu hơn? Điều này khẩn yếu đấy nhé! Liên Tŕ đại sư là nhân vật như thế nào? Nếu không phải là Phật tái lai th́ cũng là Bồ Tát tái lai. Tuy chúng ta chẳng biết bổn địa của Ngài, nhưng xác thực Ngài chẳng phải là kẻ tầm thường. Ngài trở thành bậc “nhất đại tổ sư” trong thế gian mà vẫn khiêm hư như thế đó, xưng là “hậu học” cũng là do ư nghĩa này, phỏng theo cổ đại đức mà tự xưng là “hậu học”.

      Trong phần Nhân Đề, nguyên bản ghi là “hậu học”, người đời sau sửa lại. Sửa lại cũng đúng; bởi lẽ, thuở ấy, Ngài xưng là hậu học th́ chính xác, sau khi nhà Minh diệt vong là đến nhà Thanh, ắt phải ghi thêm triều đại vào đầu câu để [người đọc] biết Ngài là người sống vào thời đại nào. Do vậy, đổi thành chữ Minh. Ngài là người sống vào đời Minh.

 

      (Diễn) Cổ Hàng, cổ xưng Hàng Châu.

      () 古杭,古稱杭州。

      (Diễn: Cổ Hàng là chỗ thời xưa gọi là Hàng Châu).

 

      Quê Ngài ở Hàng Châu. Cổ Hàng là nơi được gọi là Hàng Châu vào thời cổ.

 

      (Diễn) Nam Tống kiến đô canh danh Lâm An.

      () 南宋建都更名臨安。

      (Diễn: Thời Nam Tống, lập kinh đô tại đó, đổi tên thành Lâm An).

 

      Kinh đô của nhà Tống vốn là thành Biện Lương, nay là huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Thuở ấy, quân Kim xâm lăng, nhà Tống không có cách nào kháng cự, Tống Cao Tông dời đô đến Hàng Châu hiện thời, trong lịch sử gọi là “nhà Nam Tống”, Nhạc Phi sống vào thời này. Sau khi dời đô đến chỗ này, bèn đổi tên nơi này thành Lâm An.

 

      (Diễn) Kim viết Hàng Châu, phục cổ dă.

      () 今曰杭州復古也。

      (Diễn: Nay gọi là Hàng Châu, tức là khôi phục tên cổ).

 

      Hiện thời lại gọi là Hàng Châu, tức là tên được đổi lần nữa vào đời

Minh. Măi cho đến hiện thời vẫn gọi là Hàng Châu, đây là địa danh.

 

      (Diễn) Vân Thê tự danh.

      () 雲棲寺名

      (Diễn: Vân Thê là tên chùa).

 

      Đây là đạo tràng của đại sư.

     

      (Diễn) Tại Ngũ Vân sơn chi lộc.

      () 在五雲山之麓。

      (Diễn: Dưới chân núi Ngũ Vân).

 

  “Lộc” () là chân núi. Nơi này cũng thuộc Hàng Châu.

 

      (Diễn) Tiên thị sơn chi điên, hữu ngũ sắc thụy vân bàn toàn kỳ thượng, nhân dĩ danh sơn dĩ.

      () 先是山之顛,有五色瑞雲盤旋其上,因以名山已。

      (Diễn: Trước kia, do đỉnh núi có mây lành năm sắc vây quanh phía trên nên đặt tên núi như vậy).

 

      Đây là tŕnh bày lư do v́ sao núi Ngũ Vân có tên như vậy; tức là do có mây lành năm sắc thường tụ trên đỉnh núi, nên gọi là Ngũ Vân sơn.

 

       (Diễn) Nhi ngũ vân phi tập sơn Tây ổ trung, kinh cửu bất tán, thời nhân dị chi, hiệu vi Vân Thê Ổ.

      () 而五雲飛集山西塢中,經久不散,時人異之,號為雲棲塢。

      (Diễn: Nhưng mây năm sắc trôi về tụ tập nơi hang núi phía Tây một thời gian dài chẳng tan, người thời ấy lấy làm lạ, bèn đặt tên là “hang mây đậu”).

 

      “Ổ” () là hang núi. Mây từ đỉnh núi dần dần hạ xuống hang núi, mây lành năm sắc thường xuyên chẳng tan, mọi người bèn gọi hang núi ấy là Vân Thê Ổ (hang mây đậu), giống như mây ngưng đậu tại nơi ấy. Đoạn này nói rơ lai lịch của chùa Vân Thê.

 

      (Diễn) Tống thời hữu Chí Phùng thiền sư kiến tự.

      () 宋時有志逢禪師建寺。

      (Diễn: Vào thời Tống, có thiền sư Chí Phùng dựng chùa [tại nơi ấy]).

 

      Dựng chùa tại nơi ấy. Chùa có tên là Vân Thê Tự.

 

      (Diễn) Hiệu viết Vân Thê Tự. Tuế cửu vu phế, đại sư ái kỳ sầm tịch, phu tọa kỳ gian, thời nhân vi chi cấu thất, tự phục hưng yên

      () 號曰雲棲寺。歲久蕪廢,大師愛其岑寂,趺坐其間,時人為之搆室,寺復興焉。

      (Diễn: Tên là Vân Thê Tự. Lâu ngày chùa hoang vu, bỏ phế. Đại sư thích vẻ thanh vắng của nó, bèn tịnh tọa nơi ấy. Người thời ấy bèn dựng nhà cho Sư, chùa lại được hưng thịnh).

      

       Phong cảnh nơi ấy hết sức đẹp, rất thanh vắng. Mọi người không ai đến nơi ấy, chùa lâu ngày không được sửa chữa, không ai ở. Từ đời Tống sang đời Minh c̣n có nhà Nguyên ở giữa, đại sư là người sống vào cuối đời Minh; tính ra, thời gian phải từ sáu trăm năm trở lên. Ngôi chùa ấy không được tu bổ đă lâu, trở thành nơi hoang vu, bỏ phế. Liên Tŕ đại sư đến nơi ấy, thích hoàn cảnh của nơi ấy, hoàn cảnh hết sức thanh vắng. Chính Ngài vốn không có ư nghĩ phục hưng ngôi chùa, chỉ cất một am tranh trong đống hoang tàn để trụ tại nơi đó. Về sau, bị người ta nhận biết, mọi người đến thân cận Sư, nhận thấy Ngài thật sự là một vị cao tăng hữu đạo. Do vậy, người đến thân cận ngày càng nhiều, nơi ấy đông đảo hơn, hàng cư sĩ, trưởng giả dần dần biết đến Sư. Mọi người phát tâm khôi phục ngôi chùa ấy, hiện nay chính là chùa Vân Thê, trở thành một tùng lâm đạo tràng. Ngôi đại điện trong chùa này có tên là Thần Vận Điện, v́ được thần lực giúp kiến tạo. Ngôi chùa này rất nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc là do đức hạnh của đại sư chiêu cảm. Cổ nhân thường nói: “Bất phạ một hữu miếu, chỉ phạ một hữu đạo” (Chẳng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo). Đại sư hữu đạo, tuy không có chùa, đă có quỷ thần giúp Ngài kiến lập, cảm động tứ phương học nhân dần dần kéo tới tụ tập tại đạo tràng ấy. Đạo tràng ấy tự nhiên phục hưng.

 

      (Diễn) Sa-môn, thử vân Cần Tức, cần tu Giới, Định, Huệ, tức diệt tham, sân, si.

      () 沙門,此云勤息,勤修戒定慧,息滅貪瞋痴。

      (Diễn: Sa-môn, Hán dịch là Cần Tức, [nghĩa là] siêng tu Giới - Định - Huệ, dứt diệt tham, sân, si).

 

      “Sa-môn”: Đây cũng là đại sư khiêm hư tự xưng. Sa-môn (Śramana) là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là “Cần Tức”, có nghĩa là “cần tu Giới, Định, Huệ, tức diệt tham, sân, si” (siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si), nên gọi là Sa-môn. Sa-môn là tiếng dùng để gọi chung những người tu hành tại Ấn Độ vào thời cổ. Chúng ta biết: Vào thời cổ, Ấn Độ là đất nước của tôn giáo. Trong kinh Phật thường nói tới chín mươi sáu thứ ngoại đạo. Những loại ngoại đạo ấy khá cao minh, công phu của họ có thể đạt đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, có thần thông, có Thiền Định (Tứ Thiền Bát Định). Người xuất gia tu hành rất nhiều, gọi chung là Sa-môn. Nh́n từ chỗ này, không riêng ǵ Phật pháp phải đoạn tham, sân, si, mà những ngoại đạo tại Ấn Độ cũng phải đoạn tham, sân, si, có giống như Phật pháp hay không? Không giống! Phật pháp là thật sự đoạn, c̣n họ chỉ là “phục đoạn” (đè nén, chế ngự). Công phu Thiền Định sâu, tham, sân, si chẳng dấy lên hiện hành, Tứ Thiền Bát Định đều là phục đoạn. A La Hán đạt đến Đệ Cửu Định mới thật sự đoạn trừ, hễ đoạn trừ bèn thoát khỏi tam giới, siêu việt sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi v́ sao mà có? Do tham, sân, si biến hiện. Nếu chúng ta hỏi: Trong tương lai có c̣n phải luân hồi hay chăng th́ quư vị đừng hỏi ai khác, hăy hỏi chính ḿnh có đoạn được tham, sân, si hay chưa? Thật sự chẳng c̣n tham, sân, si th́ sẽ không có luân hồi. Tham, sân, si là nhân; lục đạo luân hồi là quả báo. Có nhân ắt có quả. Đoạn trừ nhân th́ đương nhiên quả chẳng c̣n nữa. Chẳng đoạn tham, sân, si, quyết định chẳng tránh khỏi luân hồi, tham, sân, si, khá là phiền phức. Nếu tham cầu ngũ dục, lục trần, tiếng tăm, lợi dưỡng trong thế gian, quá nửa là quả báo trong tam đồ. Nếu tham cầu Phật pháp, tham cầu thiện nghiệp, chưa đoạn tham, sân, si, quả báo sẽ thuộc về ba đường lành, chẳng ra khỏi lục đạo. Muốn thoát lục đạo, nhất định phải đoạn tham, sân, si, đấy là điều chúng ta phải nhất định nhớ kỹ. Danh xưng Sa-môn sau khi được truyền đến Trung Quốc bèn biến thành tiếng gọi chung những người xuất gia trong Phật giáo; [người tu hành trong] những đạo khác tại Trung Quốc chẳng xưng là Sa-môn. Sa-môn là [danh xưng] khiêm hư, là tiếng xưng hô của người c̣n thuộc địa vị học hỏi, giống như tiếng xưng hô của kẻ làm học tṛ. Trong kinh nói Sa-môn có bốn loại khác nhau, ở đây, nêu ra như sau:

 

      (Diễn) Hữu thắng đạo, thuyết đạo, hoạt đạo, ô đạo, tứ chủng bất đồng.

      () 有勝道、說道、活道、汙道四種不同。

      (Diễn: Có bốn loại khác nhau là thắng đạo, thuyết đạo, hoạt đạo và ô đạo).

 

      Người xuất gia có thể chia thành bốn loại.

 

      (Diễn) Thắng tức Phật, Bồ Tát đẳng.

      () 勝即佛菩薩等。

      (Diễn: Thắng đạo sa-môn là những vị như Phật, Bồ Tát v.v...)

 

      Thắng đạo sa-môn: “Thắng” là thù thắng. Bậc sa-môn thù thắng nhất chính là Giới - Định - Huệ viên măn, tiêu diệt sạch sành sanh tham, sân, si. Thắng đạo sa-môn chính là Phật, Bồ Tát. Quư vị đọc đến chỗ này cảm thấy lạ lùng, v́ sao Phật c̣n ở địa vị tu học? Phật trong Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo đều là học sinh, đều chưa viên măn, v́ các Ngài là Chánh Đẳng Chánh Giác, chưa phải là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Do vậy, quả vị Phật trong ba giáo này đều có thể gọi là sa-môn, chỉ có Phật trong Viên Giáo mới không gọi như vậy. Phật trong Viên Giáo thật sự viên măn, là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đẳng Giác Bồ Tát vẫn c̣n phải tu, Ngài chưa viên măn, c̣n là học sinh. Phật trong Viên Giáo mới là thật sự tốt nghiệp, viên măn.

 

      (Diễn) Thuyết vị thuyết chánh pháp giả.

      () 說謂說正法者。

      (Diễn: Thuyết đạo sa-môn nghĩa là người nói chánh pháp).

 

      Thuyết đạo sa-môn là pháp sư giảng kinh, thuyết pháp. Những vị pháp sư này chưa thành vô thượng đạo, cũng thuộc địa vị tu học, đem những ǵ chính ḿnh tu, chính ḿnh học, cảnh giới do chính ḿnh chứng đắc dâng cho những đồng tu mới học tham khảo, giúp họ tu học. Người nói chánh pháp th́ gọi là “thuyết đạo sa-môn”.

 

      (Diễn) Hoạt vị tu thiện phẩm giả.

      () 活謂修善品者。

      (Diễn: Hoạt đạo sa-môn nghĩa là người tu thiện phẩm).

 

      Hoạt đạo sa-môn “vị tu thiện phẩm giả” (nghĩa là người tu thiện phẩm), tức là người thật sự chiếu theo lư luận và phương pháp trong kinh Phật để tu hành.

     

      (Diễn) Ô vị chư tà hạnh giả.

      () 汙謂諸邪行者。

      (Diễn: Ô đạo sa-môn là những kẻ tà hạnh).

 

      Ô đạo sa-môn là những loại sa-môn tuy xuất gia, nhưng chẳng hiểu đạo lư trong Phật pháp, cũng chẳng hiểu phương pháp tu hành, đâm ra trở thành tà tri, tà kiến, rớt vào tiếng tăm, lợi dưỡng.

      Chúng ta đừng nên xét nét ai khác, vấn đề là bản thân chúng ta thuộc loại nào? Bất luận là xuất gia hay tại gia, muốn thành tựu đều phải chân tu. Bốn loại này, thắng đạo không cần phải bàn tới, không có vấn đề ǵ. Nếu chúng ta hỏi bậc thuyết đạo, tức người nói chánh pháp có tu hành hay là không? Bậc thuyết đạo nhất định tu hành, tu trước rồi nói sau, chứ không phải nói rồi chẳng tu! Các vị ấy có tu, thật sự chứng đắc cảnh giới ấy, chẳng hoài nghi lư luận và phương pháp th́ mới có thể nói được; vị ấy nhất định có thể nói được, do chẳng nghi hoặc mảy may nên mới giới thiệu [những phương pháp và lư luận ấy] cho chúng ta. Nếu chính ḿnh chưa chứng đạo, tức là nghe lỏm, nói ṃ, nghe người khác nói làm sao th́ ḿnh cũng nói vậy, không nắm vững, chính ḿnh chưa kiến đạo [th́ chẳng thể nói được]. Thời cổ, bậc giảng kinh thuyết pháp đều là hữu tu, hữu chứng. Do vậy, bậc thuyết đạo cao hơn bậc tu đạo một bậc; bậc tu đạo chưa chắc có thể thuyết đạo, c̣n bậc thuyết đạo nhất định là tu đạo.

      Hàng ô đạo tội nghiệp sâu nặng. Cơ hội đọa địa ngục của các chúng sanh không nhiều. Quư vị nghĩ xem: Có mấy ai tạo tội Ngũ Nghịch, Thập Ác? Tội Ngũ Nghịch là “giết cha, giết mẹ” (có mấy ai giết cha, giết mẹ? Không có ai), “làm thân Phật chảy máu” (cũng không có ai), “giết A La Hán” (A La Hán ở đâu quư vị cũng chẳng biết), “phá ḥa hợp Tăng”, đấy đều là những chuyện chẳng thể làm được; nhưng kẻ rất dễ đọa địa ngục A Tỳ là ai? Ô đạo sa-môn, tức là như trong kinh thường nói: “Thí như sư tử trùng, hoàn phệ sư tử nhục” (Ví như trùng trong thân sư tử, lại cắn rứt thịt sư tử). Vào trong cửa Phật để phá hoại Phật pháp, tội nghiệp ấy nặng lắm!

 

      (Diễn) Châu Hoằng, thị pháp húy.

      () 袾宏,是法諱。

      (Diễn: Châu Hoằng là pháp danh của đại sư).

 

      Tên hiệu này là pháp danh của đại sư lăo nhân gia. Chữ Châu[1] có hai cách đọc, chữ này c̣n đọc âm Shū, tức chữ Thù () trong Thù Thắng. Danh hiệu của đại sư vốn dùng chữ Thù trong từ ngữ “thù thắng” (殊勝). Do trong thời đại chuyên chế, sợ người ta chụp mũ “hủy báng”, phiền phức lớn lắm. Hoàng đế nhà Minh họ Châu (), nếu quư vị dùng chữ Thù, người ta sẽ tố cáo với hoàng đế: Gă này tâm thuật bất chánh, coi thường hoàng đế, “ngạt châu” (歹朱: họ Châu xấu xa) mà! Rắc rối to, nhất định lại dấy lên vụ án văn tự. Do vậy, lăo nhân gia bèn đổi [bộ Ngạt () trong chữ Thù] thành bộ Y ().

 

      (Diễn) Hiệu Liên Tŕ, Nhân Ḥa nhân.

      () 號蓮池,仁和人。

      (Diễn: Pháp hiệu là Liên Tŕ, người xứ Nhân Ḥa).

 

      Nhân Ḥa: Nơi này hiện thời cũng ở Hàng Châu. Vào đời Hán, nơi này có tên là Tiền Đường, đến thời Ngũ Đại, Ngô Việt Vương đổi tên nơi này thành huyện Tiền Giang, hợp với Tiền Đường gọi là Hàng Châu. Đời Tống, nơi này đổi tên thành Nhân Ḥa, hiện thời gọi là Hàng Huyện (huyện Hàng). Thời Dân Quốc đặt tỉnh lỵ của tỉnh Chiết Giang tại nơi đây, chúng ta gọi chung là Hàng Châu, tức là cả một khu vực Hàng Châu. Nơi này xưa nay có tên gọi thay đổi khác nhau. Tiếp theo đây, sách nói đến sự tích xuất gia của Ngài.

 

      (Diễn) Tùng Tánh Thiên ḥa thượng chúc phát.

      () 從性天和尚祝髮。

      (Diễn: Xuống tóc với ḥa thượng Tánh Thiên).

 

      “Chúc phát”“thế độ” (xuống tóc), vị thầy thế độ của Ngài là ḥa thượng Tánh Thiên.

 

      (Diễn) Biến tham tri thức.

   () 遍參知識。

      (Diễn: Tham học với khắp các tri thức).

 

      Sau khi thế độ, thầy thế độ tiếp dẫn quư vị vào cửa Phật. “Sư phụ lănh tấn môn, tu hành tại cá nhân” (thầy dẫn vào cửa Phật, tu hành do chính ḿnh). Trong nhà Phật, vị thầy trọng yếu nhất chính là vị thầy đắc pháp. Trong Thiền Tông, “đắc pháp” là khai ngộ. Quư vị khai ngộ trong hội của vị pháp sư nào th́ vị thầy ấy hết sức quan trọng đối với quư vị, v́ sao? Pháp Thân huệ mạng từ do vị ấy mà có, [quư vị] được gọi là “pháp tử” [của vị thầy ấy]. Pháp tử quan trọng hơn đồ đệ rất nhiều, trực tiếp đắc pháp mà! Trong Tịnh Độ Tông, tiêu chuẩn không cao như vậy. Tịnh Độ Tông chỉ cần thật sự kiến lập Tín - Nguyện - Hạnh là đắc pháp, chứ không phải là đắc Lư nhất tâm bất loạn, không phải vậy! Bởi lẽ, trong Tịnh Độ, thật sự đầy đủ ba món tư lương Tín - Nguyện - Hạnh sẽ chắc chắn văng sanh, văng sanh chính là quyết định thành Phật ngay trong một đời. Điều này hết sức thù thắng, cho dù là Hạ Phẩm Hạ Sanh cũng  thành tựu, đấy chính là chỗ hết thảy các pháp môn khác chẳng thể bằng được, chẳng thể so sánh được!

      “Biến tham tri thức” là đến cầu học, đến các nơi tham phỏng, gặp được một vị thầy chân chánh bèn muốn ở lại, chẳng thể rời đi. Nơi ấy thật sự có thể thành tựu người khác, lẽ nào lại rời đi? Nếu nơi ấy rất khổ, cơm không có mà ăn th́ quư vị là do ăn cơm mà tới hay do tu đạo mà tới? Ở nơi ấy có đạo, nhưng không có cơm ăn th́ khi đó phải làm sao? Khi đó, dẫu chết đói cũng phải học đạo, phải có quyết tâm như vậy, quyết định chớ nên ĺa khỏi, v́ sao? Pháp Thân huệ mạng là khẩn yếu, thân mạng chẳng khẩn yếu. Pháp Thân huệ mạng yếu khẩn, cổ nhân coi trọng điểm này; do vậy, gặp vị thầy thật sự có đạo ở nơi đâu, họ quyết định chẳng ĺa bỏ, chẳng giống như chúng ta hiện thời! Hiện thời, chúng ta thấy nơi nào sống thoải mái, tự tại bèn tới đó. Chỗ nào khổ quá, chẳng tới, khổ quá mà! Chẳng cần biết có đạo hay không, trước tiên phải nghe ngóng coi hoàn cảnh ra sao, cuộc sống như thế nào, đăi ngộ ra làm sao, phải bàn định những chuyện đó rồi mới tới, rất khó đạt thành tựu!

 

      (Diễn) Ư Tiếu Nham xứ hữu sở khế nhập.

      () 於笑巖處有所契入。

      (Diễn: Ở nơi ngài Tiếu Nham có chỗ khế nhập).

     

      Tiếu Nham là thiền sư Biến Dung. Vị thiền sư này dạy ngài Liên Tŕ điều ǵ? Thuở ấy, vị thiền sư này rất nổi tiếng, Ngài là một vị cao tăng. Khi ấy, ngài Liên Tŕ là học tṛ, xuất gia chưa lâu, đến nơi ấy tham phỏng thiền sư, cứ ba bước một lạy, hết sức khiêm hư, lễ dưới ṭa của lăo Ḥa Thượng. Lăo Ḥa Thượng nói với Ngài pháp nào khiến Ngài khai ngộ? Truyện kư ghi chép rất rơ ràng. Pháp do Ḥa Thượng nói chính là lời nói tầm thường quen thuộc, không có một câu nào hiếm hoi, lạ lùng ǵ cả! Lăo Ḥa Thượng bảo Ngài: “Ông là người trẻ tuổi, khá lắm! Hăy nhớ kỹ! Trong một đời này, chớ để tiếng tăm, lợi dưỡng làm hại”. Từ câu nói này, Ngài ngộ nhập. Lúc ấy, người đến nghe pháp với Ḥa Thượng đang hiện diện nghe nói xong đều cười cợt, người kiền thành như vậy t́m đến, lăo Ḥa Thượng nhất định giảng diệu pháp, nào ngờ được nghe một câu nói tầm thường quen thuộc. Người cùng nghe đông đảo như vậy đều không thụ dụng được, chỉ có ḿnh Ngài thụ dụng. Đấy chính là như cổ nhân nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Những người kia cùng nghe như thế, v́ sao chẳng thể thụ dụng? Thiếu ḷng thành kính, không có tâm cung kính, nên tuy nghe mà chẳng thể thụ dụng. Liên Tŕ đại sư nói: “Lăo ḥa thượng là thiện tri thức thật sự, Ngài dạy tôi một câu hết sức b́nh thường, chất phác, suốt đời tôi nhất định phải thực hiện được. Ngài chẳng gạt người, chẳng đàm huyền thuyết diệu, cố ư đề cao thân phận của chính ḿnh, Ngài là người chất phác”. Một câu này nói toạc ra khuyết điểm của những kẻ hậu học chúng ta trong đời mạt, cảnh tỉnh chúng ta. Một đời Ngài đắc lực nhờ vào câu nói ấy của lăo Ḥa Thượng. Có thể bỏ tiếng tăm, lợi dưỡng th́ sẽ thực hiện được. Hễ có tơ hào tiếng tăm, lợi dưỡng th́ tiếng tăm, lợi dưỡng giống như thuốc độc, trong một bầu đề-hồ của ta xen lẫn một tí độc dược th́ cả bầu sẽ biến thành độc dược. Trong đề-hồ chẳng được xen lẫn tí ti độc dược nào! “Hữu sở khế nhập” nghĩa là Ngài có ngộ nhập.

 

      (Diễn) Toại kết mao thâm cốc, chủ trương Tịnh Độ.

      () 遂結茅深谷主張淨土。

      (Diễn: Bèn dựng lều tranh trong hang sâu, chủ trương Tịnh Độ).

 

      Tại Vân Thê Ổ, vào thời cổ có ngôi chùa Vân Thê, Sư kết lều tranh trong chốn hoang vu để tấn tu, chuyên tu pháp môn Niệm Phật. Đọc truyện kư, ta thấy Ngài chưa từng làm Phật sự, chuyện ǵ cũng chẳng làm, suốt ngày từ sáng đến tối là một câu A Di Đà Phật. Có một năm, nơi ấy bị hạn hán dữ dội, đă rất lâu trời không mưa, có người nói Ngài đạo đức cao, thật sự là một vị cao tăng hữu đạo, thỉnh Ngài tới cầu mưa. Nghi thức ǵ Ngài cũng không biết, được rồi! Cầu mưa th́ mọi người hăy cùng đi với tôi, Ngài ở đằng trước cầm dẫn khánh, đi ra đồng niệm A Di Đà Phật. Kỳ lạ sao! Ngài đi đến chỗ nào, mưa liền trút xuống nơi đó, thật sự có cảm ứng! Nghi thức nào cũng chẳng có, một câu A Di Đà Phật niệm đến nơi đâu trời đổ mưa xuống nơi đó, cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn!

 

      (Diễn) Tăng lạp ngũ tuần.

      () 僧臘五旬。

      (Diễn: Tăng lạp năm mươi năm)

 

      “Tăng lạp” là số năm xuất gia, Ngài xuất gia năm mươi năm.

 

      (Diễn) Thế thọ bát thập.

      () 世壽八十。

      (Diễn: Tuổi thọ tám mươi).

 

      Quư vị vừa đọc liền hiểu ngay, Ngài xuất gia năm ba mươi tuổi, viên tịch năm tám mươi tuổi.

 

      (Diễn) Hóa duyên kư tất, niệm Phật nhi thệ.

      () 化緣既畢,念佛而逝。

      (Diễn: Duyên hóa độ đă xong, niệm Phật qua đời).

     

      Ngài là tổ sư đời thứ tám của Tịnh Độ Tông. Trong số các vị Tổ Sư nhiều đời, thành tựu của Ngài hết sức thù thắng, khó có nhất là bộ Sớ Sao này, có thể nói là Ngài hoàn toàn giải thích giáo nghĩa “bác đại tinh thâm” (rộng lớn, tinh tường, sâu xa) của kinh Di Đà cho chúng ta, khiến cho chúng ta thật sự nhận biết pháp môn Tịnh Độ chẳng thể nghĩ bàn.

 

      (Diễn) Thuật giả, truyền thuật dă.

      () 述者,傳述也。

      (Diễn: Thuật là truyền thuật).

 

      Chữ “thuậtcũng hết sức khiêm hư. Thật ra, Ngài trước tác bộ sách này, nhưng chẳng nói là “trước” (soạn) mà nói là “thuật”, thuật nhi bất tác (chỉ kể lại chứ không sáng tác), trần thuật lời cổ thánh tiên hiền, tôi chỉ kể lại những lời ấy mà thôi, chứ tự ḿnh không sáng tác, đây là cách nói khiêm hư.

 

      (Diễn) Nhạc Kư vân: “Tri lễ nhạc chi t́nh năng tác”.

      () 樂記云,知禮樂之情能作。

      (Diễn: Sách Nhạc Kư chép: “Thông hiểu cái t́nh nơi lễ nhạc th́ mới có thể chế định”)

 

      “Tri” là thật sự hiểu rơ, thông đạt, có thể chế định lễ, soạn nhạc. Lễ Nhạc là giáo học về khuôn phép cho tâm hạnh. Lễ nhằm ước thúc thân thể chúng ta, nhất cử, nhất động, một lời nói, một tiếng cười phải hợp lễ. Lễ là tiêu chuẩn cho hành vi. Nhạc nhằm điều ḥa cái tâm, điều dưỡng tánh t́nh, mừng, giận, buồn, vui vừa phải, chớ nên quá lố! Khổng lăo phu tử dạy học, dùng Lễ và Nhạc để làm phương tiện dạy học. Nhà Phật cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, hết sức coi trọng Lễ Nhạc, Giới là Lễ, Phạm Bái là Nhạc. Nếu Lễ và Nhạc đều mất th́ dạy học chẳng đạt được hiệu quả v́ công cụ để dạy học không c̣n nữa! Kinh văn nói đến lư luận, phương pháp; ắt phải dùng phương tiện để thực hành những lư luận, phương pháp ấy. Phương pháp thực hành là Lễ Nhạc, trong nhà Phật chính là Giới Luật và Phạm Bái. Do vậy, hai môn này rất quan trọng, trước tác chẳng dễ dàng, mà trần thuật cũng chẳng đơn giản.

     

      (Diễn) “Thức lễ nhạc chi văn năng thuật”.

      () 識禮樂之文能述。

      (Diễn: Đọc hiểu ngôn từ của lễ nhạc th́ mới có thể trần thuật).

 

      “Thức” () là nhận biết, quư vị đọc hiểu tác phẩm của cổ nhân, thật sự thấu hiểu ư nghĩa, sẽ có thể truyền đạo, có thể truyền thuật.

 

      (Diễn) Tác giả vị chi thánh, thuật giả vị chi hiền.

      () 作者謂之聖,述者謂之賢。

      (Diễn: Người trước tác gọi là thánh, người truyền thuật gọi là hiền).

 

      Bậc thánh hiền đấy.

 

      (Diễn) Thử kinh tuy hữu cổ sớ sổ gia hành thế.

  () 此經雖有古疏數家行世。

      (Diễn: Kinh này tuy có mấy bản chú giải từ cổ đă được lưu hành trong cơi đời).

 

      Từ thời xưa đă có người chú giải kinh Di Đà.

 

      (Diễn) Từ tuy thiết nhi thái giản, lư vi lộ nhi bất chương.

      () 詞雖切而太簡,理微露而不彰。

      (Diễn: Lời lẽ tuy thiết thực, nhưng quá đơn giản, lư hơi hé lộ, nhưng chưa phơi bày).

     

      Quư vị hăy nghĩ tới bản chú giải của Khuy Cơ đại sư, bản này có trước thời Liên Tŕ đại sư. Khuy Cơ đại sư là người đời Đường, Liên Tŕ đại sư là người đời Minh. Bản chú giải của Khuy Cơ đại sư được lưu truyền đến hiện thời, đương nhiên, Liên Tŕ đại sư cũng đă đọc, bản này được coi là một bản chú giải kinh Di Đà rất hay. Thật ra, “từ tuy thiết nhi thái giản, lư vi lộ nhi bất chương” (lời lẽ tuy thiết thực, nhưng quá đơn giản, lư hơi tỏ lộ nhưng chưa phơi bày). “Chương” () là rành rành, đạo lư th́ có, được bao hàm trong ấy, bậc cao nhân vừa đọc liền thấy ngay; chứ lũ chúng ta khi đọc tác phẩm ấy sẽ chẳng thấy được. Ấy là v́ nói không rơ rệt lắm, hoặc là nói chưa đủ rơ rệt, đối với đại sư th́ không có vấn đề ǵ, nhưng người đời sau nghiệp chướng sâu nặng, người tŕnh độ nông cạn mà đọc th́ sẽ chẳng thấy được [những đạo lư ấy]. Câu này có ư nói những bản chú giải kinh Di Đà của cổ đại đức trong Vạn Tục Tạng chẳng ít, quả thật rất đơn giản, trọng yếu, nhưng kẻ sơ học đọc những tác phẩm ấy vẫn gặp khó khăn.

 

      (Diễn) Kim tư sớ sao.

      () 今茲疏鈔。

      (Diễn: Do vậy, nay bèn viết sớ và lời sao).

 

      Câu này nói về sự trước tác của lăo nhân gia, khác với cổ đức, khác ở chỗ nào? Đoạn dưới đây cho biết:

 

       (Diễn) Hợp Thiên Thai, Hiền Thủ, hội Tánh Tướng nhị tông, Sự Lư song dung, Tông Thuyết kiêm sướng, ngôn tiên thánh chi dục ngôn, phát tiền hiền chi vị phát, khả vị thiên cổ độc sáng. Kim ngôn thuật giả, năi khiêm từ dă.

     () 合天台、賢首,會性相二宗,事理雙融,宗說兼暢,言先聖之欲言,發前賢之未發,可謂千古獨創。今言述者,乃謙詞也。

      (Diễn: Kết hợp những giáo nghĩa của tông Thiên Thai và tông Hiền Thủ, dung hội hai tông Tánh và Tướng, Sự lẫn Lư đều viên dung, tŕnh bày thông suốt Tông và Thuyết, nói lên những điều bậc tiên thánh muốn nói, nêu ra những điểm tiền hiền chưa nêu, có thể gọi là tác phẩm độc đáo cả ngàn đời. Nay đại sư ghi là “thuật” chính là lời nói khiêm tốn vậy).

 

      Lăo nhân gia khiêm hư, chẳng nói là “trước” (sáng tác) mà ghi là “thuật” (truyền thuật). Đoạn này hết sức quan trọng, chúng ta phải đặc biệt lưu ư th́ quư vị mới hiểu được giá trị của bộ Sớ Sao thật sự chẳng thể nghĩ bàn! Thiên Thai là Pháp Hoa Tông do Trí Giả đại sư sáng lập, Hiền Thủ là Hoa Nghiêm Tông. [Thiên Thai và Hiền Thủ] là hai học phái Giáo Hạ chủ yếu tại Trung Quốc. Hai học phái này quả thật có cống hiến rất lớn đối với Phật giáo. Bộ Sớ Sao dựa theo giáo nghĩa của hai học phái này. Đọc bộ Sớ Sao là đem giáo nghĩa của Thiên Thai và Hiền Thủ gộp lại một chỗ.

      “Hội Tánh Tướng nhị tông”: “Hội” là dung hội, hai tông Tánh và Tướng là toàn bộ Phật pháp. Phân loại những pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đă nói trong bốn mươi chín năm th́ chẳng ngoài Tánh Tông và Tướng Tông. Cổ nhân chú giải kinh Di Đà không theo cách chú giải này. Nói thật ra, đại sư đă vận dụng trọn hết tinh hoa của Phật pháp trong suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật để phô diễn kinh Di Đà. V́ vậy, bản chú giải kinh Di Đà này có thể đại diện cho toàn bộ Phật pháp. Khi tôi tu học tại Đài Trung, thầy Lư có nói: “Nếu chẳng đọc nửa bộ Đại Tạng Kinh, chắc chắn các anh chẳng hiểu được bộ Yếu Giải của Ngẫu Ích đại sư”. Thật đấy! Hai vị này đều đem toàn bộ Phật pháp dung hội trong kinh Di Đà, hoàn toàn phát huy trong tác phẩm chú giải kinh Di Đà.

      “Lư Sự song dung, Tông Thuyết kiêm sướng[2]: Tông là Tông Môn, là tông chỉ của Thiền Tông. Thuyết là Giáo Hạ. Tông Môn lẫn Giáo Hạ đều dung hợp trong bản chú giải này.

      “Ngôn tiên thánh chi dục ngôn”: “Thánh” là Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát hóa độ chúng sanh v́ ư nghĩa này. “Phát tiền hiền chi vị phát”: Phát là “phát minh” (nêu tỏ, làm rơ ư nghĩa), chữ “hiền” trong “tiền hiền” (bậc hiền nhân đời trước) chỉ người chú giải. “Thánh” là người nói kinh, tức Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra bộ kinh này là v́ ư nghĩa này, nhưng quả thật những người chú giải từ thuở xưa chưa có thể “phát minh” trọn vẹn, măi cho đến Liên Tŕ đại sư mới thật sự nêu bày thông suốt bổn hoài của Phật. Thích Ca Mâu Ni nói kinh Di Đà, đại sư hoàn toàn lănh ngộ, liễu giải, càng khó có hơn nữa là Ngài nêu tỏ hoàn toàn, khiến cho mỗi một đồng tu tu học Tịnh Độ đều đạt được lợi ích vô thượng, rất khó! Ở đây, pháp sư Cổ Đức tán thán chẳng quá lố chút nào! “Khả vị thiên cổ độc sáng” (Có thể nói là tác phẩm độc đáo cả ngàn đời): Lời tán thán Liên Tŕ đại sư này chẳng nói quá lố, xác thật là như thế. Chúng ta chưa đọc bộ Diễn Nghĩa, chỉ đọc Sớ Sao, sẽ chẳng thấy được ư nghĩa này. Kinh văn đến đây nhằm giới thiệu Liên Tŕ đại sư một cách đơn giản, giới thiệu đại lược bộ Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Tŕ đại sư. Chúng ta hiểu rồi th́ mới coi trọng bản chú giải này. Nếu không, sẽ ở ngay trước mặt mà chẳng biết giá trị, ở trước mặt mà bỏ lỡ, thật đáng tiếc lắm!

 

      (Sớ) Thử kinh sớ sao, đại văn phân tam: Sơ Thông Tự đại ư, nhị khai chương thích văn, tam kết thích chú ư, vị thuận chư kinh Tự, Chánh, Lưu Thông tam phần, diệc thuận Tịnh nghiệp Tín Hạnh Nguyện cố.

      () 此經疏鈔,大文分三:初通序大意,二開章釋文,三結釋咒意。為順諸經序、正、流通三分,亦順淨業信行願故。

      (Sớ: Toàn bộ lời Sớ Sao của kinh này được chia thành ba phần: Phần thứ nhất là nêu đại ư của phần Thông Tự, phần thứ hai là chia thành chương đoạn để giải thích kinh văn, phần thứ ba là tổng kết lời giải thích, giảng ư nghĩa của chú Văng Sanh, nhằm thuận theo thứ tự ba phần Tự, Chánh Tông, Lưu Thông của các kinh, mà cũng thuận theo Tín - Hạnh - Nguyện của Tịnh nghiệp).

 

      Cuốn Thượng là phần trước tác của Liên Tŕ đại sư, cuốn Hạ là Diễn Nghĩa, tức là phần ghi chép khi pháp sư Cổ Đức nghe giảng, mà cũng là phần chú giải bộ Sớ Sao. Chúng ta có được Pháp Bảo này, càng hiểu thấu triệt bộ Sớ Sao. Những câu nào do Liên Tŕ đại sư viết, những câu nào do đệ tử của Ngài viết, chúng ta phải nhận biết rơ ràng. Chúng ta lại xem lời chú giải trong phần Diễn Nghĩa, hai hàng đầu tŕnh bày thể lệ chú giải của đại sư, đây chính là thể tài (genre).

 

      (Diễn) Khoa trung Thông Tự đại ư giả, hàm nhị nghĩa.

      () 科中通序大意者含二義。

      (Diễn: Trong Khoa Phán, phần Thông Tự đại ư gồm hai nghĩa).

 

      “Khoa trung”: Trong Phật pháp gọi là Khoa Phán, đoạn thứ nhất là Thông Tự Đại Ư. Thông Tự Đại Ư là ǵ? Trong Thông Tự Đại Ư có hai ư nghĩa. Ư nghĩa thứ nhất là....

 

      (Diễn) Nhất, Thông Tự nhất kinh đại ư.

      () 一、通序一經大意。

      (Diễn: Thứ nhất, Thông Tự chính là đại ư của một bài kinh).

     

      “Tự” () là trần thuật, “Thông” () là nói chung, do đối ứng với phần Biệt Tự ở phía sau mà gọi [là Thông Tự], phần Thông Tự có thể nói là [tŕnh bày] thể lệ chung cho toàn bộ hết thảy các kinh.

 

      (Diễn) Dĩ minh tánh, tán kinh nhị khoa, phát huy “tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, vi tu tŕ chi bổn.

      () 以明性讚經二科,發揮自性彌陀,唯心淨土,為修持之本。

      (Diễn: Dùng hai phần “chỉ rơ tánh” và “khen ngợi kinh” để nêu bật ư nghĩa “tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ” nhằm làm cái gốc cho sự tu tŕ).

 

       Câu này rất trọng yếu, vừa mở đầu liền nêu ra nguyên lư cao nhất để làm căn cứ cho sự tu học trong pháp môn Tịnh Độ. Không có lư luận để làm căn cứ th́ chúng ta chẳng thể tin tưởng. Quả thật là có căn cứ lư luận, điều này được nêu rơ trong phần Thông Tự Đại Ư. Bản chú giải này gồm bốn quyển, quyển thứ nhất là Thông Tự Đại Ư. Sau phần Thông Tự Đại Ư là phần Huyền Nghĩa, phần Tự chiếm hết nửa quyển, phần khai triển Thập Môn chiếm hết nửa quyển [c̣n lại]. Do vậy, trong quyển đầu tiên không có kinh văn, nhưng nó đặc biệt quan trọng. “Minh tánh, tán kinh” là hai đoạn lớn trong phần Thông Tự. Phần Thông Tự gồm năm đoạn lớn, ư chánh trong hai đoạn đầu là “nêu bật ư nghĩa ‘tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”. Điều này có quan hệ mật thiết, chẳng thể tách rời Thiên Thai, Hiền Thủ, Tánh, Tướng hai tông. Đây là điểm khó có [trong bộ chú giải này]. Sau khi hiểu rơ hoàn toàn th́ mới biết tu học pháp môn này ra sao, mới biết cách niệm một câu A Di Đà Phật như thế nào. Trong một câu A Di Đà Phật bao gồm vô lượng vô biên công đức, v́ sao vậy? Tương ứng với tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Đấy là căn cứ lư luận.

 

      (Diễn) Nhiên hậu, y giải khởi hạnh, chấp tŕ danh hiệu, cầu nguyện văng sanh.

      () 然後依解起行,執持名號,求願往生。

      (Diễn: Sau đấy, dựa theo sự hiểu biết mà khởi hạnh, chấp tŕ danh hiệu, cầu nguyện văng sanh).

 

      Nói đến tu hành “y giải khởi hạnh, chấp tŕ danh hiệu, cầu nguyện văng sanh”, vô cùng quan trọng. Do vậy, người niệm Phật chẳng thể nói là không cần hiểu, “tôi chỉ cần thật thà niệm Phật là được rồi”. Nói chẳng sai, nhưng vấn đề là đâu? Chưa thể thật thà được! Tự cho ḿnh là thật thà, chẳng được! Đấy chính là thiếu thật thà! Tự cho ḿnh là thật thà sẽ chẳng phải là thật thà. Thế nào là người thật thà? Thật sự thông hiểu đạo lư, chẳng có một vọng niệm nào, đấy mới là “thật thà”. “Ta chỉ cần niệm A Di Đà Phật, ta không cần hiểu” th́ kẻ ấy vẫn c̣n vọng niệm, cho nên chẳng thật thà! V́ thế, thật thà chẳng dễ dàng, không đơn giản như vậy! Thật thà niệm Phật, quyết định thành tựu. Nói đơn giản, không có thị phi nhân ngă là người thật thà, c̣n có thị phi nhân ngă th́ làm sao tính là người thật thà cho được? Coi kẻ có thị phi nhân ngă là thật thà th́ ai mới là không thật thà? Ai cũng thật thà hết! Chúng ta hăy suy nghĩ: Chúng ta có đoạn được thị phi nhân ngă hay chưa? Nhất định phải cầu giải, y giải khởi hạnh. Ở đây, chữ Giải này có thể chuyên dùng để nói về bộ Sớ Sao này, kể cả Diễn Nghĩa. Chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu, hiểu rơ nó. Hiểu xong, chiếu theo phương pháp, lư luận này để chấp tŕ danh hiệu, cầu nguyện văng sanh. Chấp tŕ danh hiệu là Hạnh, cầu nguyện văng sanh là mục đích và thành tựu của chúng ta.

 

      (Diễn) Kỳ độn căn giả, đơn do sự tướng, chuyên tŕ danh hiệu diệc đắc văng sanh.

      () 其鈍根者,單由事相,專持名號亦得往生。

      (Diễn: Người độn căn, chỉ do sự tướng chuyên tŕ danh hiệu cũng được văng sanh).

 

      Mấy câu này là tất yếu! Lời giảng quá sâu, dung hợp tinh hoa của

Thiên Thai, Hiền Thủ lẫn hai tông Tánh và Tướng, làm sao mà chẳng sâu? Thật sự là có mức độ khá sâu. Do vậy, quư vị đọc phần Thông Tự đầu sách, so ra c̣n sâu hơn phần chú giải ở phía sau. Chúng ta căn tánh chậm chạp, cùn nhụt, ngu si, đọc cũng chẳng hiểu, nghe cũng không hiểu, không có hy vọng ǵ ư? Có chứ! Vẫn c̣n có hy vọng. Có cơ hội để đọc, để nghe, đừng bỏ lỡ, chớ nên nghĩ: “Ta là kẻ chậm chạp, cùn nhụt, nghe cũng không hiểu, coi như xong, khỏi cần nghe nữa!” Lầm rồi! Nghe không hiểu vẫn cứ phải nghe, đọc không hiểu cũng phải đọc th́ mới là đúng. Nghe nhiều sẽ hiểu, xem nhiều sẽ hiểu, cổ nhân đă nói: “Độc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến” (Đọc sách ngàn lượt sẽ tự thấy được ư nghĩa). Thử hỏi quư vị đă đọc một ngàn lượt hay chưa? Không có! Không có th́ quư vị cứ từ từ đọc đi. Nhất định đọc nhiều, nghe nhiều, tuyệt đối chẳng bỏ lỡ cơ hội, đó gọi là Bồ Tát. Biện pháp là “chỉ do sự tướng” chuyên tŕ danh hiệu cũng được văng sanh, đó gọi là Sự Tŕ. Chấp tŕ danh hiệu có Sự, có Lư. Sự Tŕ là do chưa hiểu Lư, chúng ta cứ niệm một câu A Di Đà Phật, chưa hoàn toàn hiểu rơ Lư, chưa thể thấu triệt, c̣n chưa thông suốt Lư, nhưng một câu Phật hiệu vẫn có thể chế ngự phiền năo. Đạo lư này rất rơ ràng, dễ thấy, nhất định phải hiểu điều này. Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm, bèn dùng một câu A Di Đà Phật này khuất phục ư niệm ấy, đè nén nó. Điều này chẳng khó hiểu, người căn tánh trung hạ đều hiểu cả!

      Tương ứng với “tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ” như thế nào, điều này khó hiểu. Đừng sợ không hiểu, chỉ tŕ theo mặt sự tướng, ta niệm niệm đều có thể chế phục tham, sân, si, niệm niệm đều có thể chế phục phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, trong mỗi niệm có Tín, Nguyện, Hạnh là được rồi, sẽ có thể văng sanh, sẽ có thể niệm đến mức “công phu thành phiến”, có thể niệm đến mức Sự nhất tâm bất loạn, chưa niệm đến mức Lư nhất tâm bất loạn th́ đă rất khá, rất khó có! Nếu hiểu rơ toàn bộ những lư luận ấy th́ một câu A Di Đà Phật sẽ là Lư Tŕ. Trong Lư có Sự, trong Sự chẳng rơ Lư, trong Lư nhất định có Sự, chẳng thể nào nói “hiểu Lư rồi bèn không niệm Phật”, không có đạo lư ấy! [Nếu nghĩ như vậy] là lầm lẫn quá đỗi, là chấp Lư phế Sự. Kẻ chấp Lư phế Sự nhất định chẳng đạt được ǵ, cổ nhân gọi kẻ ấy là “nói chuyện ăn, đếm của báu”, chẳng tu hành! Phàm là người hiểu lư, trong mười hai thời, một câu Phật hiệu tuyệt đối chẳng gián đoạn giữa chừng, nhất định c̣n siêng năng, mạnh mẽ hơn người Sự Tŕ, nhất định c̣n sốt sắng hơn, thật sự tu hành. Người ấy thông hiểu giá trị. Hễ kẻ nào hiểu Lư mà chẳng chịu hành nơi mặt Sự th́ chưa chắc kẻ ấy đă thật sự nhận biết giá trị, mạo nhận là người hiểu giá trị, là giả vờ, là dối ḿnh, lừa người. Quư vị phải hiểu: Lư Tŕ quyết định chẳng phế bỏ Sự Tŕ.

 

      (Diễn) Tam căn phổ bị, thượng hạ kiêm thâu, tác mạt pháp tối hậu phương tiện, vi nhất kinh đại chỉ dă.

      () 三根普被,上下兼收,作末法最後方便。為一經大旨也。

      (Diễn: Thích hợp khắp ba căn, thượng căn lẫn độn căn đều thâu tóm, làm phương tiện cuối cùng trong thời Mạt Pháp, đấy chính là ư chỉ to lớn của kinh này vậy).

     

      Khi kinh Phật diệt hết, kinh Di Đà vẫn c̣n lưu lại một trăm năm. Kinh Di Đà diệt cuối cùng; do vậy, kinh này là phương tiện tối hậu trong thời Mạt Pháp. Trong một trăm năm cuối cùng trước khi pháp hoàn toàn diệt sạch, nếu quư vị gặp kinh Di Đà, chấp tŕ danh hiệu th́ vẫn c̣n có thể văng sanh, vẫn c̣n có thể thành tựu. Bởi lẽ, bộ kinh này không chỉ là bi tâm triệt để của riêng ḿnh Thích Ca Mâu Ni Phật mà c̣n là bi tâm triệt để của chư Phật, thật sự có thể độ hết thảy chúng sanh, chẳng giống những pháp môn khác. Nói thật ra, những pháp môn khác đại đa số nhằm kết duyên với quư vị, huân tập một chủng tử Phật pháp trong A Lại Da Thức, mong đắc độ ngay trong một đời há dễ dàng ư? Muốn đắc độ trong một đời, chỉ có pháp môn này. Do vậy, quư vị phải nhận biết rơ ràng, bộ kinh này là kinh bậc nhất trong Phật pháp, bỏ pháp môn này sẽ chẳng có cách cứu. Trong một đời này, chúng ta gặp được bộ kinh này, tính ra là do thiện căn, phước đức, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nên mới được gặp gỡ. Gặp được pháp môn thành Phật ngay trong một đời, c̣n t́m đâu nữa! Gặp được rồi th́ phải thật sự nhận thức, quyết định nắm chặt, chẳng buông lung, hết thảy pháp môn đều có thể buông bỏ, vàn muôn phần chớ nên bỏ pháp môn này. Đây là vận may thật sự của chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay đều không nắm bắt được, không thể gặp gỡ được. Dẫu có gặp gỡ th́ dù gặp cũng không biết giá trị, khác nào chẳng gặp gỡ! Trong đời này, chúng ta có Liên Tŕ đại sư, pháp sư Cổ Đức giới thiệu cho chúng ta, tâm nhăn mở mang, biết giá trị [của pháp môn này]. Nếu không có hai vị đại thiện tri thức giúp đỡ chúng ta, ở bên cạnh giảng giải, thuyết minh cho chúng ta, chúng ta vẫn chẳng nhận biết giá trị. Đấy là tông chỉ của bộ kinh này, tức tông chỉ của kinh Di Đà là ở chỗ này. Ư nghĩa thứ hai là...

 

      (Diễn) Nhị, Thông Tự tác sớ đại ư.

      () 二、通序作疏大意。

      (Diễn: Hai là trong phần Thông Tự, nêu ra ư chính v́ sao phải viết sớ giải).

 

      Đoạn trên là nêu đại ư của kinh này, [v́ sao Phật] nói kinh, c̣n đoạn này nêu ư nghĩa v́ sao Liên Tŕ đại sư viết chú giải.

 

      (Diễn) Dĩ cảm thời thuật ư nhị khoa, minh thử nhất kinh, Sự Lư song dung, Tánh Tướng thông bị.

      () 以感時述意二科,明此一經,事理雙融,性相通備。

      (Diễn: Dùng hai khoa là Cảm Thời và Thuật Ư để chỉ rơ kinh này Sự lẫn Lư cùng viên dung, Tánh và Tướng đều trọn đủ).

 

      Cảm Thời và Thuật Ư là hai đoạn trong năm đoạn lớn của phần Thông Tự. Cảm Thời là cảm khái trước thời tiết nhân duyên. Chúng ta hiện đang trong thời kỳ Mạt Pháp, Liên Tŕ đại sư cũng sống trong thời Mạt Pháp, bước vào thời kỳ Mạt Pháp. Trong thời kỳ Mạt Pháp, trừ Tịnh Độ ra, những pháp môn khác rất khó thành tựu. Trong kinh Đại Tập, đức Phật nói: “Thời kỳ Chánh Pháp, Giới Luật thành tựu. Thời kỳ Tượng Pháp, Thiền Định thành tựu. Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu”. Chúng ta đang ở trong thời Mạt Pháp, tu học pháp môn Tịnh Độ đúng là y giáo phụng hành, sẽ là học tṛ ngoan của Phật. Chúng ta học những pháp môn khác là không nghe lời, vậy là không có cách ǵ hết, chúng ta phải tự gánh lấy trách nhiệm. Đức Phật luôn nói rơ ràng. Thuật Ư là tŕnh bày ư kiến của chính đại sư, [nêu rơ] ư nghĩa v́ sao viết bộ Sớ Sao này. Hai đoạn lớn ấy nhằm nêu rơ bộ kinh này “Sự Lư song dung, Tánh Tướng thông bị” (Sự lẫn Lư cùng viên dung, Tánh và Tướng đều trọn đủ). “Bị” () có nghĩa là trọn đủ, đầy đủ. Do đây biết rằng: Hoàn toàn chẳng phải là Liên Tŕ đại sư đem giáo nghĩa Thiên Thai, Hiền Thủ, Tánh, Tướng dung hợp lại trong bộ kinh này để làm sáng tỏ [nghĩa kinh] mà thật ra là bộ kinh này có trọn đủ các giáo nghĩa của các tông, các phái. Nó vốn sẵn trọn đủ, chẳng qua là đại sư nêu rơ những giáo nghĩa ấy mà thôi, chỉ cho chúng ta thấy. Bộ kinh này quả thật thông với Thiên Thai, Hiền Thủ, Tánh Tông, Tướng Tông. Trong phần sau, tại mỗi nơi, sách Sớ Sao sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy.

 

      (Diễn) Thời cơ chấp Tánh, chấp Tướng, các trệ nhất biên.

     () 時機執性執相,各滯一邊。

      (Diễn: Xét theo thời tiết, căn cơ th́ chúng sanh chấp Tánh hoặc chấp Tướng, vướng mắc một bên).

     

      “Thời” chỉ thời đại hiện tại. “Cơ” chỉ những chúng sanh học Phật, tức người hiện thời. Người học Phật chấp trước, chấp vào Tánh bèn tham Thiền, chấp vào Tướng bèn học Giáo, đều là chấp lệch một bên, đều chẳng thể viên dung.

 

      (Diễn) Chí linh quảng đại pháp môn, mê nhi bất giác.

      () 至令廣大法門,迷而不覺。

      (Diễn: Đến nỗi đối với pháp môn rộng lớn mà mê hoặc, chẳng giác ngộ).

 

      Thật đáng tiếc, đáng tiếc quá! Vô thượng trân bảo ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, nhân duyên một đời thành Phật ở ngay trước mặt mà chẳng nhận biết. Quư vị nói xem: Đáng tiếc lắm chứ! Chẳng biết chọn lấy pháp!

 

      (Diễn) Cố kiệt tư lũy tải, sổ Dịch vi biên, tác thử Sớ Sao dă.

  () 故竭思累載,數易韋編,作此疏鈔也。

      (Diễn: V́ vậy dốc hết nhiều năm suy nghĩ, nhiều lần kinh Dịch đứt lề, soạn bộ Sớ Sao này).

 

      Liên Tŕ đại sư thương xót những chúng sanh trong thời Mạt Pháp, vô thượng pháp môn, vô thượng trân bảo ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, đáng tiếc quá! Do vậy, Ngài tốn phí thời gian mấy năm, “sổ Dịch vi biên”[3] tức là sửa đi sửa lại bản thảo, sửa nhiều lượt mới hoàn thành công việc trước tác bộ Sớ Sao này. Hai hàng đầu nhằm giải thích thể lệ đại sư dùng để soạn Sớ Sao được pháp sư Cổ Đức giảng rơ như vậy khiến chúng ta dễ dàng hiểu được ư nghĩa. Hôm nay tôi giảng tới chỗ này.

 

Tập 4

 

      Hàng thứ ba trang thứ nhất trong quyển Thượng [cuốn Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa], hoặc trang thứ ba cuốn Hội Bản, hàng thứ hai đọc từ dưới lên.

 

      (Sớ) Thử kinh sớ sao, đại văn phân tam: Sơ Thông Tự đại ư, nhị khai chương thích văn, tam kết thích chú ư, vị thuận chư kinh Tự, Chánh, Lưu Thông tam phần, diệc thuận Tịnh nghiệp Tín - Hạnh - Nguyện cố.

      () 此經疏鈔,大文分三:初通序大意,二開章釋文,三結釋咒意。為順諸經序、正、流通三分,亦順淨業信行願故。

      (Sớ: Toàn bộ lời Sớ Sao của kinh này được chia thành ba phần: Phần thứ nhất là Thông Tự đại ư, phần thứ hai là chia thành chương đoạn để giải thích kinh văn, phần thứ ba là tổng kết lời giải thích, giảng ư nghĩa của chú Văng Sanh, nhằm thuận theo thứ tự ba phần Tự, Chánh Tông, Lưu Thông của các kinh, mà cũng thuận theo Tín - Hạnh - Nguyện của Tịnh nghiệp).

     

      Trong lần trước, tôi đă giới thiệu phần Thông Tự Đại Ư. Hôm nay, chúng ta xem phần thứ hai là Khai Chương Thích Văn.

 

      (Diễn) Khai chương giả, thị biệt khai chương đoạn, tức tổng khải Thập Môn thị. Thích Văn giả, thị tiêu thích kinh văn, tức biệt giải văn nghĩa thị. Đại ư tuy minh, bổn văn vị ủy, cố biệt khai chương đoạn, tiêu thích kinh văn, sử nhất kinh huyền văn ủy tất tường tận, nhân nhân hiểu liễu dă.

      () 開章者,是別開章段,即總啟十門是。釋文者,是消釋經文,即別解文義是。大意雖明,本文未委,故別開章段。消釋經文,使一經玄文委悉詳盡,人人曉了也。

      (Diễn: “Khai chương” là tách riêng từng chương từng đoạn, tức là chia ư nghĩa tổng quát của kinh thành mười môn (mười chủ đề lớn, mười thiên sách lớn). “Thích văn” là giải thích trọn vẹn ư nghĩa kinh văn, tức là giải thích ư nghĩa riêng biệt của từng đoạn văn. Phần đại ư tuy rơ ràng, nhưng ư nghĩa của kinh văn chưa được tŕnh bày cặn kẽ, nên tách riêng từng chương, từng đoạn, nhằm giải thích tỉ mỉ ư nghĩa kinh văn, khiến cho huyền nghĩa của bản kinh được giảng giải tường tận, ai nấy đều hiểu rơ).

 

      Văn từ của pháp sư Cổ Đức rất rành mạch, chúng ta thường thấy cách kết cấu giống như vậy trong những bản chú sớ của cổ nhân, [cách kết cấu] được chú giải tường tận như thế này hết sức khó có. “Chương” () là chương cú (章句: câu, đoạn), phân đoạn. “Khai chương” là tách riêng thành từng chương, từng đoạn. Tiếp theo đó, đại sư dựa theo cách chia thành mười môn như ngài Hiền Thủ đă làm để tạo thành mười đoạn lớn nhằm giới thiệu đại ư của toàn bản kinh, cách này gọi là “tổng khải thập môn”, chúng ta thường gọi là “huyền nghĩa” hoặc c̣n gọi là “huyền đàm”. Trong tông Thiên Thai, phần này gọi là Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, tức là dùng năm điều, [những cách phân chia thành mười đoạn hay năm điều như vậy] đều gọi là “khai chương”. “Thích văn” là giải thích kinh văn hay chú giải kinh văn; c̣n “khai chương” nhằm giải thích giảng giải đại ư hay huyền nghĩa của toàn bộ cuốn kinh. Trong phần Huyền Nghĩa, nêu rơ đại ư của toàn bộ cuốn kinh, nhưng hoàn toàn chưa nói tới kinh văn. “Bổn văn vị ủy”: Ủy () là nói rơ ràng, cặn kẽ, giảng rơ một cách tường tận, uyển chuyển. [Nói cách khác], phần giải thích kinh văn gồm hai đoạn lớn:

      - Huyền đàm.

      - Giải thích kinh văn.

      Có như vậy mới ḥng giải thích tường tận, cặn kẽ những ư nghĩa huyền vi trong kinh văn nhằm mục đích làm cho mỗi một người đọc sẽ đều có thể thấu hiểu rơ rệt.

      Phần thứ ba của Sớ Sao là “kết thích chú văn”. Nói thật ra, chú Văng Sanh hoàn toàn không nằm trong kinh này, v́ sao đại sư lại ghép thêm chú văn vào cuối kinh? Có ư nghĩa rất sâu, trong lời chú giải [của pháp sư Cổ Đức], Ngài sẽ giảng rơ.

 

      (Diễn) Kết thích chú ư giả, chú bổn bất khả thích, nhi chú ư khả thích.

() 結釋咒意者,咒本不可釋,而咒意可釋。

      (Diễn: Phần kết thúc là giải thích ư nghĩa của chú Văng Sanh. Chú vốn chẳng thể giải thích được, nhưng ư nghĩa của chú th́ có thể giải thích).   

 

       V́ sao không thể giải thích thần chú? Chú ngữ là ngôn ngữ của lục đạo. Do vậy, phiên âm, không dịch nghĩa; tuy dịch âm, nhưng ư nghĩa của thần chú th́ có thể phiên dịch được.

 

      (Diễn) Chú ư giả, bạt nghiệp căn sanh Tịnh Độ dă.

      () 咒意者,拔業根生淨土也。

      (Diễn: Ư nghĩa của chú này là dứt trừ nghiệp căn, sanh về Tịnh Độ).

 

      Ư nghĩa của bài chú này là: Dứt trừ nghiệp chướng căn bản, được sanh về Tịnh Độ.

 

      (Diễn) Thử chú bổn bất phụ kinh.

      () 此咒本不附經。

      (Diễn: Chú này vốn chẳng thuộc vào kinh).

 

      Nói rất rơ ràng. Phía sau kinh Di Đà không có chú, trong kinh Di Đà cũng không có chú, chú này vốn chẳng được ghép vào phía sau bản kinh.

 

      (Diễn) Nhi kim kết quy ư thử vi chi giải thích giả, chánh hiển thử Tịnh Độ pháp môn, Hiển Mật viên thông, Sự Lư vô ngại dă.

      () 而今結歸於此為之解釋者,正顯此淨土法門,顯密圓通事理無礙也。

      (Diễn: Nhưng nay tác phẩm này được kết thúc bằng cách giải thích chú Văng Sanh, nhằm chỉ rơ pháp môn Tịnh Độ là Hiển Mật viên thông, Sự Lư vô ngại).

 

      V́ sao Liên Tŕ đại sư đem chú Văng Sanh ghép vào sau bộ Sớ Sao, rồi lại c̣n phải giải thích, đạo lư là ở chỗ này: Trong lời chú giải của đại sư đă bao gồm [những giáo nghĩa của các tông] Thiên Thai, Hiền Thủ, hai tông Tánh và Tướng, đúng là “nhiếp trọn năm tông, bao trùm tám giáo”. Ghép thêm chú vào, [nhằm nêu rơ] “Hiển - Mật viên thông, Sự - Lư vô ngại”. Nói cách khác, bản chú giải này chẳng những bao gồm toàn bộ giáo lư do Thích Ca Mâu Ni Phật đă giảng trong suốt bốn mươi chín năm, mà thậm chí những kinh luận do mười phương ba đời hết thảy chư Phật đă nói đều chẳng ra ngoài bản Sớ Sao này được. Ở đây, ta có thể thấy được giá trị của bộ Sớ Sao. Nếu pháp sư Cổ Đức không nhắc nhở chúng ta như thế, quả thật chúng ta rất khó nhận ra. Nếu nói Liên Tŕ đại sư đă vận dụng tinh hoa của Tông Môn và Giáo Hạ để làm sáng tỏ ư nghĩa kinh A Di Đà, đấy là bản lănh của Ngài, nhưng có phải là khiên cưỡng ghép thêm [lời giải thích chú Văng Sanh] hay không? Đây là một câu hỏi lớn. Chúng ta có nên đồng ư hay không? Đấy cũng là một câu hỏi nữa! Thật ra, không phải như vậy, qua kinh văn, đại sư đă nhận thấy từng câu, từng chữ trong kinh Di Đà đều gồm trọn hết thảy nghĩa, hết thảy nghĩa đương nhiên bao gồm [những giáo nghĩa của tông] Thiên Thai, Hiền Thủ, Hiển Mật viên thông. Người khác không thấy [những điều này], c̣n Ngài thấy được, nên Ngài v́ chúng ta giảng rơ, [những lời giảng ấy] hoàn toàn tương ứng với các tông, các phái, điều này không c̣n phải bàn ǵ nữa! Liên Tŕ đại sư đúng là phi phàm. Pháp nhăn của hàng Bồ Tát chưa chắc đă có thể thấy được rơ ràng như vậy, cũng có thể nói Liên Tŕ đại sư là bậc ngũ nhăn viên minh, có thể thấy được rơ ràng ư nghĩa của kinh này như vậy, giảng rất rơ ràng như vậy, quả thật rất khó có!

 

      (Diễn) Hựu kiến thử tŕ danh niệm Phật, thị đại thần chú, đại minh chú, vô thượng vô đẳng đẳng chú dă.

  () 又見此持名念佛,是大神咒,大明咒,無上無等等咒也。

      (Diễn: Lại thấy cách tŕ danh niệm Phật này là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng không ǵ sánh bằng).

 

      Đoạn này nói giống hệt như trong Tâm Kinh. Tâm Kinh là [kinh giảng về] Bát Nhă. Có những người muốn học Mật, quư vị hăy xem câu A Di Đà Phật có phải là Mật Tông hay không? Chú Văng Sanh này có phải là Mật Tông hay không? Thật sự là Mật Tông. Ở đây, không bàn về chú Văng Sanh, mà luận về “tŕ danh niệm Phật”, một câu Nam-mô A Di Đà Phật là chú ngữ, chính là “đại thần chú, đại minh chú, vô thượng vô đẳng đẳng chú”, linh nghiệm hơn chú Lăng Nghiêm rất nhiều! Thật sự hiểu rơ đạo lư này, thông đạt đạo lư này th́ quư vị mới có thể thật sự buông xuống hết thảy pháp môn, từ nay trở đi mới chết sạch ḷng mong ngóng, không thay đổi, chấp tŕ danh hiệu, quyết định thành tựu ngay trong một đời này!

 

      (Diễn) Tự, Chánh Tông, Lưu Thông tam phần giả, Tấn Đạo An pháp sư, phán thích Đông lưu nhất đại thời giáo, vi Tự, Chánh, Lưu Thông tam phần.

      () 序、正宗、流通三分者,晉道安法師,判釋東流一代時教,為序、正、流通三分。

      (Diễn: Ba phần Tự, Chánh Tông, Lưu Thông là do pháp sư Đạo An đời Tấn đă phán định giáo pháp cả đời đức Phật truyền sang phương Đông gồm ba phần là Tự, Chánh, Lưu Thông).

 

      Cách phân chia này được đề xướng đầu tiên bởi pháp sư Đạo An vào đời Đông Tấn. Sư là học tṛ của Cưu Ma La Thập đại sư. Sau khi kinh Phật được truyền đến Trung Quốc, Sư là người đầu tiên đề xướng kinh văn phải gồm có ba đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là Tự, đoạn lớn thứ hai là Chánh Thuyết, đoạn lớn thứ ba là Lưu Thông. Thuở ấy, mọi người rất không đồng ư với cách nói này. Về sau, sau khi bộ Phật Địa Luận của Ấn Độ được dịch ra, Thân Quang đại sư phán giáo cũng có cùng quan điểm này. Do vậy, người đời sau mới coi trọng quan điểm của pháp sư Đạo An, không những coi trọng mà c̣n noi theo. Bất luận giảng kinh hay chú giải kinh đều áp dụng cách phân chia thành ba đoạn lớn này. “Đông lưu” là Phật pháp từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc. “Nhất đại thời giáo” là những pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đă nói trong một đời Ngài, bất luận một bộ kinh nào cũng đều có thể chia thành ba bộ phận.

     

      (Diễn) Tự giả, đoan tự dă.

      () 序者,端緒也

      (Diễn: Tự là đầu mối)

     

      “Tự” là mở đầu, duyên khởi. V́ sao đức Phật phải giảng bộ kinh này? Phải nêu ra nguyên do, đây là một phần của kinh.

 

      (Diễn) Như ty chi đắc tự, năng tận nhất kiển chi ty.

      () 如絲之得緒,能盡一繭之絲。

      (Diễn: Như t́m được mối tơ, sẽ gỡ được hết tơ từ cái kén tằm).

 

      Đây là nói tỷ dụ. Tơ tằm kết thành kén, quư vị nhất định phải t́m được mối tơ tằm nằm ở đâu th́ mới kéo tơ được. Kinh cũng giống như vậy, quư vị phải biết đầu mối ở đâu. V́ vậy, Tự là phần đầu mối.

     

      (Diễn) Kinh chi đắc tự, năng tri nhất kinh chi chỉ.

  () 經之得序,能知一經之旨。

      (Diễn: Biết được phần Tự của một bài kinh, sẽ biết được tông chỉ của bài kinh ấy).

 

      Đọc phần Tự của kinh sẽ biết được tông chỉ của bộ kinh ấy, hiểu được đại ư của bộ kinh ấy.

 

      (Diễn) Hựu, Tự giả, Đông Tây tường dă, như quán tường tự, tắc tri đường áo chi thiển thâm.

      () 又序者東西牆也,如觀牆序,則知堂奧之淺深。

      (Diễn: Lại nữa, Tự là vách tường phía Đông và Tây của một khu nhà. Nếu nh́n vào phần vách tường của một khu nhà, sẽ biết khu nhà ấy có bề dày sâu hay cạn).

 

      Đây cũng là nói tỷ dụ. Trong quá khứ, tại Trung Quốc, nhà cửa chẳng phải là xây dựng tùy tiện, chẳng giống như hiện tại. Hiện thời, chẳng chú ư đến Âm Dương, Ngũ Hành cho lắm. Trước kia, hễ cất nhà, người Trung Quốc luôn chú ư tới Âm Dương, Ngũ Hành: Nhà cửa cất theo lối chánh thống, chánh quy th́ phải “tọa Bắc, triều Nam”, [tức là] cửa mở về phương Nam, phía sau nhà là phương Bắc, hai bên nhà là hai phía Đông và Tây. Vách tường phía Đông và Tây gọi là “tự tường” (序牆). Tự tường dài th́ pḥng ốc có bề sâu, là nhà to. Do vậy, nh́n vào phần tự tường liền biết ngay là pḥng ốc sâu hay cạn. Trong quá khứ tại Trung Quốc, nhà cửa xây thành từng lớp. Giữa gian nhà phía trước và phía sau có một khoảng sân nhỏ, có “đan tŕ[4]. Đấy là kiến trúc tại Trung Quốc vào thời cổ. Nếu ba thế hệ cùng sống chung một nhà th́ nhà cửa sẽ gồm ba lớp, bốn thế hệ sống chung một nhà th́ sẽ gồm bốn lớp. Người già sống trong khu nhà ấy, nếu quư vị bước vào nhà họ để gặp những người già ấy, trước hết sẽ gặp họ, rồi gặp cha họ sống ở phía trong, ông nội lại sống ở phía trong nữa, đi vào từng tầng một, chia ra rất rành mạch. Hiện thời kiến trúc kiểu này không c̣n nữa, xem ra, kiến trúc cổ đại Trung Quốc hết sức có ư nghĩa.

     

      (Diễn) Quán thủ tự, tắc minh toàn kinh chi diệu nghĩa.

  () 觀首序,則明全經之妙義。

      (Diễn: Nh́n vào phần Tự đầu kinh, sẽ hiểu rơ ư nghĩa huyền diệu của cả bộ kinh).

 

      Nghĩa lư u thâm, huyền diệu trong kinh này cũng được phô bày rơ trong phần Tự. Nếu quư vị biết cách nh́n, quả thật quư vị cũng sẽ nh́n ra. Trong một bộ kinh, Tự Phần hết sức quan trọng. Phần thứ hai là Chánh Tông Phần.

     

      (Diễn) Chánh Tông giả, nhất kinh chánh sở tông thượng.

      () 正宗者,一經正所宗尚。

      (Diễn: Chánh Tông là điều chánh yếu được đề cao trong một bộ kinh).

 

      Bộ phận này là chủ thể của cả bộ kinh, mà cũng là phần luận định chánh yếu. Phần trước là phần giới thiệu, c̣n phần này là phần luận định chánh yếu.

 

      (Diễn) Như Pháp Hoa chi, duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị, diệc vô tam.

      () 如法華之唯有一乘法,無二亦無三。

      (Diễn: Như kinh Pháp Hoa chỉ có pháp Nhất Thừa, không có hai mà cũng chẳng có ba thừa).

 

      Đây là nói về phần Chánh Tông của kinh Pháp Hoa. Đương nhiên phần Chánh Tông rất dài, nhưng tinh hoa [của kinh Pháp Hoa] nằm trong mấy câu này. Kinh văn dài như thế, nhưng không ǵ chẳng nhằm giảng rơ mấy câu này mà thôi. Ư nghĩa của mấy câu này quá sâu, [toàn bộ kinh văn trong phần Chánh Tông] không ǵ chẳng nhằm giải thích rơ ràng mấy câu này mà thôi. Kinh Pháp Hoa là kinh cuối cùng được đức Phật nói ra, “khai Quyền, hiển Thật”, những kinh do đức Phật nói sau khi giảng kinh Hoa Nghiêm đều là pháp phương tiện, đến thời kinh Pháp Hoa, đức Phật giảng pháp chân thật, đức Phật sắp nhập diệt, đến cuối cùng mới nói pháp chân thật. Pháp chân thật là ǵ? Pháp chân thật chỉ có pháp Nhất Thừa, đó là thật. Trước kia, giảng Nhị Thừa, Đại Thừa, Tiểu Thừa, giảng pháp [Tam Thừa], tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, giảng Ngũ Thừa, [tức là ngoài ba thừa trên] c̣n thêm vào Nhân và Thiên, đều là pháp phương tiện, đều là Quyền Giáo. Pháp chân thật chỉ có Nhất Thừa, pháp Nhất Thừa gọi là Viên Giáo Nhất Thừa. Trong những kinh luận do Thích Ca Mâu Ni Phật đă nói trong suốt bốn mươi chín năm, chỉ có hai bộ giảng về Viên Giáo Nhất Thừa, trước hết, Phật giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là Viên Giáo Nhất Thừa, cuối cùng nói Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng là Viên Giáo Nhất Thừa, “không hai, cũng chẳng ba”. Học nhân Thiền Tông hiểu được tông chỉ này; do vậy, sư Ấn Tông hỏi Lục Tổ, Lục Tổ liền bảo thẳng thừng: “Hai pháp chẳng phải là Phật pháp, Phật pháp là pháp chẳng hai”. Ư nghĩa của câu này chính là “duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị, diệc vô tam”, mang ư nghĩa này! Ấn Tông hỏi Lục Tổ về Thiền Định và Giải Thoát v́ Ấn Tông vẫn c̣n chấp trước vào hai và ba, nên một câu nói của Lục Tổ nhằm chỉ điểm, phá trừ, tức phá trừ chấp trước mà thôi! Đấy là tông chỉ của kinh Pháp Hoa. Tông chỉ của kinh Pháp Hoa là Nhất Chân pháp giới.

 

      (Diễn) Lăng Nghiêm chi phát minh thường trụ chân tâm, chuyên tu viên chiếu tam-muội.

      () 楞嚴之發明常住真心,專修圓照三昧

      (Diễn: Kinh Lăng Nghiêm nêu tỏ ư nghĩa chân tâm thường trụ, chuyên tu viên chiếu tam-muội).

 

      Đây là Lăng Nghiêm Đại Định, là chánh tông của kinh Lăng Nghiêm, tức tông chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Cổ nhân vô cùng tán thán bộ kinh này, bảo: “Khai huệ Lăng Nghiêm, thành Phật Pháp Hoa”, tức là kinh Lăng Nghiêm mở mang trí huệ, kinh Pháp Hoa [chỉ cho hành nhân con đường] thành Phật. Tại Trung Quốc, hễ là người có học, chưa có ai chẳng đọc các kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, và Kim Cang. Trước kia, dù không học Phật, người đọc sách vẫn đọc những kinh này, v́ văn chương quá hay, nhất là kinh Lăng Nghiêm, đây là tác phẩm văn chương bậc nhất. Kinh được đọc như một tác phẩm văn học nên được lưu truyền hết sức phổ biến. Kinh Lăng Nghiêm nêu tỏ giáo nghĩa “chân tâm thường trụ”, quả thật là mở mang trí huệ, quả thật là một bộ sách hay để mở mang trí huệ. Phải như thế nào th́ chúng ta mới có thể phân biệt chân - vọng, tà- chánh , đúng - sai, thiện - ác? Đọc Lăng Nghiêm rồi sẽ có thể phân biệt, trí huệ hiện tiền. Trong kinh Lăng Nghiêm, điều quan trọng nhất là kinh dạy: Mỗi một cá nhân chúng ta hiện thời đều có chân tâm thường trụ. Điều này quan trọng lắm! Nếu dùng chân tâm thường trụ để tu hành, quư vị nhất định sẽ thành Phật ngay trong một đời này. Nếu quư vị dùng cái tâm sanh diệt, dùng vọng tâm để tu hành, trong một đời này, [chứng quả] cao nhất cũng chẳng qua là thành A La Hán trong Tiểu Thừa mà thôi! Do vậy, ư tưởng chánh yếu nhất của kinh Lăng Nghiêm là dạy chúng ta hăy sử dụng chân tâm, đừng dùng vọng tâm. Quư vị thật sự có chân tâm, nếu dùng vọng tâm để tu Vô Thượng Bồ Đề sẽ chẳng thể nào [thành công] được, khác nào “nấu cát thành cơm”; bởi lẽ, nhân và quả chẳng phù hợp!

      Kinh Lăng Nghiêm đúng là bi tâm triệt để của Như Lai, chẳng trách ǵ tại Ấn Độ vào thời cổ coi kinh này là quốc bảo, Huyền Trang đại sư tới Ấn Độ không thấy kinh Lăng Nghiêm. Người ngoại quốc tiếc pháp; do vậy, Ấn Độ bị mất nước, toàn bộ Phật pháp ở Ấn Độ bị tiêu diệt là v́ có nhân quả: Họ tiếc pháp! Họ cất giấu bộ kinh điển hay nhất, chẳng cho người nước ngoài xem. Do vậy, Huyền Trang đại sư không thấy. Ngài Bát Lạt Mật Đế đem kinh này tới Trung Quốc, gặp nhiều khổ nạn to lớn, mấy lượt lén đem đi đều bị hải quan (quan thuế, tuần tra biên pḥng) bắt được. Kiểm thấy, họ bắt Sư về, Sư lại c̣n bị xử phạt. Đến cuối cùng, không c̣n cách nào, Sư phải chép kinh bằng chữ nhỏ, xẻ thịt nơi bắp tay để giấu vào, dùng kim may lại, mang đi như vậy thật chẳng dễ dàng! Mỗi cá nhân chúng ta tiếc pháp sẽ mắc quả báo ngu si. Một quốc gia tiếc pháp sẽ mắc quả báo trong tương lai Phật pháp tiêu diệt. Cho đến hiện tại, đă hơn một ngàn năm xứ Ấn Độ không có Phật pháp, do v́ tiếc pháp đấy! Quả thật, nhân quả báo ứng không sai sót mảy may.

      Trung Quốc có nhiều người được thành tựu nơi Phật pháp, nói thật ra, số người được đắc lực do kinh Lăng Nghiêm chiếm một tỷ lệ hết sức lớn, họ biết xả vọng dùng chân. Trong sách Chánh Mạch, Giao Quang đại sư đă nói: “Bỏ Thức, dùng Căn”, tức là bỏ vọng tâm, dùng chân tâm thường trụ, trong một đời này ắt sẽ có thể thành vô thượng đạo. Nếu chúng ta đem lư luận và phương pháp ấy của kinh Lăng Nghiêm áp dụng vào niệm Phật th́ trong một đời chúng ta sẽ có thể đạt được Lư nhất tâm bất loạn. Nếu quư vị học các pháp môn khác để đạt được minh tâm kiến tánh, đại khai viên giải sẽ chẳng dễ dàng; nhưng vận dụng lư luận ấy vào phương pháp Niệm Phật th́ quả thật trong một đời sẽ có thể đắc Lư nhất tâm. Cũng có các vị hỏi: “Bao lâu mới làm được?” Thời gian dài hay ngắn tùy theo mỗi người mỗi khác, tùy thuộc quư vị có thật sự làm hay không? Có phải là làm chẳng gián đoạn hay không? Nếu quư vị thật sự tu, tu học chẳng gián đoạn th́ thưa với quư vị, ba năm sẽ đắc Lư nhất tâm bất loạn. Cổ nhân đă nêu gương, thật sự phi phàm!

      Lư nhất tâm bất loạn chính là địa vị Phần Chứng Phật trong Lục Tức

Phật như tông Thiên Thai đă nói, tức Chánh Đẳng Chánh Giác. Khó khăn ở chỗ nào? Khó khăn ở chỗ chúng ta không chịu bỏ Thức dùng Căn. Thức là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Thức thứ sáu, tức Ư Thức, là phân biệt; thức thứ bảy là chấp trước. Nếu quư vị dùng cái tâm [chấp trước, phân biệt] ấy là không được rồi! Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta bỏ Ư Thức, tức thức thứ sáu, mà hăy dùng Diệu Quán Sát, bỏ thức thứ bảy để dùng B́nh Đẳng Tánh, đó gọi là “bỏ Thức, dùng Căn”. Bỏ được thức thứ sáu và thứ bảy, quư vị mắt nh́n Sắc sẽ là do tánh Thấy mà thấy Sắc tánh. Đó gọi là “minh tâm kiến tánh”. Kiến tánh sẽ minh tâm. Quư vị thấy được Sắc tánh ở bên ngoài nên gọi là kiến tánh. Dùng tánh Nghe để nghe Thanh tánh, tánh Nghe cũng là minh tâm, nghe được Thanh tánh th́ cũng gọi là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật! Thành Phật quả thật không khó, thật ra thành Phật chẳng cần phải tốn một thời gian rất dài, mấu chốt ở chỗ quư vị có hiểu rơ hay không, quư vị có chịu làm hay không? Nếu quư vị không hiểu, sẽ tu mù luyện đui, không có cách nào hết! Chẳng thể tu mù luyện đui mà ḥng tu được những thứ này, mà phải tu học đúng lư, đúng giáo và đúng pháp, công phu chẳng gián đoạn, sẽ thành tựu trong một thời gian rất ngắn. Cổ nhân nói: “Nhất nhật bạo chi, thập nhật hàn chi” (Một ngày nóng, mười ngày lạnh), chẳng thể thành tựu!

      Chúng ta hăy nghĩ xem: Một ngày trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ngẫu nhiên có một niệm hồi quang phản chiếu, ta muốn bỏ Thức dùng Căn, c̣n chưa dùng được hai giây đă lại dùng Thức mất rồi! Nếu một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, quư vị [dùng Căn bỏ Thức] một tiếng đồng hồ th́ chưa được! Chẳng thể thành tựu! Dùng một tiếng đồng hồ, gián đoạn hai mươi ba tiếng c̣n làm ǵ được nữa? Do vậy, thật sự nói tới “dụng công” th́ công phu quyết định chẳng thể gián đoạn. Hễ gián đoạn, chẳng thể gọi là công phu. Công phu phải miên mật, đừng để gián đoạn. Trước kia, trong tùng lâm tự viện có thời khóa hằng ngày, có khóa tŕnh b́nh thường, mỗi ngày đều là mười sáu tiếng đồng hồ, tức là trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, công khóa chiếm hết mười sáu tiếng. Nó có sức mạnh chế phục vọng tưởng, công phu đắc lực. Hễ nửa nọ nửa kia sẽ không đắc lực. Do vậy, ngày nay chúng ta nói tới chuyện tu hành, quư vị dùng công phu nào, làm thế nào để có thể chế phục phiền năo? Mỗi ngày công khóa sáng tối chẳng thiếu sót, nhưng khóa sáng hai tiếng đồng hồ, khóa tối hai tiếng đồng hồ, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ mới được bốn tiếng, trong ấy gián đoạn hai mươi tiếng, làm sao có thể thành công cho được? Chẳng thể thành công! Huống chi lại c̣n dùng vọng tâm, chẳng biết dùng chân tâm!

      Người có thể sử dụng chân tâm th́ gọi là “phát Bồ Đề tâm”. Phát Bồ Đề tâm là ǵ? Người phát Bồ Đề tâm chịu dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Bất cứ lúc nào, chân thành đăi người tiếp vật th́ là tu hành. Trong chân tâm chẳng có vọng niệm, đó gọi là “chuyên tu viên chiếu tam-muội”. Dùng chân tâm là viên chiếu tam-muội, chân tâm là thanh tịnh tâm, chân tâm là b́nh đẳng tâm, chân tâm là từ bi tâm. Lục Tổ đại sư nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ”, trọn đủ thanh tịnh, trọn đủ từ bi, trọn đủ b́nh đẳng, trọn đủ vạn pháp. Do vậy, nó có thể sanh ra vạn pháp, ai nấy đều có! Chân tâm là thường trụ, vọng tâm là sanh diệt. Một niệm khởi lên, niệm kia liền diệt. Chúng ta đang dùng cái tâm sanh diệt, sanh diệt trong từng sát-na, đó là vọng tâm. Khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, hoàn toàn là tâm sanh diệt, tâm ấy là giả. Dùng cái tâm ấy để niệm Phật, có thể niệm đến mức công phu thành phiến, có thể niệm đến Sự nhất tâm bất loạn, nhưng chẳng thể đắc Lư nhất tâm. Nhất định phải dùng chân tâm th́ mới có thể đắc Lư nhất tâm. Do vậy, nói kinh Lăng Nghiêm mở mang trí huệ chính là mở mang loại trí huệ ấy. Xả vọng tâm, dùng chân tâm, đấy là người có trí huệ chân chánh, trí huệ của người ấy chẳng hai, chẳng khác với chư Phật, Bồ Tát; bởi lẽ, chư Phật và các vị đại Bồ Tát cũng dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Quư vị dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm, có khác ǵ với chư Phật, Bồ Tát hay chăng? Không khác ǵ cả! Xin lại xem kinh.

 

      (Diễn) Thử kinh chi y chánh thanh tịnh, tín nguyện văng sanh thị dă.

      () 此經之依正清淨,信願往生是也。

      (Diễn: Tông chỉ của kinh này là “y báo và chánh báo thanh tịnh, tín nguyện văng sanh”).

 

      Phần Chánh Tông của kinh này là “y chánh thanh tịnh”. Y là y báo, Chánh là chánh báo, y báo và chánh báo trang nghiêm. Mở đầu phần Chánh Tông, đức Phật nói ra sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta sanh ḷng tin tưởng, khuyên chúng ta phát nguyện, khuyên chúng ta tŕ danh, “tín nguyện văng sanh”. Pháp môn này là pháp môn thành Phật trong một đời, nếu quư vị thật sự hiểu rơ, không một ai chẳng chết ḷng sát đất tu học. Đừng sợ người khác cười cợt. Người khác cười nhạo quư vị là chuyện ắt phải có, là lẽ đương nhiên. V́ sao? Người không thông suốt, nh́n vào pháp môn này đương nhiên sẽ ha hả cười vang, “hạ sĩ văn đạo” (kẻ căn cơ bậc hạ nghe đạo), ha hả cười to, chẳng cười th́ mới là không hợp lư, kẻ ấy không hiểu mà! Kẻ ấy muốn học Thiền, học Mật, tự nghĩ ta cao minh, hắn học là chuyện của hắn, đợi đến khi quư vị thành Phật rồi sẽ đến độ hắn. Hắn chê cười quư vị cũng là có duyên phận với quư vị, có duyên sẽ độ được hắn. “Phật chẳng độ kẻ không có duyên”, hắn khen ngợi quư vị là kết duyên với quư vị, hắn chê cười quư vị cũng là kết duyên. Quư vị thành Phật rồi sẽ đến độ hắn. Chớ nên v́ ta học pháp môn này, người khác cười cợt ta, ta bèn học Thiền kẻ khác sẽ khen ngợi ta, vậy th́ ta hăy đi học Thiền! Quư vị v́ muốn thành Phật hay là v́ muốn lấy ḷng người khác? Thuận ḷng chúng sanh, làm đẹp ḷng chúng sanh, sẽ là đời sau kém hẳn đời trước, đời sau thua đời trước, không xong rồi! Đương nhiên phải vâng theo giáo huấn của Như Lai, đừng thuận theo tri kiến của chúng sanh, điều này quan trọng lắm! Chúng sanh tà tri tà kiến, làm sao có thể tùy thuận họ được? Phải tùy thuận chánh tri chánh kiến của Như Lai th́ mới là người thông minh, mới là người thật sự yêu thương, quan tâm đến chính ḿnh.

      Trong kinh Đại Tập, đức Phật đă nói rất rơ rệt: “Thời kỳ Chánh Pháp, Giới Luật thành tựu. Thời kỳ Tượng Pháp, Thiền Định thành tựu. Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu”. Câu này cũng giống như đức Phật thọ kư trọn khắp hàng đại chúng chúng ta. Ngày nay, chúng ta sanh nhằm thời kỳ Mạt Pháp, chúng ta tu Tịnh Độ th́ đúng là y giáo phụng hành, là học tṛ ngoan của Như Lai. Sanh nhằm thời kỳ Mạt Pháp, lại học Giới Luật, học Thiền, là đă trái nghịch lời Phật giáo huấn. [Những pháp môn ấy] đều do Phật nói, chẳng phải là không hay, nhưng thời cơ đă qua rồi! Tu học trong thời đại hiện tại, chướng ngại rất nhiều, chẳng dễ thành tựu. V́ sao chẳng y giáo phụng hành mà cứ ham cao chuộng xa? Nói thật ra, “cao” th́ có pháp môn nào cao hơn kinh Di Đà? Kẻ vô tri không hiểu biết, mở kinh Di Đà ra đọc một lượt từ đầu đến cuối, [chê cười nội dung] chẳng có ǵ! Giống như chuyện thần thoại, giống kể chuyện xưa tích cũ, không thấy được đường lối trong ấy. Giống như chuyện thần thoại, không có ư nghĩa ǵ hết, không đáng để mắt tới, vậy là sao? Kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng, quá hời hợt!

      Trong tác phẩm chú giải này, Liên Tŕ đại sư đă chỉ rơ bao nhiêu là ư nghĩa trong từng câu từng chữ của bản kinh này. Trong quá khứ, chúng tôi đă giảng từ đầu đến cuối bộ Sớ Sao này hai lượt; lần thứ nhất không giảng Huyền Nghĩa, chúng tôi chỉ giảng đề mục, giảng từ phần giải thích kinh văn trở đi, phần Thông Tự Đại Ư không giảng, phần Khai Chương cũng không giảng. Do không giảng phần Huyền Nghĩa, chúng tôi giảng bốn năm mới xong. Lần thứ hai, giảng toàn bộ, ngay cả phần Huyền Nghĩa lẫn Tự Phần đều giảng, giảng mất năm năm. Chúng tôi lưu lại một bộ băng thâu âm hoàn chỉnh gồm ba trăm ba mươi lăm cuốn. Kinh Di Đà chẳng đơn giản! Giảng lần này c̣n thù thắng hơn lần giảng thứ hai, cặn kẽ hơn, thấu triệt hơn, hy vọng trong ba năm, mọi người chúng ta cùng nỗ lực đặt cơ sở vững vàng cho pháp môn này.

      Thưa quư vị, muốn cầu văng sanh th́ như trong kinh nói “nhược nhất nhật chí nhược thất nhật” (hoặc một ngày cho đến hoặc bảy ngày) sẽ thành, không khó! Khó ở chỗ nào? Công tác chuẩn bị khó khăn. Thật sự ra đi, không khó! Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm ngày hôm qua, chúng tôi cũng nhắc đến vấn đề này, tôi giảng về Căn Bản Trí. Căn Bản Trí là tâm thanh tịnh, tức là như nhà Thiền nói “minh tâm kiến tánh”. Trong buổi giảng, tôi bảo mọi người: Cảnh giới ấy dễ hiện diện nhất trong Thiền Thất hay Phật Thất, chứ lúc b́nh thường chẳng dễ; nhưng trong các loại Thiền Thất, Phật Thất giống như chúng ta đang làm hiện thời, chúng là pháp hội, cảnh giới ấy chẳng hiện tiền. Thật sự kết thất niệm Phật, trong ṿng bảy ngày, Phật hiệu quyết định chẳng được gián đoạn giữa chừng, chớ nên ngủ nghỉ, suốt bảy ngày bảy đêm. Thiền Thất c̣n khó hơn Phật Thất, chẳng dễ dàng đâu nhé! Trong ṿng bảy ngày ấy, yêu cầu người ấy làm điều ǵ? Trong nhà Phật thường nói: “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hạnh xứ diệt” (dứt bặt ngôn ngữ, diệt sạch tâm hạnh), phải làm được điều này. Trong ṿng bảy ngày, trong tâm chẳng khởi ư niệm, tâm hạnh xứ diệt, chẳng nói câu nào th́ mới thấy có công phu. Nhưng lũ chúng ta tập khí phiền năo, nghiệp chướng sâu nặng, trong khi ấy, một là vọng niệm tơi bời đè nén không được, căn bệnh ấy gọi là “trạo cử” (lao chao); một chứng bệnh khác là “hôn trầm”, buồn ngủ rũ người ra, ngủ gục, tinh thần trầm trệ. Nói chung là mắc những chứng bệnh ấy. Do vậy, Thiền Thất c̣n khó hơn Phật Thất. Phật Thất có điểm nào tốt? Có một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu có công đức tuyệt diệu, đă có thể đối trị trạo cử lại c̣n có thể đối trị hôn trầm. So với cách sử dụng tham Thoại Đầu và quán tâm của nhà Thiền quả thật thuận tiện hơn nhiều lắm, có một câu Phật hiệu để khởi lên, nhất định sẽ làm được “ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hạnh xứ diệt”, chẳng có vọng tưởng nào! Đấy mới là công phu, khi ấy tâm thanh tịnh sẽ có thể hiện tiền, chẳng đơn giản!

      Nếu chẳng hiểu rơ lư luận, không hiểu rơ phương pháp, không thông hiểu cảnh giới, nếu quư vị sử dụng công phu này, thưa với quư vị, rất dễ gặp ma chướng, phiền phức lớn lắm. Ma do đâu mà có? Chính là oán gia trái chủ của quư vị trong đời đời kiếp kiếp. Ngày nay quư vị phát tâm dũng mănh, mong vượt thoát tam giới, liễu sanh tử, họ sẽ nói: “Ngươi nợ mạng ta, người c̣n chưa đền mạng ta, ngươi c̣n nợ mạng và tiền của ta, ngươi c̣n chưa đền tiền cho ta mà muốn bỏ đi ư?”, họ đến gây rối. Quư vị không tích cực tu hành th́ chẳng sao, họ sẽ nói: “Hóa ra ngươi chạy không khỏi, nhất định sẽ có ngày ta báo thù”. Họ ung dung chờ đợi. Quư vị thật sự muốn ra đi, họ sẽ lo ngại, nhanh chóng báo thù, nghiệp chướng xảy đến liền. Chẳng dụng công sẽ chẳng vướng ma chướng, ma coi thường quư vị, ma từ từ chờ đợi quư vị. Nói chung là có lúc ta sẽ báo thù ngươi. Quư vị thật sự muốn ra đi, ma cũng sẽ vội vàng, nhanh chóng gây rối, chẳng gây rối th́ sau này sẽ không kịp nữa, ma chướng bèn hiện tiền. Do vậy, b́nh thường đăi người, tiếp vật, hăy nhớ kỹ một nguyên tắc, tuyệt đối chớ kết oán cừu với người khác. Phật pháp dạy chúng ta “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”, công đức ấy là tu hành, tu Định - Huệ trong tùy hỷ. Định - Huệ là công đức, đừng kết oán cừu với người khác, nhất định phải tu từ bi, b́nh đẳng. “Oan gia nên gỡ, đừng nên buộc”, cởi gở oán thù trói buộc chắc chắn là [thái độ tu học] chánh xác!

      Nói đến chỗ này, chúng tôi đă giới thiệu khái lược chỗ hay của bộ kinh này, tức là công đức lợi ích của cả bộ kinh. Ở nơi này, chúng tôi đă nói với quư vị bao nhiêu lần: Tôi học Phật ba mươi mấy năm, bắt đầu học Phật vào năm Dân Quốc 42 (1953), giảng kinh hai mươi lăm năm mới nhận ra chỗ hay của kinh này, mới nh́n ra được. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa chẳng thể sánh bằng, thua quá xa! Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, trở về kinh này. Kinh Hoa Nghiêm được xưng tụng là “kinh trung chi vương” (vua trong các kinh), kinh Di Đà là “vương trung chi vương” (vua của các vua), có mấy ai có thể nhận biết? Không ai nhận biết, thật đáng tiếc quá! Kinh này được gọi là pháp khó tin mà! Không trách mười phương chư Phật đều tán thán, đều khuyên tu. Chạy theo những kinh luận khác sẽ đều là “đối với vật báu thật sự mà vẫn không nhận biết, không biết giá trị”. Nếu đối với những vật báu đều nhận biết th́ quư vị mới có thể chọn lựa vật tốt đẹp nhất, có giá trị nhất, quư báu nhất trong số đó, quư vị mới có con mắt biết chọn pháp. Quư vị không có con mắt chọn lựa pháp th́ sẽ thấy pháp này cũng khá quá, pháp kia cũng rất tuyệt! Không biết noi theo pháp nào! Có con mắt chọn lựa pháp đương nhiên chẳng dễ dàng, đấy là trí huệ, chứ không phải cảm t́nh!

      Nói tới “tín nguyện văng sanh”, thành tựu trong một đời, th́ [kinh này] cùng với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và hết thảy các đại kinh đại luận xét về Lư chẳng hai, chẳng khác; nếu luận theo mặt Sự, sai khác rất lớn. Trong những pháp môn khác, một đời thành tựu há nói dễ dàng ư? Pháp môn này ngàn phần chân thật, muôn vàn đích xác, thành tựu trong một đời. Nếu nh́n theo phía các pháp môn theo đường lối thông thường th́ công phu thành phiến, chế phục phiền năo, Sự nhất tâm bất loạn, đoạn phiền năo, Lư nhất tâm bất loạn phá vô minh, chẳng khác ǵ với những điều được giảng trong Giáo Hạ, nhưng phương pháp là sử dụng một câu Phật hiệu. Tuy vậy, phải biết dụng tâm nơi câu Phật hiệu này, vấn đề nằm ở chỗ này. Mọi người chúng ta đều biết niệm, nhưng quư vị dùng cái tâm nào để niệm? Khác nhau! Mỗi cá nhân dùng cái tâm khác nhau nên hiệu quả của Phật hiệu chẳng giống nhau! Âm thanh giống hệt nhau, nhưng mỗi người đắc lực mỗi khác. Ấy là v́ mỗi cá nhân dùng cái tâm khác nhau. Nếu quư vị biết dùng chân tâm, quư vị biết dùng chân tâm thường trụ để niệm Phật hiệu này th́ sẽ là tuyệt diệu, sẽ là tối thượng thừa. Bởi lẽ, một câu “chân tâm thường trụ” này quả thật trọn đủ viên măn Tam Học, Tam Huệ, Tam Tư Lương, ba năm nhất định đắc Lư nhất tâm bất loạn, là bậc Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo hoặc Sơ Địa Bồ Tát trong Biệt Giáo. Tu học thông thường th́ phải tu hành một hai A-tăng-kỳ kiếp mới tu thành như vậy, c̣n quư vị tu hai ba năm sẽ đạt được, thuận tiện quá mức! Do quá thuận tiện nên quư vị không tin tưởng, V́ sao có thể đạt được? V́ quư vị dùng chân tâm. Nếu quư vị dùng vọng tâm th́ thật sự phải mất hai, ba A-tăng-kỳ kiếp. Do vậy, vấn đề là sử dụng cái tâm, có biết dùng cái tâm hay không? Mấu chốt tu học của chúng ta thật sự ở chỗ này!

     

      (Diễn) Tiền chi Tự, Chánh tự thử, hậu chi Lưu Thông, chánh lưu thông thử dă.

() 前之序,正序此,後之流通,正流通此也。

      (Diễn: Phần Tự trong đoạn trước nhằm giới thiệu phần Chánh Tông trong phần này, phần Lưu Thông ở đằng sau [phần Chánh Tông] nhằm lưu thông phần Chánh Tông).

 

      Phần Chánh Tông là chủ thể của một bộ kinh, là phần chứa đựng tinh hoa của bộ kinh. Tiếp theo đây, [sách Diễn Nghĩa] giải thích phần Lưu Thông.

     

      (Diễn) Lưu giả, vô trụ.

      () 流者無住。

      (Diễn: Lưu là không trụ).

 

      “Trụ” là ngưng lại, dừng lại ở một chỗ nào đó.

 

      (Diễn) Thông giả, vô tắc, sử thử diệu pháp, tự thử giới dĩ cập tha phương, do hiện tại dĩ cập vị lai, vô hữu lưu ngại, danh vi Lưu Thông.

  () 通者無塞。使此妙法,自此界以及他方,由現在以及未來,無有留礙,名為流通。

      (Diễn: “Thông” là không nghẽn. Khiến cho diệu pháp này từ cơi này lan đến các phương khác, từ hiện tại truyền đến tương lai chẳng bị trở ngại th́ gọi là Lưu Thông).

 

      Lưu thông Pháp Bảo công đức vô lượng. Lưu thông Pháp Bảo thuận ḷng chư Phật, là đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Do vậy, phải lưu thông Phật pháp. Phật pháp không chú trọng đến quyền lợi, quư vị thấy đằng sau những bản chú giải của các vị đại đức từ xưa, những bản chú giải ấy do các Ngài trước tác, hoàn toàn không ghi thêm câu “giữ bản quyền, in lại ắt sẽ truy cứu trách nhiệm”. Các Ngài đều khuyên người khác lưu thông, “hoan nghênh ấn hành, công đức vô lượng”. Đấy là đại từ đại bi, đấy là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thực hành đại nguyện của quư vị. Trước tác của chính ḿnh c̣n ghi thêm câu “hoan nghênh ấn hành, công đức vô lượng”, huống hồ trước tác của cổ nhân, huống hồ là kinh điển! Tôi thấy hiện thời có rất nhiều kinh điển phía sau có nơi phần bản quyền cũng in câu “giữ bản quyền, in lại ắt sẽ truy cứu trách nhiệm”, ai có bản quyền? Bản quyền kinh A Di Đà thuộc về Cưu Ma La Thập đại sư, Ngài phiên dịch kinh ấy [nhưng không giữ bản quyền], ai sẽ truy cứu? Cưu Ma La Thập đại sư không truy cứu, ai dám truy cứu? Sớ Sao là tác phẩm của Liên Tŕ đại sư, Liên Tŕ đại sư không kiện ra ṭa, ai dám thay Ngài kiện ra ṭa? Trong thời kỳ Mạt Pháp, có những kẻ buôn bán Như Lai, trong kinh đă giảng rất rơ ràng [chuyện này, nhưng họ vẫn] coi Phật pháp như hàng hóa để buôn bán. Trong kinh nói rất rơ rệt: Tội lỗi ấy có quả báo là A Tỳ địa ngục. Chướng ngại lưu thông, quả báo là A Tỳ địa ngục. Hiện tại, những kẻ ấy được lợi ích bé tí teo, sau này mắc khổ quả to đùng! Ngu si đấy! Những đồng tu học Phật chớ nên không biết điều này! Bởi lẽ, Phật pháp phải lưu thông, hễ những thứ ǵ có lợi ích cho chúng sanh đều nên lưu thông.

 

      (Diễn) Vi thuận giả, ngôn phẫu xuất kinh tâm, phương khiết xuất trần chi đoan tự, cố Thông Tự thuận Tự Phần.

      () 為順者,言剖出經心,方挈出塵之端緒,故通序順序分。

      (Diễn: Thuận dịp, nói ra những lời mổ xẻ phô bày những điều tâm yếu của bản kinh nên mới nêu ra đầu mối thoát khỏi trần lao; v́ thế, phần Thông Tự Đại Ư tương ứng với Tự Phần).

 

      Đặc biệt là trong Sớ Sao, trong Diễn Nghĩa, quả thật đă mổ xẻ những điều tâm yếu trong bộ kinh này, khiến cho chúng ta thật sự nh́n thấy rơ ràng, thật sự hiểu rơ. Có như vậy mới là “khiết xuất trần chi đoan tự” (nêu ra được đầu mối xuất trần): “Khiết” () là đưa ra, bày ra những điều cương lănh, “trần” () là trần lao, tam giới lục đạo. Từ vô thỉ đến nay không có cách nào để vượt thoát lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi giống như tằm kéo kén, từng tầng, từng tầng một vây kín chúng ta trong ấy, không có ngày thoát ra. Nay t́m được đầu mối tơ, sẽ có biện pháp thoát khỏi. Do vậy, “Thông Tự thuận Tự phần” (phần Thông Tự tương ứng với Tự phần). Sớ Sao gồm bốn quyển, quyển thứ nhất là Thông Tự Đại Ư, Khai Chương Thích Văn, quả thật đă phân tích, tŕnh bày những cương lănh huyền diệu, trọng yếu của bộ kinh này, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rơ pháp môn này, trân quư pháp môn này, [những điều ấy] phù hợp với Tự Phần. Kinh văn của Tự Phần không dài, đến khi bước vào phần kinh văn, chúng tôi sẽ lại giảng cặn kẽ ư nghĩa của toàn bộ Tự Phần. Ư nghĩa ấy quá sâu, c̣n khó hiểu hơn phần Chánh Tông, không có Phật nhăn sẽ không có cách nào thấy được.

 

      (Diễn) Tùy văn nhập quán, phương tri đại đạo chi du quy, cố Khai Chương thuận Chánh Tông Phần.

      () 隨文入觀,方知大道之攸歸,故開章順正宗分。

      (Diễn: Thuận theo kinh văn nhập quán, mới biết chỗ quy hướng của đại đạo, v́ thế, phần Khai Chương Thích Văn tương ứng với Chánh Tông Phần).

     

      Đây là đoạn lớn thứ hai, giảng về phần Chánh Tông, đều nói là “thuận” theo những ư nghĩa ấy (tức là dựa trên ư nghĩa của ba phần Tự, Chánh Tông, và Lưu Thông vừa giảng trên đây, mà phán định các đoạn lớn như Thông Tự Đại Ư, Khai Chương Thích Văn v.v... sẽ tương ứng với phần nào). “Văn” là kinh văn. Thế nào là “tùy văn nhập quán”? “Quán” là quán chiếu. Chúng ta không có cách nào, chúng ta niệm kinh văn này như thế nào, niệm đến mức nhuyễn nhừ cũng chẳng khởi lên công phu quán chiếu được. Nếu quư vị hỏi cách quán chiếu ra sao ư? Bộ Sớ Sao Diễn Nghĩa chính là do Liên Tŕ đại sư tùy văn nhập quán, nói cho chúng ta biết cảnh giới quán chiếu của Ngài, đấy là quán chiếu. Cái hay của Ngài là kinh có nghĩa lư không cùng tận, mà ư nghĩa trong bộ Sớ Sao của Liên Tŕ đại sư cũng chẳng cùng tận, thật sự khó có, thật chẳng dễ dàng! Điều này cho thấy Liên Tŕ đại sư không soạn văn chương, bởi ư nghĩa của văn chương có cùng tận. Nói cách khác, văn chương có giới hạn, có phạm vi, chẳng phải là không có cùng tận. Văn tự của bộ Sớ Sao không có cùng tận. Nói thành thật th́ văn tự của bộ Diễn Nghĩa chẳng bằng bộ Sớ Sao, thua rất xa. Văn tự trong bộ Diễn Nghĩa có phạm vi, có cùng tận; c̣n văn tự của bộ Sớ Sao không có cùng tận, không có phạm vi. Điều này chứng tỏ cảnh giới của pháp sư Cổ Đức không cao như cảnh giới của Liên Tŕ đại sư. Rốt cuộc tổ sư là tổ sư, học tṛ vẫn là học tṛ, không có tŕnh độ cao như thầy, không đạt cảnh giới như thầy. Đối với những thứ bày ra trước mắt chúng ta, một đằng là vừa nh́n liền hiểu ngay; một đằng là có giới hạn, có phạm vi, một đằng là không có giới hạn, không có phạm vi. Diễn Nghĩa là bút kư nghe giảng kinh của pháp sư Cổ Đức, Ngài trực tiếp nghe Liên Tŕ đại sư giảng, ghi lại những điều Ngài đích thân nghe được, cống hiến cho chúng ta làm tài liệu tham khảo, giúp chúng ta hiểu rơ Sớ Sao.

      Những ư nghĩa này cho thấy Liên Tŕ đại sư là bậc minh tâm kiến tánh, ngôn ngữ văn tự của Ngài từ Chân Như bổn tánh lưu lộ, cho nên không có cùng tận. Pháp sư Cổ Đức chưa kiến tánh, văn chương của Ngài phát xuất từ thức thứ sáu nên có phạm vi, có cùng tận. Do vậy, Liên Tŕ đại sư được tôn xưng là vị tổ sư đời thứ tám, c̣n pháp sư Cổ Đức chẳng thể gọi là tổ sư đời thứ chín, đạo lư ở chỗ này. Ngẫu Ích đại sư mới được tôn xưng là tổ sư đời thứ chín. Pháp sư Cổ Đức là thị giả của đại sư [Liên Tŕ], trước thuật trong cả đời đại sư đều do pháp sư Cổ Đức chỉnh lư, khắc ván lưu truyền cho đời sau, công đức vô lượng vô biên, tuy chưa kiến tánh! Hai cuốn sách này bày ra trước mặt, quư vị lắng ḷng xem sẽ biết ngay, một cuốn ư vị không cùng tận, một cuốn ư vị có cùng tận, khác hẳn! Điều này chẳng thể gạt ai được; do vậy, Sớ Sao chính là do Liên Tŕ đại sư đọc kinh Di Đà, “tùy văn nhập Quán”. Ngài đem những lư luận và cảnh giới do Ngài quán chiếu được nói cho chúng ta biết.

      “Phương tri đại đạo chi du quy” (mới biết chỗ quy hướng của đại đạo), ai biết? Liên Tŕ đại sư biết! Nếu chúng ta không đọc Sớ Sao, làm sao biết được? Ngày nay chúng ta biết được “đại đạo chi du quy” là do Liên Tŕ đại sư bảo cho biết. Liên Tŕ đại sư bảo chúng ta mà chúng ta có tin tưởng hay không? Nếu chúng ta tin tưởng th́ ngay trong năm ấy, đọc Sớ Sao lần thứ nhất lẽ ra phải tin tưởng ngay. V́ sao đọc lần thứ nhất không tin tưởng? Đọc lần thứ hai vẫn chưa tin tưởng, đọc mấy chục lượt đều chẳng tin tưởng. Hiện nay tin tưởng, v́ sao tin tưởng? Bây giờ tôi cũng đă thấy rồi! Tôi thấy giống như Ngài thấy. Tôi tin tưởng, không nói ǵ. Tôi chưa thấy mà quư vị chỉ nói một lượt, tôi chẳng tin. Do tôi cũng đă thấy, quư vị nói, tôi liền gật đầu: “Không sai! Đúng như vậy đó! Tôi tin”. Chân tín chẳng dễ dàng, khá là khó! Do vậy, tôi ṃ mẫm Phật pháp ba mươi mấy năm rồi mới tin tưởng. Tôi giảng lần thứ nhất, giảng lần thứ hai, tín tâm không thanh tịnh như hiện thời, không kiên cố như hiện thời, quư vị nghe băng thâu âm [hai lần giảng] trong quá khứ sẽ nhận ra. Giảng lần đầu là nghe sao nói vậy, lần thứ hai là giảng được đôi chút phảng phất. Hiện thời là thật sự thấy được, do vậy, khác hẳn. Chân tín mà! Chữ “tri” này chẳng dễ dàng. Không tùy văn nhập quán, làm sao quư vị biết? Chúng ta là người đời sau được người đời trước tạo thuận tiện, hăy nên hiểu rằng: Bản thân chúng ta không khởi lên được công phu quán chiếu, cổ nhân giúp chúng ta một tay. Sớ Sao giúp đỡ chúng ta.

     

      (Diễn) Bạt nghiệp chướng căn, tự nhiên lưu nhập thanh tịnh hải, cố kết thích thuận Lưu Thông Phần.

      () 拔業障根,自然流入清淨海,故結釋順流通分。

       (Diễn: Dứt nghiệp chướng, tự nhiên lưu nhập biển thanh tịnh, nên phần Kết Thích tương ứng với Lưu Thông Phần).

 

      “Nghiệp chướng”: Nghiệp chướng là ǵ? Phải hiểu rơ định nghĩa này. Quư vị phải hiểu rơ: Nghiệp là chướng, ác nghiệp là chướng, mà thiện nghiệp cũng là chướng. Quả báo của ác nghiệp là trong tam ác đạo, quả báo của thiện nghiệp là trong ba thiện đạo, đều chẳng ra khỏi luân hồi, đều chẳng thể văng sanh, đều là Chướng! Đấy là nói thô thiển. Nói vi tế th́ Nghiệp là ǵ? Nghiệp là tạo tác, kết quả của tạo tác gọi là Nghiệp. Nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp lực gây chướng ngại cho quư vị. Đối với tạo tác, đặc biệt chú trọng sự tạo tác nơi tâm địa: Quư vị khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng đều là tạo tác. Muốn thật sự dứt trừ nghiệp chướng th́ phải “dứt bặt ngôn ngữ, diệt sạch tâm hạnh” th́ mới có thể dẹp trừ nghiệp chướng. Trong mười hai thời, hăy giống như nhà Thiền đă nói “tâm như tường vách”, lục căn đối trước lục trần bên ngoài chẳng khởi lên một niệm, niệm ǵ cũng chẳng khởi, nhưng vẫn hiểu rơ ràng, minh bạch cảnh giới bên ngoài, đấy là quán chiếu, là trí huệ, trong tâm “như như bất động”, đấy là Thiền Định, như vậy th́ mới có thể dẹp trừ nghiệp chướng căn bản. “Tự nhiên lưu nhập thanh tịnh hải”: Thanh tịnh hải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rộng lớn khôn sánh nên dùng biển để sánh ví. Dùng bài chú này để tổng kết cả bộ kinh, kết thúc bằng giải thích chú Văng Sanh, đấy là “tương ứng với phần Lưu Thông”.

      Những điều này nhằm giải thích hai chữ “vi thuận”. Chữ Thuận có ư nghĩa rất sâu, rất nhiều, sâu rộng không cùng tận. Chữ Thuận ấy có ư nghĩa thông với chữ “thuận” trong “hằng thuận chúng sanh” của mười đại nguyện vương. Lại thưa rơ cùng quư vị, Trung Quốc nói đến hiếu đạo, hiếu thuận, vậy hiếu là ǵ? Thuận gọi là hiếu, hiểu theo ư nghĩa này cũng hợp lư. Trí huệ đầy ắp trong ấy, đầy ắp phương tiện thiện xảo, do vậy mới có thể trong khi hằng thuận chúng sanh lại có thể dẹp trừ hết thảy nghiệp chướng căn bản, thật tuyệt vời! Đạt được sự thanh tịnh chân thật th́ mới là Lư nhất tâm bất loạn, mới thật sự là Thượng Phẩm Thượng Sanh. Hôm nay đă hết thời gian rồi!

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Phần 2 hết

 [1] Chữ này có hai âm đọc là Zhū (âm Hán Việt tương ứng là Châu, hoặc Chu) hoặc Shū (âm Hán Việt tương ứng là Thù).

[2] Sách Diễn Nghĩa ghi là “Sự Lư song dung”, nhưng phần lời giảng của Ḥa Thượng lại ghi là “Lư Sự song dung”, chúng tôi đoán đây là lỗi ấn loát, nhưng vẫn để nguyên như vậy.

[3] “Vi biên” chính là sợi dây bằng da trâu thuộc để xâu các thẻ sách cho khỏi đứt lề. Thời Khổng Tử chưa có giấy, sách phải viết lên thẻ tre hay thẻ gỗ có khoét lỗ, dùng da trâu thuộc làm dây buộc lại cho khỏi lạc (sợi dây ấy gọi là “vi biên”). Khổng Tử đọc kinh Dịch đến nỗi ba lần sách dứt dây vi biên; v́ thế, cổ nhân dùng thành ngữ “sổ Dịch vi biên” (mấy lượt dây buộc kinh Dịch bị đứt) để chỉ sự nghiên cứu, cân nhắc kỹ càng trong nghiên cứu, trước tác.

[4] Đan tŕ (丹墀 ) theo nghĩa gốc là những tầng cấp được sơn màu đỏ, không có mái che, dẫn lên một ṭa điện đường trong kiến trúc cổ. Về sau, dù không sơn đỏ, phần tam cấp (hoặc nhiều bậc hơn) chiếm hết toàn bộ phần trước nền nhà vẫn được gọi là “đan tŕ”.