A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 22

Chủ giảng: Lăo pháp sư Tịnh Không năm 1984

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Huệ Trang và Đức Phong

 

Tập 43

 

      Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang năm mươi ba:

     

(Sớ) Lương diêu thế xuất thế gian, vô nhất pháp xuất ư tâm ngoại. Tịnh Độ sở hữu y báo, chánh báo, nhất nhất giai thị Bổn Giác diệu minh. Thí chi b́nh, hoàn, thoa, xuyến, khí khí duy kim. Khê, giản, giang, hà, lưu lưu nhập hải, vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàn quy thử pháp giới dă.

      ()良繇世出世間,無一法出於心外,淨土所有依報正報,一一皆是本覺妙明。 譬之瓶環釵釧,器器唯金。溪澗江河,流流入海。無不從此法界流,無不還歸此法界也。

      (Sớ: Ấy là v́ trong thế gian lẫn xuất thế gian, không một pháp nào ra ngoài tâm. Tất cả y báo và chánh báo của Tịnh Độ, mỗi thứ đều là Bổn Giác diệu minh. Ví như b́nh, ṿng, thoa, xuyến, món nào cũng chỉ là vàng. Khe, suối, sông, rạch, ḍng nào cũng đều đổ vào biển, không ǵ chẳng từ pháp giới này lưu xuất, không ǵ chẳng trở về pháp giới này).

 

      Bắt đầu xem từ đoạn này, đại ư của đoạn này đă nói trong lần trước, nhưng v́ thời gian hạn chế nên tôi không thể giảng cặn kẽ được. Lần này, các vị đồng tu muốn tôi nói cặn kẽ hơn một chút. Do vậy, chúng ta lại bắt đầu xem từ chỗ này. Chỉ thú của đoạn này chẳng khác ǵ kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay, các đồng tu nghe giảng phần mở đầu kinh Hoa Nghiêm, nghe giảng hai đoạn đầu trong phần Năm Tầng Huyền Nghĩa (Ngũ Trùng Huyền Nghĩa), ngày mai mới có thể thảo luận các phần Hiển Thể, Minh Tông, và Luận Dụng, nhưng đă có thể thấy được ư nghĩa rồi! Những điều này toàn là cảnh giới đích thân chứng nhập của Phật và đại Bồ Tát nơi quả địa. Đấy mới gọi là pháp giới chân thật. Thường là đối với những cảnh giới giống như thế này, khi chúng ta mới tiếp xúc, ắt cảm thấy nghi hoặc v́ chúng hoàn toàn khác với kiến thức và sự thấy nghe thông thường của chúng ta. Chúng ta đă quen với cảnh giới hư vọng, từ nhiều kiếp lâu xa đến nay đă dưỡng thành thói quen, nay đức Phật giảng lẽ chân thật, đâm ra chúng ta rất khó tiếp nhận! Hy vọng các đồng tu học Phật huân tập lâu ngày sẽ có thể dần dần khế nhập, nhưng điều quan trọng nhất là quư vị đích thân chứng đắc cảnh giới này th́ mới là thụ dụng chân thật.

      Trước hết, chúng ta phải tin tưởng. Do vậy, các bộ kinh lớn thường nói: “Tín vi đạo nguyên, công đức mẫu” (Ḷng tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức). Trước hết phải tin tưởng, đức Phật quyết định chẳng dối gạt chúng ta. Đức Phật chế định căn bản đại giới là “bất vọng ngữ” th́ làm sao đức Phật có thể dối gạt chúng ta được? Cũng có người nói: “Cũng có khi v́ thiện ư đức Phật mà nói dối, mong chúng ta cảm thấy được an ủi!” Nếu quư vị nghĩ là thiện ư th́ cách nghĩ ấy cũng sai bét rồi! Dẫu v́ thiện ư, đức Phật cũng chẳng dùng đến vọng ngữ. V́ trong Phật pháp, nếu chúng ta phát hiện đức Phật đă từng nói dối một lần, tín tâm của chúng ta đối với đức Phật sẽ bị giảm bớt. V́ sao? Đức Phật đă từng nói dối một lần, đại khái là lần này chúng ta cũng khó thể tin cậy được! T́nh h́nh này giống như trong thế gian, người Trung Quốc thường nói: “Quân tử c̣n chẳng chịu làm, huống hồ Phật, Bồ Tát?” V́ thế, kiến lập tín tâm hết sức trọng yếu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nói pháp môn nào, chắc chắn đức Phật chẳng nói dối một chữ, đúng như trong kinh Kim Cang, Ngài đă nói: “Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuống ngữ giả” (Như Lai là bậc nói lời thật, nói đúng như thật, chẳng nói sai khác, chẳng nói dối). Điều này khiến cho chúng ta có tín tâm to lớn không ǵ bằng. V́ thế, đầu tiên là phải tin tưởng.

      Ḷng tin trong Phật pháp không phải là mê tín. Tin rồi, nhất định phải cầu giải (thấu hiểu). Nói cách khác, chúng ta tin tưởng chuyện này, về mặt Sự th́ hợp lư, có căn cứ lư luận. Sau khi đă hiểu rơ Lư, vẫn chưa phải là hết, c̣n phải chứng thực. Nếu chẳng đích thân chứng đắc, ḷng tin ấy chẳng phải là ḷng tin chân chánh. Phật pháp khác biệt các tôn giáo khác ở chỗ này. Phật pháp là phải cầu chứng, phải nhất định đích thân chứng thực những ǵ đă tin. Thật sự có thế giới Tây Phương, nơi ấy cũng thật sự có, mà cũng thật sự có thể chứng đắc được. Trong quá khứ, không phải ở Ấn Độ, mà ở Trung Quốc, quư vị đọc những điều được ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Văng Sanh Truyện, quả thật có người lúc văng sanh bèn chứng đắc [cơi Cực Lạc].

Người thứ nhất nói rơ cho chúng ta biết là Huệ Viễn đại sư thời Đông Tấn. Ngài sống cùng thời đại với những danh nhân trong lịch sử Trung Quốc như Đào Uyên Minh, Tạ Linh Vận... Trong thời ấy, Cưu Ma La Thập đại sư cũng đến Trung Quốc vào lúc đó. Các vị này đều là những người rất nổi tiếng. Ngài Huệ Viễn lập Liên Xă tại Lô Sơn cùng với các đồng tu chí đồng đạo hợp niệm Phật. Do vậy, Tịnh Độ Tông do lăo nhân gia kiến lập đầu tiên, liên xă của Ngài là liên xă đầu tiên của Trung Quốc, Ngài là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông. Khi Ngài văng sanh đă nói rơ cùng đại chúng đồng tu: Khi Ngài niệm Phật (Ngài suốt đời niệm Phật), từng ba lượt thấy thế giới Tây Phương hiện ra trước mặt. Ngài không nằm mộng, mà là đang trong lúc chỉ tịnh khi niệm Phật.

      Điều này cũng chẳng giống như Thiền Tông tham Thiền, chẳng phải vậy, mà là khi niệm Phật đạt đến tâm thanh tịnh, Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện tiền, trong một đời Ngài đă thấy ba lần. Ngài thấy cảnh giới ấy hoàn toàn giống như trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh đă nói. Lúc Ngài tịch, A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí và các vị thượng thiện nhân đến đón tiếp Ngài. Trong số ấy c̣n có những người Ngài quen biết, tức là những người cộng tu trong Liên Xă nhưng đă văng sanh trước, đều cùng theo A Di Đà Phật đến đón tiếp Ngài. Cảnh giới ấy rơ ràng, rành mạch, chúng ta thường là do mắt thịt nên không thể thấy, nhưng Ngài có thể thấy, đó là thật, chẳng phải giả!

      Vậy th́ người không niệm Phật, thưa quư vị, khi họ lâm chung cũng có cảnh giới hiện tiền, nhưng chúng ta không thấy. Nếu quư vị muốn cầu chứng, có thể đến bệnh viện Vinh Dân, hoặc bệnh viện Tam Quân, quư vị hăy đến đó cầu chứng, các bác sĩ và y tá nơi đó đều biết. Trước khi bệnh nhân sắp mất một hai ngày, sẽ lại thấy người này, người nọ, thấy cả đống người, nói với mọi người: “Người này đứng trước mặt tôi, người nọ đứng ở chỗ nào đó”. Chúng ta không thấy, nhưng những điều người ấy thấy hoàn toàn là chân thật, chẳng giả chút nào. Do vậy, quá nửa là họ thấy tướng ác, tướng hung ác.

      Chúng tôi cũng có một vị đồng tu, khi cha ông ta bệnh nặng, cũng thấy có người rất hung ác. Họ đưa ông cụ ra ngoài pḥng bệnh, đỡ cụ lên xe lăn để đưa cụ đi dạo trên hành lang. Khi trở về pḥng, cụ chẳng dám vào, nói: “Trong đó có rất nhiều người, thái độ và diện mạo hết sức đáng sợ”, sợ đến nỗi cụ không dám bước vào. Người khác vào pḥng xem chẳng thấy ǵ cả mà cụ vẫn chẳng dám vào. Ngày hôm ấy không có cách nào khác, chỉ đành đưa cụ về nhà. Đấy là cảnh giới ác hiện tiền! Khéo sao trong nhà cụ con ruột, con dâu đều niệm Phật, nghe cụ kể cảnh giới ấy, tuyệt đối chẳng phải là giả; do vậy, họ khuyên cụ niệm Phật.

      Niệm Phật mấy hôm, cụ bảo người nhà: “Cảnh giới ấy không c̣n nữa, chẳng thấy nữa!” Lại niệm mấy hôm, cụ thấy A Di Đà Phật. Chẳng những cụ trông thấy, mà con cái cụ cũng trông thấy, nhưng hai người trông thấy khác nhau. Con của cụ thấy một tượng A Di Đà Phật đứng (sắc vàng), tượng Phật ấy tợ hồ ở trên cửa sổ. Cửa sổ được lắp kiếng trong suốt, thấy tượng Phật ấy dường như ở trên cửa sổ. Thấy rất lâu, gần như cả mười phút, tượng chẳng biến mất mà luôn ở đó. Đến cuối cùng càng nh́n thấy tượng càng nhỏ, nhỏ dần rồi biến mất. Do vậy, đây là cảnh giới chân thật, trọn chẳng phải là hoa mắt. V́ thế, cảnh giới ấy thật sự có, cảnh giới đều là duy tâm sở hiện; bởi vậy, nói “chẳng ngoài nhất tâm, chẳng ở ngoài tâm”. Chúng ta hăy đọc lời chú giải trong sách Diễn Nghĩa.

     

      (Diễn) Thế xuất thế gian, bất xuất tâm ngoại giả.

      () 世出世間,不出心外者。

      (Diễn: “Thế gian và xuất thế gian chẳng ra ngoài tâm” là...)

     

      Chúng ta xem đoạn này.

 

      (Diễn) Thế gian nhiễm pháp.

      () 世間染法。

      (Diễn: Thế gian là nhiễm pháp).

 

      Trước tiên, chúng tôi giải thích “pháp” là ǵ. Trong nhà Phật, chữ này được dùng rộng răi nhất. Do vậy gọi là Phật pháp, Phật pháp vô biên! Trong Phật môn, chữ “pháp” được giải thích là một đại danh từ chung, bao gồm hết thảy lư luận, hết thảy hiện tượng, hết thảy sự vật trong vũ trụ, có thể nói là quá nhiều, không thể kể xiết. Lớn như hư không, thế giới, nhỏ như một ngọn cỏ, một cái cây, một hạt vi trần, đều có thể nói quá phức tạp, quá ư là nhiều. Nếu chúng ta nói từng chuyện, sẽ chẳng thể nói cùng tận. V́ vậy, Phật pháp dùng một chữ để làm đại danh từ chung, chữ ấy chính là “pháp”. Do đó, “pháp” là đại danh từ chung cho hết thảy vạn sự vạn vật thuộc vũ trụ và nhân sinh.

      Pháp chẳng có nhiễm hay tịnh, làm sao pháp có thể nhiễm hay tịnh cho được? Không thể nói nhiễm, mà cũng chẳng thể nói tịnh. Nhiễm hay tịnh là do tâm, nhiễm hay tịnh là do cái tâm của chính ḿnh. Nếu đối với pháp này, tâm chúng ta chấp tướng, chấp trước nó, khởi lên ư niệm th́ nó bèn nhiễm, bị ô nhiễm rồi! Nói thật ra là “chẳng nhiễm mà nhiễm, nhiễm mà chẳng nhiễm”. Nếu tâm thanh tịnh thật sự bị ô nhiễm, há c̣n có thể trừ khử ô nhiễm được sao? Chẳng thể trừ được! V́ sao nói chẳng nhiễm mà nhiễm? Ví như hai ngày nay trời u ám, chúng ta thấy trời kéo rất nhiều mây, mây che khuất ánh sáng mặt trời, mặt trời bị mây ô nhiễm rồi! Mây có thể ngăn che mặt trời hay chăng? Chẳng thể nào! Một áng mây quá nhỏ. Các nhà khoa học hiện thời đă biết: Thái dương lớn hơn địa cầu một trăm ba mươi vạn lần, bỏ địa cầu vào trong mặt trời, bé tí, chẳng bị cháy tiêu hay sao? Mây làm sao có thể ngăn che mặt trời? T́nh h́nh này chính là “chẳng nhiễm mà nhiễm”, [tức là] giống như bị nhiễm, chứ thật ra chẳng nhiễm. Do vậy, tâm thanh tịnh là chân thật, tâm ô nhiễm là giả, là bất đắc dĩ mà nói, là mê một lúc, trọn chẳng phải là cái tâm thanh tịnh của chúng ta bị mất đi. V́ thế, đối với nhiễm mà nói tịnh, tịnh và nhiễm là tương đối, đều nhằm mục đích thuyết pháp thuận tiện mà lập ra danh tướng, đó là danh từ thuật ngữ.

      Nói tới “nhiễm” tức là khởi lên ư niệm tham, sân. Trong cảnh giới chúng ta thường tiếp xúc, đối với những cảnh rất phù hợp ư nghĩ của chính ḿnh bèn khởi tâm tham. Tham là nhiễm, v́ sao? Trong tâm thanh tịnh không có tham. Tham là phiền năo, không có phiền năo ấy. Đối với cảnh giới chẳng hợp ư nghĩ của chính ḿnh bèn khởi tâm sân. Nóng giận do nghịch cảnh sanh ra, tham ái do thuận cảnh sanh ra, chúng đều ô nhiễm cái tâm thanh tịnh, ô nhiễm trí huệ quang minh sẵn có, nên gọi là “nhiễm”. Chúng tôi nêu lên hai thí dụ này, chúng là căn cội to lớn của nhiễm pháp; nếu nói cặn kẽ, sẽ chẳng thể nói hết được! V́ vậy, những thứ này đều gọi là “phiền năo”.

      Phật pháp nói tới vô lượng vô biên phiền năo. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói “phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn”. Tham sân là căn bản, là đại căn đại bản. Khi viết Bách Pháp Minh Môn Luận, Thiên Thân Bồ Tát đă quy nạp vô lượng vô biên phiền năo thành hai mươi sáu loại lớn, có sáu món là Căn Bản Phiền Năo, hai mươi món [c̣n lại] là Tùy Phiền Năo. Rất nhiều đồng tu đă từng đọc luận này. Đấy là những điều được giảng trong Bách Pháp Minh Môn Luận. Trong kinh luận, chúng ta thường thấy nói tới Kiến Tư phiền năo, thật ra chúng chính là Căn Bản Phiền Năo như trong Bách Pháp Minh Môn Luận đă giảng[1]. Kiến Hoặc gồm năm loại, Tư Hoặc gồm năm loại. Kiến Hoặc là những sai lầm về mặt kiến giải, phát sanh từ những kiến giải sai lầm. Tư Hoặc là do tư tưởng sai lầm biến hiện. Những điều này đều là duy thức sở biến, biến ra, chúng thật sự không có, mà là giả có.

      Nếu quư vị chẳng hiểu chân tướng sự thật này, chúng sẽ khởi tác dụng, quư vị bị chúng nó trói buộc, sẽ chịu khổ, có cảm giác khổ sở. Nếu quư vị quán sát, thấy thấu suốt nó là giả, chẳng thật, quư vị sẽ thoát khỏi những phiền năo ấy. Có thể giải thoát, có thể vượt thoát, thậm chí có thể chuyển biến nó, đó gọi là “chuyển phiền năo thành Bồ Đề”. Thật ra, trí huệ và phiền năo là một chuyện, khi mê th́ là vô lượng vô biên phiền năo; lúc ngộ bèn là vô lượng vô biên trí huệ. Nó là một thứ, chẳng phải hai thứ; phiền năo ta không cần, được rồi, trí huệ cũng chẳng có. Bản thể của chúng là một, quư ở chỗ biết chuyển biến. Quư vị phải tự ḿnh biết chuyển biến, chuyển phiền năo thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Thể là một, không hai.

      Có nhiễm pháp tồn tại th́ chúng ta gọi là thế gian; nếu không có nhiễm pháp th́ chúng ta gọi đó là xuất thế gian. Thật ra, thế gian cũng chẳng có xuất hay nhập! Xuất thế và nhập thế cũng chỉ là một danh từ bị biến hóa mà thôi. Thuật ngữ văn tự đâu có thế gian hay xuất thế gian? Chúng ta nhất định phải hiểu rơ điều này. V́ vậy, một mê, hết thảy mê; một ngộ, hết thảy ngộ, quyết chẳng phải là nói ta ngộ nơi này, ta mê nơi kia, không có lẽ ấy! Đó là một, chẳng phải hai. Nếu nói bản thân chúng ta khai ngộ rồi, có rất nhiều người chẳng liễu giải chân tướng sự thật này, tự cho ḿnh là khai ngộ, lại c̣n có những kẻ đi chứng minh cho người khác, tức là chứng nhận người khác khai ngộ. Tại Los Angeles, tôi đă từng thấy hiện tượng này.

      Khi tôi đang giảng kinh, trong thính chúng có người bảo tôi: “Có năm người đă khai ngộ. Có vị Thượng Sư X.... xoa đầu thọ kư cho họ, nói năm người ấy đă khai ngộ”. Trong số ấy, có hai người cũng đến thăm hỏi tôi, tôi vừa nh́n, [biết ngay là họ] chưa khai ngộ! V́ sao biết họ chưa ngộ? Họ đến thưa hỏi tôi, thỉnh giáo tôi mấy vấn đề, tôi trả lời: “Nếu quư vị đă khai ngộ, quư vị chẳng đến gặp tôi, cũng chẳng hỏi tôi này nọ. Nếu quư vị đến hỏi tôi, đến chỗ tôi thỉnh giáo, đủ thấy quư vị chưa khai ngộ. Đó là thật, chẳng giả chút nào! V́ sao? Tôi chưa khai ngộ, quư vị đă khai ngộ mà c̣n có câu hỏi phải đến hỏi tôi là một kẻ chưa khai ngộ, chẳng phải là quư vị điên đảo hay sao? Lẽ đâu có chuyện ấy? Gạt kẻ lơ mơ mà thôi!”

      Họ bèn hỏi tôi: “Người khai ngộ là như thế nào?” Tôi nói: - Người khai ngộ thông đạt hết thảy. Quư vị đọc Đàn Kinh, Lục Tổ đă khai ngộ, Lục Tổ hướng về ai thỉnh giáo? Chỉ có người ta đến thỉnh giáo Ngài, Ngài “một ngộ, hết thảy ngộ”. Lục Tổ chưa từng đọc kinh, bất cứ ai đem những điều ǵ trong kinh điển đến hỏi Ngài, Lục Tổ không biết chữ, quư vị đọc cho Ngài nghe, Ngài vừa nghe xong liền giảng đạo lư cho quư vị nghe, giảng thật viên măn, chẳng sai tí nào. Đó là khai ngộ. Nay quư vị khai ngộ, nhưng cầm kinh điển xem không hiểu, c̣n đến hỏi tôi, chứng tỏ quư vị chưa khai ngộ! Kẻ ấn chứng quư vị đă khai ngộ là hạng gạt người!

      Là v́ trong hiện tại, những người trẻ tuổi ham cao chuộng xa, ưa lạ chuộng quái, v́ thế có những kẻ cố ư giở tṛ để lường gạt, chính quư vị bị gạt mà không biết, thật đáng thương! Họ thọ kư cho quư vị, nói quư vị đă khai ngộ. Quư vị đi rồi, họ cười sau lưng quư vị: “Đồ ngốc nghếch! Thứ đần độn! Lừa gạt nó mà nó vẫn chẳng biết ǵ! Nó cứ tưởng nó đă thật sự khai ngộ”. Do vậy, ngộ và chẳng ngộ, chính ḿnh hiểu đích xác, ngộ th́ tâm thanh tịnh, mê th́ tâm khởi phiền năo, tâm chẳng b́nh tịnh, vọng niệm rất nhiều; đó đều là hiện tượng mê hoặc.

 

      (Diễn) Nhiễm tịnh tuy thù, bất ly tự tâm.

      () 染淨雖殊,不離自心。

      (Diễn: Nhiễm tịnh tuy khác, chẳng ĺa tự tâm).

 

      Nhiễm - tịnh” tuy là hai thứ cảnh giới khác xa nhau, nhưng “bất ly tự tâm”: Một đằng là tâm ngộ, một đằng là tâm mê. Nếu tâm ngộ th́ là tịnh, được gọi là xuất thế gian. Nếu tâm mê th́ là nhiễm, được gọi là thế gian. Đều là tâm, tâm giác hay mê [mà thôi]!

 

      (Diễn) Dĩ ly tâm vô lục đạo.

      () 以離心無六道。

      (Diễn: V́ ĺa tâm th́ không có lục đạo).

 

      Cảnh giới được hiện bởi mê và ngộ khác nhau. Khi mê, Nhất Chân pháp giới biến thành cảnh giới lục đạo luân hồi. Do vậy, lục đạo luân hồi do đâu mà có? Do chính ḿnh biến hiện. Chính ḿnh biến hiện cho chính ḿnh thụ dụng, cho chính ḿnh chịu đựng. Khổ quá! Ví như chính ḿnh chế tạo xiềng chân, c̣ng tay, chế tạo ra chúng để làm ǵ? Để tự trói buộc ḿnh. Kẻ mê hoặc làm chuyện ấy, giống như tằm kéo kén tự trói buộc ḿnh. Người mê hoặc làm chuyện ấy. Sau khi đă ngộ th́ là tam thừa.

 

      (Diễn) Ly tâm vô tam thừa cố.

      () 離心無三乘故。

      (Diễn: Ĺa tâm th́ chẳng có tam thừa).

 

      Tam thừa” là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, vượt thoát lục đạo. Do vậy nói: Ngộ th́ lục đạo biến thành tam thừa, mê th́ tam thừa biến thành lục đạo. Cảnh chuyển theo tâm, chẳng phải là tâm chuyển theo cảnh. Đức Phật chỉ điểm cho chúng ta điều này; nói thật ra, đúng là ân đức không chi lớn bằng! Do từ khải thị này, chúng ta đích xác có cơ duyên phá mê khai ngộ, có cơ hội ấy. Do trước kia, chúng ta không biết chân tướng sự thật này, Ngài bảo cho chúng ta biết. Hiện tượng thật sự vốn là là cảnh giới chuyển theo tâm. Hễ cảnh giới chuyển biến theo cái tâm, con người sẽ rất tự tại! Nếu tâm chuyển theo cảnh giới, sẽ hết sức đau khổ: Bất luận gặp chuyện nhỏ nhặt nào, cũng đều phải hỏi ư thần, hỏi thầy bói, hỏi thầy Phong Thủy, khổ lắm, khổ đến cùng cực! Nhất cử nhất động đều bị trói buộc, tâm bị cảnh chuyển mà!

      Nếu cảnh chuyển theo tâm, quư vị sẽ tự tại. Về căn bản, quư vị chưa biết sử dụng cách này. Bất luận quư vị ngồi ở nơi đâu, Phong Thủy nơi đó không tốt, chỉ cần quư vị ngồi xuống, Phong Thủy bèn chuyển biến, chuyển thành Phong Thủy tốt đẹp, tự tại lắm! Hoàn toàn do cái tâm thanh tịnh của chính quư vị. Quư vị tin vào bản thân th́ cảnh giới sẽ chuyển theo quư vị. Quư vị chẳng tin tưởng chính ḿnh, mà tin vào Phong Thủy, tin vào vận mạng, quư vị sẽ bị cảnh giới xoay chuyển! Do vậy, nói đến vận mạng th́ chuyện này rất đơn giản, vấn đề là quư vị có ḷng tin vào chính ḿnh hay không? Quư vị có tâm thanh tịnh hay không? Quư vị có tâm thanh tịnh, có ḷng tự tin, chắc chắn chuyển được vận mạng. Đoạn này nhằm bảo với chúng ta như thế. Chính ḿnh nhất định có thể làm chủ tể, mười pháp giới đều chẳng ra ngoài nhất tâm. Trong tam thừa, Bồ Tát đạt đến viên măn rốt ráo th́ gọi là Phật. Do vậy, nói tam thừa bao gồm cả Phật. Bồ Tát và Phật cùng một loại, là Đồng Sanh Tánh[2], là một loại. Lại xem đoạn kế tiếp:

 

      (Diễn) Tịnh Độ y chánh, giai thị Bổn Giác giả.

      () 淨土依正,皆是本覺者。

      (Diễn: Y báo và chánh báo của Tịnh Độ đều là Bổn Giác).

 

      V́ sao thế giới Tây Phương trang nghiêm như thế? Đạo lư ở chỗ nào? Đức Phật bảo chúng ta: Sự trang nghiêm thanh tịnh của thế giới Tây Phương là do tâm thanh tịnh của chúng sanh ở nơi đó hiện ra. Do đây, có thể biết: Sự ô uế trong thế giới này là do cái tâm ô nhiễm của chúng sanh trong thế giới này hiện ra! V́ thế, nói thật ra, đối với đại hoàn cảnh sống, núi, sông, cơi nước của chúng ta, bản thân mỗi một cá nhân chúng ta đều phải có trách nhiệm. Trong kinh nói rất rơ ràng, đó là “cộng nghiệp sở cảm”, tức là do cộng nghiệp của chúng sanh [cảm thành thế giới này]. Nếu trong một quốc gia, ai nấy đều tuân thủ pháp tắc, ai nấy giữ lễ, xă hội ấy sẽ tự nhiên xuất hiện sự an tường, ḥa thuận. Nếu mỗi cá nhân đều chẳng giữ pháp tắc, mỗi cá nhân đều mánh khóe, lươn lẹo, xă hội nhất định động loạn, đó là đạo lư nhất định. V́ thế, cổ nhân có nói, như trong sách Tả Truyện đă chép: “Quốc chi tương hưng, thính ư dân; quốc chi tương vong, thính ư thần” (Nước sắp hưng thịnh, nghe theo ư dân; nước sắp mất, nghe theo lời thần). Hết thảy đều bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, quốc gia ấy nhất định phải diệt vong! Nếu nghe theo ư kiến của mọi người để lo liệu mọi sự, quốc gia ấy nhất định hưng vượng, nghe theo ư dân th́ quốc gia ấy phải hưng thịnh.

      Chúng ta thấy triều đ́nh nhà Thanh là một tấm gương rơ rệt nhất! Người trong triều đ́nh nhà Thanh chẳng phải là thiếu học thức, nhưng họ học hành mà chẳng biết vận dụng, xử sự hồ đồ! Chúng ta nh́n vào lịch sử của triều đ́nh nhà Thanh, khi người Măn Thanh vào bên trong quan ải, thuở ấy, họ thật sự nghe theo ư dân, tôn trọng ư kiến của quần chúng, cho nên có thể thu phục ḷng dân Trung Quốc. Dân chúng Trung Quốc ủng hộ họ: “Họ có thể bảo vệ dân chúng, luôn luôn nghĩ cách tạo lợi ích cho dân chúng, chúng ta sẽ ủng hộ họ”. Nếu họ chẳng được đại đa số dân chúng ủng hộ, làm sao họ có thể lập quốc gần ba trăm năm? Đây chẳng phải là chuyện dễ dàng! Khi Thanh triều sắp diệt vong, trong quá khứ, Chương Gia đại sư đă bảo tôi: Ngài có quan hệ mật thiết với hoàng tộc nhà Thanh, Từ Hy thái hậu là đệ tử quy y của Chương Gia đại sư, [tức là đệ tử quy y] của vị Chương Gia thuộc đời trước, chứ không phải đời hiện tại.

      Tôi đă từng hướng về lăo nhân gia thưa hỏi chuyện cầu cơ. Vào lúc nhỏ, khi tôi đi học Tiểu Học ở Phước Kiến đă từng thấy chuyện này, thấy họ pḥ cơ[3]. Sau khi đến Đài Loan cũng có thấy, nhưng thấy họ cầu cơ hoàn toàn khác hẳn. Do vậy, tôi rất hoài nghi, tôi thỉnh giáo lăo nhân gia. Tôi tin tưởng cách cầu cơ ở Đại Lục, v́ chẳng phải là một người [hầu cơ bút], lại c̣n chẳng phải là “cơ đồng” chuyên nghiệp. Thỉnh thần giáng cơ quá nửa là người kéo xe, gánh nước, bán củi, đều là những người không biết chữ, tùy tiện kiếm được, tùy tiện mời từ ngoài đường vào. Cầu cơ xong, tặng phong bao ĺ x́ cho họ, làm như vậy đó. Tùy tiện mời đến, tuyệt đối thỉnh những người lao động nặng không biết chữ. Hai người pḥ cơ, viết chữ trên mâm cát, chữ viết rất quy củ, viết theo lối chữ Chánh Khải, chúng tôi ở bên cạnh nh́n đều nhận ra. Mỗi lần đại khái là trong một giờ có thể viết ra ba bốn chục chữ, không nhiều! Do họ là những người không biết chữ, nương vào sức của thần để di chuyển cơ bút. V́ thế, tôi cảm thấy chuyện ấy là thật, chẳng phải gạt người!

      Nhưng khi đến Đài Loan xem cầu cơ, tôi cảm thấy phong cách gạt người trong ấy rất đậm: Họ là những người cầu cơ chuyên nghiệp, thay đổi người khác không được! Chỉ có một người, đă thế, cơ bút di động quá nhanh. Tôi rất chú ư, đứng bên cạnh xem, xem hồi lâu cũng chẳng nhận được chữ nào! Chỉ thấy họ vạch loạn xạ, miệng th́ đọc, lẹ vô cùng! Người bên cạnh ghi lại th́ phải hai ba người ghi, chứ một người ghi không xuể, chưa đầy nửa tiếng đă viết mấy ngàn chữ, hết sức đáng nghi, tôi không tin tưởng! Do vậy, tôi đem chuyện này hỏi Chương Gia đại sư, Ngài bảo tôi: “Chuyện này không thật! Phàm những kẻ giáng đàn xưng là Phật, Bồ Tát nào đó, hay thần tiên nào đó giáng lâm đều là giả, đều là gạt người, sự thật là quỷ thần mượn danh nghĩa Phật, Bồ Tát, thần tiên, họ cũng đến làm một chút chuyện tốt, do vậy, có linh thiêng. Chuyện nhỏ th́ họ biết, nói rất chính xác, c̣n đại sự th́ nói nhăng, nói càn, bịa đặt, đồn thổi, họ chẳng chịu trách nhiệm. Do vậy, nói chuyện này là nói đến chuyện [v́ sao] Thanh triều vong quốc!

      Vào những năm cuối đời nhà Thanh, từ chính Từ Hy thái hậu cho đến vương công, đại thần, đối với chuyện quốc gia đại sự đều chẳng thể tự ḿnh làm chủ, đều là thỉnh ư quỷ thần qua cơ bút, hoàn toàn nghe lời quỷ thần, kết quả suy bại đến nỗi nước mất nhà tan. Bởi lẽ, những quỷ thần ấy đâu có chịu trách nhiệm! Quư vị hỏi những chuyện cá nhân nhỏ nhặt, họ nói rất linh, hỏi tới chuyện quốc gia đại sự, họ bèn nói nhăng, nói càn. V́ thế, Chương Gia đại sư bảo tôi: “Những chuyện ấy quyết định chớ nên tin, hăy biết đó là quỷ thần gây rối, chứ không phải là Phật, Bồ Tát giáng đàn”, chúng ta phải nhận biết điều này. Quả thật có chuyện [ma quỷ tác quái] như vậy, chắc chắn chẳng phải là Phật, Bồ Tát [giáng cơ]!

      Tịnh Độ y chánh” (y báo và chánh báo của Tịnh Độ) cũng là cái tâm thanh tịnh của chính ḿnh, do giác tâm biến hiện.

 

      (Diễn) Y tức bảo tŕ, hàng thụ đẳng.

      () 依即寶池行樹等。

      (Diễn: Y báo chính là ao báu, hàng cây v.v...)

 

      Y báo là nói tới hoàn cảnh sống của chúng ta, “bảo tŕ, hàng thụ” là như kinh A Di Đà đă nói “thất bảo tŕ, bát công đức thủy, thất trùng hàng thụ, thất trùng la vơng” (ao bằng bảy báu, nước có tám công đức, bảy tầng cây, bảy tầng lưới báu), những câu này trong kinh văn rất đơn giản, nhưng thật ra, sự trang nghiêm ấy thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Dùng “thất” nhằm biểu thị ư nghĩa viên măn, chứ không phải là một con số. Nếu quư vị thấy thứ nào cũng là bảy th́ chúng đều giống như cùng một khuôn mẫu định sẵn, đâu có ư nghĩa ǵ? Nh́n một cái rồi thôi! Có ǵ dễ coi đâu? “Thất” biểu thị viên măn, như thế nào mới là viên măn? Thuận theo ư nghĩ của chính ḿnh là viên măn; tôi thích như thế nào, nó liền biến hiện như thế ấy, đó gọi là viên măn. Quư vị thích như thế nào, nó liền biến hiện như thế ấy. Đó là viên măn. Do vậy, mỗi thứ viên măn, niệm niệm viên măn, do viên măn mà gọi là “thất”. “Thất” tượng trưng cho bốn phương, trên, dưới và chính giữa; đó là viên măn! Do đó, nó biểu thị ư nghĩa này, chứ không phải là một con số.

      Trong kinh Hoa Nghiêm dùng “thập” cũng nhằm biểu thị sự viên măn; do vậy, đều chẳng thể coi chúng như những con số. Nếu coi chúng là những con số, đă hiểu sai ư nghĩa mất rồi! Do vậy, từ điểm này, quư vị hiểu rơ kinh Phật chẳng dễ ǵ phiên dịch, khó dịch lắm! Chẳng trách ǵ người ngoại quốc dịch chữ Lưỡng Túc Tôn thành “chỗ tôn quư nhất giữa hai đùi”, nực cười thay! Do vậy, khi dịch “thất trùng la vơng, thất trùng hàng thụ” như những con số th́ lầm lẫn quá lớn! V́ vậy, phải hiểu rằng: Đây là nhằm biểu thị pháp, biểu thị sự viên măn.

      “Thất bảo tŕ” tức là ao báu viên măn, chẳng có tí khuyết điểm nào, hết sức hoàn mỹ! “Bảy hàng cây” nghĩa là cây cối hết sức viên măn, chẳng có khuyết điểm ǵ, tận thiện, tận mỹ, biểu thị ư nghĩa đó. Do vậy, thứ ǵ cũng đều dùng chữ “thất”. Nói cách khác, không có khuyết điểm ǵ, thứ ǵ cũng viên măn. V́ thế, Mật Tông có pháp tu Đại Viên Măn (Dzogchen)[4], Tây Phương Cực Lạc thế giới là đại viên măn, không có một pháp nào chẳng viên măn, quư vị nhất định phải hiểu ư nghĩa này. Đây là nói về sự viên măn thanh tịnh nơi hoàn cảnh y báo.

 

(Diễn) Chánh tức Phật cập Bồ Tát tam bối cửu phẩm đẳng.   

() 正即佛及菩薩三輩九品等。

(Diễn: Chánh báo tức là Phật, Bồ Tát, và ba bậc chín phẩm văng sanh v.v...)

 

“Chánh” là chánh báo. Chánh báo là nói về hữu t́nh chúng sanh. Y báo là nói về vô t́nh, là hoàn cảnh. Nói theo cách hiện thời, thực vật và khoáng vật là y báo; động vật gọi là chánh báo. Giáo chủ là A Di Đà Phật. Một thế giới chỉ có một vị Phật, đó là “giáo hóa chủ”, giống như hiệu trưởng của một trường học, chỉ có một người, những người khác đều là Bồ Tát. Chư Phật từ các thế giới ở phương khác đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều phải dùng thân phận Bồ Tát, hiện thân phận Bồ Tát. Giống như nói: Ngôi trường này chỉ có một hiệu trưởng, hiệu trưởng các trường khác có thể đến trường này để dạy thêm, lên lớp, nhưng họ đến trường của quư vị để dạy học, chẳng thể dùng thân phận hiệu trưởng, chẳng thể xuất hiện hai hiệu trưởng. Họ nhất định phải dùng thân phận “giáo thọ” (thân phận giáo sư chỉ dạy) trong ngôi trường này. V́ thế, mười phương chư Phật đến thế giới Tây Phương đều hiện thân phận Đẳng Giác Bồ Tát, chứ nói thật ra, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều đă sớm thành Phật, nhưng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, các Ngài hoàn toàn dùng thân phận Đẳng Giác Bồ Tát để xuất hiện. Điều này cho thấy trong một thế giới chỉ có một vị Phật.

“Tam bối cửu phẩm” là người văng sanh, là những người niệm Phật trong mười phương thế giới văng sanh Tịnh Độ, từ ngữ này chỉ những người đó. Những vị Bồ Tát ấy đều là thả chiếc bè Từ, chẳng phải là người tầm thường, đă sớm thành Phật, nhưng lui xuống địa vị Bồ Tát đến thế giới Tây Phương giúp A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh, đủ thấy sự trang nghiêm trong thế giới ấy. Trong thế giới này, chúng ta kiếm một vị thiện tri thức hay người có chánh tri chánh kiến t́m không ra, luôn luôn chẳng dễ dàng! T́m một vị A La Hán, Bồ Tát, càng khó hơn nữa; nhưng đến thế giới Tây Phương th́ lại quá nhiều! Do vậy, nơi đó là hoàn cảnh tu học tốt đẹp.

“Tam bối cửu phẩm” là do văng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị cao hay thấp khác nhau, giống như đi học: Có người học lớp Một, có người học lớp Hai, có người học lớp Ba, tŕnh độ khác nhau. Thế giới Tây Phương có bốn cơi, có cơi Phàm Thánh Đồng Cư, cơi Phương Tiện Hữu Dư, cơi Thật Báo Trang Nghiêm, và cơi Thường Tịch Quang, giống như trong học đường có Tiểu Học, Sơ Trung, Cao Trung, Đại Học. Trong mỗi cơi đều có ba bậc chín phẩm. “Tam bối” là thượng, trung, hạ. “Cửu phẩm” là trong tam bối chia ra [thành những phẩm vị], trong thượng bối có thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trong trung phẩm có trung thượng, trung trung, trung hạ, trong hạ phẩm có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Do vậy, có tất cả chín phẩm. Bốn cơi có ba bậc chín phẩm, mỗi một cơi đều có ba bậc chín phẩm.

Nói đến chỗ này, trong một hai năm nay phát sanh một vấn đề, có người đề xuất một chủ trương mới: “Cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ chẳng thể đới nghiệp!” Truyền thuyết ấy lan truyền khắp trong ngoài nước, lan truyền rất phổ biến. Do vậy, có rất nhiều đồng tu niệm Phật bị thuyết này lung lạc, ḷng người kinh hoảng, chẳng biết phải làm như thế nào! Niệm Phật đă lâu như vậy mà chẳng thể văng sanh, chẳng phải là hỏng bét ư? Chẳng phải là niệm Phật uổng công ư? Dấy lên sóng gió rất to như vậy, có mấy năm thôi! Năm trước, tôi đến Nữu Ước, khi cư sĩ Trầm Gia Trinh và tôi gặp mặt, ông ta đem ngay chuyện này hỏi tôi. Ở Los Angeles, lăo cư sĩ Châu Tuyên Đức vừa gặp mặt tôi liền nêu ngay câu hỏi này. Cụ không biết niệm Phật phải theo đường hướng nào, bèn hỏi tôi câu này. Chắc là không ít người biết cư sĩ Châu Tuyên Đức, cụ là người sáng lập Huệ Cự[5], hiện là Đổng Sự Trưởng (Chairman of the board) của Huệ Cự Cơ Kim Hội.

Những người tra cứu kinh điển nói trong kinh điển không t́m thấy chữ “đới nghiệp văng sanh”, trong kinh không có từ ngữ ấy, mà có chữ “tiêu nghiệp”. V́ vậy, họ chủ trương tiêu nghiệp, chứ không thể đới nghiệp. Ngay khi đó, tôi hỏi cụ: “Trong kinh văn có nói thế giới Tây Phương có ba bậc chín phẩm hay không?” Cụ nói: “Điều ấy có!” “Vậy th́ được rồi! Nếu chẳng đới nghiệp, lẽ nào có ba bậc chín phẩm? Chẳng thể nào có chuyện ấy được!” Do vậy, quư vị đọc kinh đừng chấp chết cứng nơi văn tự. Có rất nhiều thứ đức Phật không nói rơ ra hay chưa nói đến, nhưng xét về ư nghĩa th́ có. Nếu chẳng phải là đới nghiệp mà là tiêu nghiệp, sau khi nghiệp đă tiêu rồi, quư vị nghĩ xem có c̣n cần văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa chăng? Chẳng cần!

V́ sao chẳng cần? Nghiệp đă tiêu tức là thành Phật rồi! Chẳng đới nghiệp bèn thành Phật! Đẳng Giác Bồ Tát vẫn c̣n kèm theo một phẩm sanh tướng vô minh, tra trong hết thảy kinh Đại Thừa đều thấy nói điều này, có đấy! Trong kinh có điều này! Nói cách khác, Đẳng Giác Bồ Tát đều là đới nghiệp. Chỉ có Phật chẳng đới nghiệp, Phật nào vậy? Phật trong Viên Giáo; c̣n Phật trong Tạng Giáo, Biệt Giáo, Thông Giáo đều đới nghiệp, chỉ có Viên Giáo Phật là chẳng đới nghiệp! Nói cách khác, [nếu bảo chỉ có tiêu nghiệp mới có thể văng sanh, không thể đới nghiệp] th́ không ai có thể văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải là Viên Giáo Phật mới có tư cách văng sanh. Ai đến đó? Nói không thông! Do đới nghiệp nên mới có ba bậc chín phẩm trong bốn cơi. Người đới nghiệp nhiều, phẩm vị thấp; người đới nghiệp ít, phẩm vị cao. Do vậy, quư vị thấy Đẳng Giác Bồ Tát chỉ mang theo một phẩm, mang theo ít nhất; c̣n như Sơ Trụ Bồ Tát th́ mang theo bốn mươi phẩm vô minh, mang theo nhiều.

Cách nói tiêu nghiệp ấy có sai lầm hay không? Cũng chẳng sai lầm! Tiêu nghiệp nhiều th́ đới nghiệp ít; tiêu nghiệp ít th́ đới nghiệp nhiều. Do vậy, [tiêu nghiệp và đới nghiệp] là một, không phải hai. Chấp trước tiêu nghiệp, chẳng chấp nhận đới nghiệp, hoặc chấp trước đới nghiệp, chẳng chấp nhận tiêu nghiệp đều chẳng thông suốt, đều là lầm lạc! Tôi giải thích với cụ như vậy, cụ nghe xong cũng cảm thấy có lư, tâm liền thoải mái, thật thà niệm Phật.

Phật pháp nói đến lư. Ở đây là ba bậc chín phẩm. Văng sanh vào cơi Phàm Thánh Đồng Cư, chúng ta dùng “tiêu” và “đới” để nói th́ tiêu Kiến Tư phiền năo hiện hành, mang theo chủng tử tập khí của Kiến Tư, người ấy có tiêu nghiệp và đới nghiệp bèn sanh vào cơi Phàm Thánh Đồng Cư, chúng ta gọi [mức độ như vậy] là “công phu thành phiến”. Nếu niệm đến Sự nhất tâm bất loạn th́ có thể nói là tiêu Kiến Tư phiền năo, mang theo Trần Sa vô minh, sanh vào cơi Phương Tiện Hữu Dư. Lại lên cao hơn một bậc nữa là Lư nhất tâm bất loạn, người ấy tiêu nghiệp càng nhiều hơn. Người ấy tiêu Kiến Tư, Trần Sa và một phần vô minh, tuy vô minh chưa tiêu hoàn toàn, nhưng tối thiểu phải tiêu một phẩm. Trong bốn mươi mốt phẩm vô minh, người ấy phải đoạn được một phẩm, sanh vào cơi Thật Báo Trang Nghiêm. Có thể thấy: Đúng là tiêu nghiệp nhiều, đới nghiệp ít; tiêu nghiệp ít bèn đới nghiệp nhiều, cho nên mới có hiện tượng ba bậc chín phẩm. Tịnh Độ Tam Kinh và nhiều kinh điển Đại Thừa khác khi giảng về Tây Phương Tịnh Độ đều nói điều này rất rơ ràng. Ở đây, sách Diễn Nghĩa chú giải như sau:

 

(Diễn) Như hậu văn sở minh.    

() 如後文所明。

(Diễn: Như sẽ giảng trong phần kinh văn ở phía sau).

 

Phía sau sẽ lại bàn tới. Hiện thời, chúng ta chủ yếu bàn luận về “y báo và chánh báo trong cơi Tịnh Độ đều do Bổn Giác hiện ra”. Tiếp đó, sách viết:

 

(Diễn) Bảo tŕ tức tự tánh chi uông dương xung dung.

() 寶池即自性之汪洋沖融。

(Diễn: Ao báu chính là tự tánh mênh mông, bát ngát).

 

Ao bảy báu do đâu mà có? Do như vậy mà có, từ trong tâm thanh tịnh nơi tự tánh mà hiển hiện.

 

(Diễn) Hàng thụ tức tự tánh chi xuất sanh chúng thiện.

() 行樹即自性之出生眾善。

(Diễn: Hàng cây chính là tự tánh xuất sanh các điều lành).

 

“Thụ” (: cây) mọc vừa cao vừa thẳng, có ư nghĩa vượt trỗi, biểu thị ư nghĩa này. Nếu chúng ta hiểu được nghĩa thú biểu thị pháp trong kinh điển th́ thật ra ở ngay trước mắt, chúng ta thấy biển cả, thấy ao chuôm, quư vị cũng có thể hồi quang phản chiếu: H́nh tượng ấy do một phần công đức trong tự tánh hiển lộ, mười phương thế giới không có pháp nào chẳng phải là như thế. Do vậy, trong Phật môn dùng biểu thị pháp làm công cụ dạy học.

Giống như hoa, quư vị thấy hoa, ngay lập tức nghĩ đến chúng ta phải tu nhân, phải tu nhân lành. Hoa rất đẹp, có thể khiến cho chúng ta vui vẻ, đó là thiện pháp. Do vậy, trông thấy [hoa], chúng ta [bèn nghĩ]: Phải tu nhân lành. Nhân lành th́ mới có thể kết quả tốt lành. Do vậy, hoa tượng trưng cho nhân hạnh (hạnh trong khi c̣n tu nhân) của Bồ Tát. Chúng ta cúng Phật phải cúng bằng trái cây, v́ quả tượng trưng cho quả Bồ Đề Niết Bàn. Do vậy, thấy quả, chúng ta bèn nghĩ đến mục đích tu hành. Trong tương lai, chúng ta sẽ có kết quả. Trông thấy hoa, chúng ta biết hoa biểu thị “phải nhanh chóng tu nhân”. V́ thế, ta cúng Phật bằng những thứ ấy, chẳng phải là dâng cho Phật, Bồ Tát hưởng thụ. Phật, Bồ Tát chẳng cần những thứ ấy. Cúng cho ai? Cúng cho chính ḿnh, tức là nhắc nhở chính ḿnh phải cảnh giác, đó là công cụ để dạy học. V́ thế, sự dạy học trong cửa Phật từ mấy ngàn năm trước đă thật sự đạt đến mức nghệ thuật hóa, phải hiểu điều này.

Chúng ta cúng dường đèn, đèn tượng trưng cho quang minh nơi tự tánh. V́ vậy, bất luận tại nơi nào, trông thấy mặt trời, trông thấy mặt trăng, trông thấy các ngôi sao, trông thấy hết thảy đèn đuốc, quư vị vừa tiếp xúc liền ngay lập tức nghĩ tâm địa tự tánh của chính ḿnh phải chánh đại quang minh, đó gọi là tu hành. Quư vị biết hoa tượng trưng cho nhân hạnh, vậy th́ bất luận ở nơi đâu, hễ thấy hoa th́ chúng đều tượng trưng cho nhân hạnh. Tuyệt đối chẳng phải hoa cúng trong Phật đường mới biểu thị pháp, ra khỏi Phật đường th́ không c̣n như vậy nữa! Nếu nghĩ như vậy, quư vị đă lầm rồi! Phật đường là pḥng học, những điều được dạy trong lớp học phải được ứng dụng bên ngoài pḥng học. Quư vị phải quán như thế. Hết thảy các pháp thế gian, không một pháp nào chẳng phải là Phật pháp, không có một pháp nào chẳng ban cho quư vị khải thị không ǵ to lớn bằng, không có một pháp nào chẳng phải là kinh Hoa Nghiêm.

V́ thế, kinh Hoa Nghiêm ở đâu? Tận hư không trọn pháp giới đều là kinh Hoa Nghiêm, không có một pháp nào chẳng phải là kinh Hoa Nghiêm! Thật sự hiểu rơ th́ quư vị mới biết sáu trần thuyết pháp, kinh Hoa Nghiêm chưa hề bị gián đoạn giữa chừng, v́ sao? “Thấy sắc, nghe tiếng” đều biểu thị cảnh giới Hoa Nghiêm, đều là giảng kinh Hoa Nghiêm. Vấn đề là quư vị có biết nh́n và biết nghe hay không? Quư vị có hiểu sự thật này hay chăng? Trong kinh Đại Thừa, nhất là trong bộ [Hoa Nghiêm Kinh] Sớ Sao của Thanh Lương quốc sư đă chú giải điều này hết sức tường tận. Trông thấy cây cối, chúng ta cũng có thể độc lập, vượt thoát giống như cây vậy. Đó gọi là vượt thoát tam giới, “xuất sanh các điều lành”.

 

(Diễn) Thanh Văn tức tự tánh Chân.    

() 聲聞即自性真。

(Diễn: Thanh Văn chính là Chân Đế trong tự tánh).

 

Đây là nói tới Chân Đế trong Tam Đế. Chân Đế là chú trọng nơi Lư Thể để nói, do v́ người Nhị Thừa tu học chú trọng cái tâm thanh tịnh của chính ḿnh; cho nên người Nhị Thừa chẳng phát tâm giúp đỡ chúng sanh. V́ sao? Nếu mọi người đọc Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh sẽ hiểu. Đức Phật và Bồ Tát đều nói: “Chúng sanh trong Diêm Phù Đề (tức là thế giới của chúng ta. Chúng sanh trong Diêm Phù Đề chính là chúng sanh trong thế giới của chúng ta) ương ngạnh, khó giáo hóa”. V́ vậy, A La Hán thông minh: Coi như xong! Ta chẳng độ chúng sanh, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, bớt một chuyện chẳng bằng không có chuyện ǵ! Một ḿnh ta thanh tịnh, tự tại hơn nhiều lắm. Làm một kẻ giải thoát cho riêng ḿnh, họ chỉ cầu tự giải thoát, chẳng bằng ḷng giúp đỡ người khác. Do vậy, họ tu tâm thanh tịnh, chứng Thiên Chân Niết Bàn.

Do vậy, thành tựu của bậc A La Hán là thành tựu đại định, tâm thanh tịnh, tuy thành tựu đại định, nhưng không có trí huệ. V́ sao không có trí huệ? Tâm thanh tịnh rồi mà chẳng có trí huệ ư? Đúng vậy, tâm thanh tịnh rồi, chiếu theo lư mà nói th́ sẽ có Căn Bản Trí, nhưng họ không phát tâm đại bi, nên tâm thanh tịnh chẳng sanh trí huệ, [cho nên] ngay cả Căn Bản Trí cũng không có! Thế nhưng ư niệm của vị ấy vừa chuyển, Căn Bản Trí liền lập tức hiện tiền. Vị ấy có sẵn tiền vốn, nhưng chưa chuyển nên như vậy. Chưa chuyển, nhưng vị ấy thật sự có tiền vốn. V́ thế, nếu vị ấy hồi Tiểu hướng Đại, Căn Bản Trí lập tức hiện tiền. Do vậy, gọi là Chân, là “tự tánh Chân”. Lư Thể trong tự tánh cũng là Tướng Phần được hiện bởi tự tánh. Duy tâm sở hiện, nhưng chưa biến hóa, chưa khởi biến hóa. Cảnh giới được hiện là Tự Tánh Chân.

 

(Diễn) Bồ Tát tức tự tánh Tục.

() 菩薩即自性俗。

(Diễn: Bồ Tát chính là Tục Đế trong tự tánh).

 

Bồ Tát khởi biến hóa, Ngài muốn biến trí huệ, phước đức, và nhân duyên của chính ḿnh thành Tha Thọ Dụng. Do vậy, tâm từ bi của Bồ Tát đặc biệt sâu nặng. Ngài muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh, giáo hóa hết thảy chúng sanh, phục vụ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát chẳng sợ khổ sở, chẳng sợ đắng cay, nhọc nhằn, bỏ ḿnh v́ người, đó là Tục. Do vậy, Bồ Tát làm “bất thỉnh chi hữu” (bạn chẳng thỉnh) của chúng sanh. Quư vị không thỉnh Ngài, Ngài t́m quư vị, đó là Bồ Tát. A La Hán th́ không được! Nếu quư vị cầu Ngài, chưa chắc Ngài đă chịu đáp ứng, Ngài vẫn phải coi xem quư vị có duyên phận hay không. Có duyên phận với Ngài th́ Ngài mới chịu dạy quư vị. Không có duyên phận, Ngài chẳng chịu dạy bảo! Chẳng như Bồ Tát, Bồ Tát đúng là đại từ đại bi. V́ thế, Bồ Tát tượng trưng cho Tục Đế, ḥa quang đồng trần với hết thảy chúng sanh. Đó là Bồ Tát.

 

(Diễn) Phật tức tự tánh Trung đẳng.

() 佛即自性中等。

(Diễn: Phật chính là Trung Đế nơi tự tánh).

 

Phật đại diện cho Trung Đạo, Chân - Tục bất nhị, Chân - Tục như một, Chân chính là Tục, Tục chính là Chân. Đấy là Phật. Do vậy, Trung Đạo mới là viên măn thật sự. Do đây có thể biết rằng: Tam Thừa cũng là tướng được hiện trong tự tánh, cũng chẳng ĺa tự tánh. Nếu lại mở rộng cảnh giới này ra để nói th́...

 

(Diễn) Hựu phục nhất niệm cụ túc tam thiên, nhi tam thiên trung, sanh ấm nhị thiên vi chánh, quốc độ nhất thiên thuộc y. Quốc độ y chánh kư cư nhất tâm, nhất tâm khởi phân Năng - Sở? Cố viết “nhất nhất giai thị”.

() 又復一念具足三千,而三千中,生陰二千為正,國土一千屬依,國土依正既居一心,一心豈分能所,故曰一一皆是。

(Diễn: Lại nữa, một niệm có đủ ba ngàn thứ, nhưng trong ba ngàn thứ ấy, sanh ấm gồm hai ngàn thứ thuộc về chánh báo, quốc độ có một ngàn thứ thuộc y báo. Cơi nước, y báo và chánh báo đă ở trong nhất tâm, há có thể chia nhất tâm thành Năng và Sở ư? V́ thế nói “mỗi mỗi đều là”).

 

Đoạn này thuộc về giáo nghĩa Thiên Thai; trong Thiên Thai nói “nhất niệm tam thiên”, “nhất niệm” viên măn “đầy đủ tam thiên”. Nói thật ra, “tam thiên” là nhân duyên, quả báo của hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. V́ sao nói “tam thiên”? Con số “tam thiên” do đâu mà có? Từ kinh điển mà có! Đức Phật nói: Mê mất tự tánh là mê mất Nhất Chân pháp giới, biến thành mười pháp giới. Nói theo mười pháp giới th́ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác được gọi là “tứ thánh pháp giới”, ở ngoài tam giới. Chúng sanh giác ngộ, do tŕnh độ giác ngộ có sâu hay cạn khác nhau, cho nên có bốn loại lớn. Phật là giác ngộ viên măn. Lục phàm hoàn toàn mê chẳng giác (toàn mê bất giác), nhưng mức độ mê cũng có sâu hay cạn khác nhau, do vậy có thiên, Tu La, nhân, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Lục phàm và tứ thánh nói gộp lại th́ gọi là thập pháp giới, bèn có con số “thập” (mười) này.

Trong mỗi một giới, lại có mười pháp giới, chẳng hạn như loài người th́ có người là Phật, có người là Bồ Tát, có người là Thanh Văn, có người là Duyên Giác. Trong loài người có “nhân trung thiên”, tức là phước báo lớn, cuộc sống giống như chư thiên. Trong loài người có “nhân trung nhân”, có “nhân trung Tu La”, Tu La có phước báo lớn, rất hung ác, rất tàn nhẫn. Có “nhân trung quỷ”, tức ngạ quỷ. Quư vị thấy tại Phi Châu, rất nhiều người đói khát. Chỗ hết sức đáng yêu của người Mỹ là tuy bản thân họ rất tiết kiệm, nhưng thấy tin tức ấy, mọi người đều quyên tiền giúp đỡ. Gởi đồ đến nơi đó th́ sao? Gởi đồ ăn sang đó, người ta không ăn được! Họ đă đói trong một thời gian quá lâu, khi ăn những thứ ấy vào, họ chẳng thể tiếp nhận được, chẳng thể hấp thu; [đó là] ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh trong loài người! Do vậy, trong mỗi pháp giới lại có mười pháp giới, mười pháp giới [nhân với mười pháp giới trong mỗi một pháp giới] bèn thành một trăm pháp giới, tức “bách giới”. Nhưng trong mỗi một pháp giới lại có mười “như thị”, khái niệm này xuất phát từ kinh Pháp Hoa, từ “như thị thể, như thị tánh, như thị tướng, như thị nhân duyên quả báo” cho đến “như thị bổn mạt cứu cánh”. Một trăm nhân với mười thành một ngàn, con số này do đây mà có!

Tam thiên” là do đâu là có? “Danh tự nhất thiên”: Chúng ta nói Phật, Bồ Tát, địa ngục, những danh tự, danh hiệu ấy gồm một ngàn thứ giả danh, Danh là giả danh. Cổ nhân Trung Quốc đă hiểu điều này: “Danh khả danh, phi thường danh”. Danh là giả danh, danh tự có đến một ngàn thứ. Đă có danh th́ đương nhiên sẽ có sự thật! Danh tự có một ngàn th́ cũng sẽ có một ngàn sự thật, hễ có một danh tự sẽ có một thực thể. “Thực thể có một ngàn”, đấy là chuyện thuộc về thực tại, có một ngàn sự thể. Lại nói “quốc độ hữu nhất thiên” (cơi nước có một ngàn), quốc độ là y báo, tức là hoàn cảnh, hoàn cảnh chuyển theo tâm. V́ thế, hoàn cảnh có một ngàn. Ở đây nói [gộp chung giả danh, thực thể và quốc độ] thành “tam thiên” (ba ngàn).

Trong ba ngàn này, “sanh ấm nhị thiên vi chánh”. “Sanh ấm” chính là giả danh và thật thể. Chẳng hạn như nói tới Phật th́ “Phật” là danh từ, tức là có giả danh, nhưng thật sự có Phật như Thích Ca Mâu Ni, thật sự có vị Phật này, cho nên Ngài là thực thể. Chúng ta nói đến người, “người” là giả danh, nhưng quả thật có thực thể này tồn tại. Do vậy, gọi là Sanh Ấm. Ấm chính là Ngũ Ấm, thân thể của chúng ta là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, do Ngũ Ấm tụ tập, ḥa hợp mà có thân tướng này. Do vậy, “Sanh Ấm nhị thiên” là do đây mà có, đấy là chánh báo.

Quốc độ nhất thiên” là y báo. “Quốc độ” cũng từ giả danh mà kiến lập, Phật pháp giới, nhân pháp giới, thiên pháp giới, đó là y báo, cho đến ngạ quỷ pháp giới, địa ngục pháp giới, súc sanh pháp giới là nói về y báo.

Tam thiên th́ như trong kinh Pháp Hoa nói “tánh cụ tam thiên” (tánh có đủ ba ngàn) và “Sự tạo tam thiên”. Chúng ta gọi “tánh cụ” là “duy tâm sở hiện”, hiện ra những cảnh giới này, cũng gọi “Lư cụ”, tức là nói theo mặt Lư th́ nó đầy đủ, có trọn vẹn những công năng này. Đó là nhất niệm, nhất niệm là nói “Lư cụ”. Tùy niệm chính là “Sự tạo” (tạo tác nơi mặt Sự). Đối với Sự tạo này, mỗi cá nhân chúng ta trong một ngày có mười pháp giới. Quư vị thấy một niệm của quư vị là Nam-mô A Di Đà Phật th́ là Phật pháp giới; trong một niệm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát th́ là Bồ Tát pháp giới, nếu chúng ta nghĩ tưởng, tham muốn thứ ǵ đó th́ là ngạ quỷ pháp giới; hễ nổi nóng th́ là địa ngục pháp giới; không hiểu rơ Sự - Lư, hồ đồ, mờ mịt th́ là súc sanh pháp giới. Do vậy, quư vị khởi tâm động niệm là một pháp giới, đó gọi là ǵ? Là “tùy niệm”.

Tùy niệm là Sự tạo. Do chúng ta có đủ nhân và duyên trong mười pháp giới này, nên trong hiện thời, quư vị muốn đến một pháp giới nào, quư vị phải khống chế cái duyên đó. [Nếu quư vị nghĩ]: “Nay tôi muốn thành Phật” th́ quư vị phải nắm chắc Phật pháp giới, đừng để vuột mất. Niệm niệm tương ứng với Phật pháp giới, tương ứng lâu ngày, tự nhiên sẽ thành Phật. Do vậy, “niệm Phật thành Phật” là do đạo lư như vậy đó. Nó luôn có lư luận tồn tại. Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật” (Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật). Thấy Phật là thành Phật, chẳng thành Phật sẽ chẳng thể thấy Phật! Trao đổi với quư vị về tam thiên như vậy, v́ sao có tam thiên, v́ sao có chuyện này? Tông Thiên Thai nói đến “tam thiên” tức là nói về toàn bộ vũ trụ và nhân sinh.

Những điều này đều do nhất tâm hiện ra; do vậy, “nhất tâm khởi phân Năng Sở” (há có thể chia nhất tâm thành Năng và Sở); trong nhất tâm có thể chia thành Năng và Sở, nhưng Năng và Sở là một, Năng cũng là nhất tâm, mà Sở cũng là nhất tâm. Năng Biến là nhất tâm, Sở Biến vẫn là nhất tâm. Do điều này, Phật pháp chẳng phải là triết học! Quư vị có hiểu ư nghĩa này hay chăng? Trong triết học, Năng chẳng phải là Sở, Sở chẳng phải là Năng, Năng và Sở đối lập! Phật pháp giảng về Năng và Sở th́ Năng và Sở chẳng đối lập, chúng là một, không hai. Năng Biến là tự tâm, Sở Biến vẫn là tự tâm. Đặc biệt là Duy Thức, trong kinh luận Duy Thức, kinh Hoa Nghiêm cũng là một trong sáu kinh của tông Duy Thức; tức là tông Duy Thức dựa trên sáu bộ kinh và mười một bộ luận, trong sáu bộ kinh ấy có kinh Hoa Nghiêm. Đầu thời Dân Quốc, đại sư Âu Dương Cánh Vô trong một bài giảng diễn tại đại học Trung Sơn đă nói rơ Phật pháp chẳng phải là tôn giáo hay triết học. Trong bài nói chuyện ấy, ông ta đă nói rất rơ ràng, v́ sao Phật giáo chẳng phải là triết học? Triết học có Năng và Sở (chủ thể và khách thể) đối lập, trong Phật pháp không có đối lập, từ đầu đến cuối không có đối lập, đều là một chỉnh thể[6]. Chính ḿnh nói tới chính ḿnh, chính ḿnh phân tích chính ḿnh. Đó là Phật pháp. Do vậy, “nhất nhất giai thị” (mỗi mỗi đều là). Tiếp theo đó, sách Diễn Nghĩa giảng:

 

(Diễn) Khí khí duy kim, thị toàn vọng toàn chân nghĩa.

() 器器唯金,是全妄全真義。

(Diễn: Món vật nào cũng chỉ là vàng, đấy chính là nghĩa lư “toàn chân tức là vọng, toàn vọng tức là chân”).

 

Câu này dễ hiểu.

 

      (Diễn) Lưu lưu nhập hải, thị hội vong quy chân nghĩa.

      () 流流入海,是會妄歸真義。

      (Diễn: “Ḍng nước nào cũng đổ vào biển” là nghĩa lư “gom vọng về chân”).

 

      Bất luận là ḍng nước lớn hay nhỏ đều đổ vào biển cả; hễ đổ vào biển cả rồi sẽ chẳng thể phân chia được nữa, quy về một Thể. Đó gọi là “hội vọng quy chân”, dùng ư nghĩa này. Tiếp đó, sách nói:

 

      (Diễn) Vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàn quy thử pháp giới giả, pháp giới vị Nhất Chân pháp giới.

      () 無不從此法界流,無不還歸此法界者,法界謂一真法界。

      (Diễn: Không ǵ chẳng từ pháp giới này lưu xuất, không ǵ chẳng trở về pháp giới này. Nói “pháp giới” nghĩa là Nhất Chân pháp giới).

 

      “Pháp giới” này nói về Nhất Chân pháp giới, tức là bản thể. Do vậy, kinh Di Đà và kinh Hoa Nghiêm là một, không hai. Nhất Chân pháp giới được nói trong kinh Hoa Nghiêm là “sở chứng”, kinh Di Đà nói tới nhất tâm bất loạn, đó là “năng chứng”. Chúng ta tu đến nhất tâm bất loạn, Nhất Chân pháp giới bèn hiện tiền. Do vậy, nếu chúng ta nói đến “nhập” th́ nhất tâm là năng nhập, Nhất Chân pháp giới là sở nhập, Năng - Sở bất nhị. “Năng - Sở bất nhị” nghĩa là nhất tâm và Nhất Chân pháp giới là một, không hai. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này, trong tương lai sẽ nhập vào đâu? Nhập Nhất Chân pháp giới! Kinh Di Đà gọi Nhất Chân pháp giới là cơi Thật Báo Trang Nghiêm và cơi Thường Tịch Quang, c̣n kinh Hoa Nghiêm gọi là Nhất Chân pháp giới. Trong phần chú giải lại nói:

 

      (Diễn) Tức Khởi Tín Tâm Chân Như môn.

      () 即起信心真如門。

      (Diễn: Tức là Tâm Chân Như môn trong luận Khởi Tín).

 

      “Khởi Tín” tức là Đại Thừa Khởi Tín Luận do Mă Minh Bồ Tát trước tác. Trong quá khứ, chúng tôi cũng đă từng giảng luận ấy ở nơi đây. Trong các bản chú giải Đại Thừa Khởi Tín Luận, [có một] bản chú giải của người sống thời gần đây rất hay, thâm nhập mà diễn tả đơn giản rất tiện lợi cho người sơ học, tức là cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận Thuật Kư của pháp sư Từ Châu. Đây chính là bản giảng kư chép lời Ngài giảng, thâm nhập nhưng diễn tả đơn giản, chú giải hết sức hay, tiện lợi cho người sơ học. Trong Khởi Tín Luận, tâm được chia thành hai môn, môn thứ nhất là Chân Như môn.

 

      (Diễn) Lưu hữu lưu xuất nghĩa, vị tùng b́nh đẳng pháp giới, nhất niệm bất giác, lưu xuất tam tế lục thô chủng chủng cảnh giới.

      () 流有流出義,謂從平等法界,一念不覺,流出三細六粗種種境界。

      (Diễn: “Lưu” có nghĩa là lưu xuất, ư nói: Từ pháp giới b́nh đẳng, do một niệm bất giác mà lưu xuất tam tế, lục thô, và các thứ cảnh giới).

 

      Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do đâu mà có? Trong Khởi Tín Luận có nói rơ. Thật ra, trong kinh Hoa Nghiêm cũng có, mà kinh Lăng Nghiêm cũng có, kinh Viên Giác cũng có; có thể tham khảo lẫn nhau th́ mới có thể hiểu rơ chuyện đang được rất nhiều nhà triết học và khoa học thăm ḍ, tức là căn nguyên của vũ trụ và nhân loại từ lúc tối sơ diễn biến như thế nào, [nhưng những giải thích và giả thiết của họ] đều chẳng thể viên dung như trong kinh Phật đă giảng. Rất đáng tiếc là những nhà triết học và khoa học ngoại quốc chưa đọc kinh Phật, nhưng hiện thời đọc kinh Phật mà không đọc bằng tiếng Hán sẽ không thể được, v́ kinh điển bằng tiếng Phạn gần như đă bị chôn vùi mất sạch. Dẫu có một ít phần được truyền lại, nhưng tàn khuyết, chẳng hoàn chỉnh, t́m chẳng được một bản hoàn chỉnh! Do vậy, hiện thời, trên thế giới muốn học Phật, chỉ có thể thật sự trông cậy vào bản dịch được lưu lại bằng tiếng Hán.

      Nhưng những người ngoại quốc không hiểu tiếng Hán, họ cũng không có cách nào đọc được. Những người ấy thật sự rất thông minh, nếu họ thật sự được nghe Phật pháp, tôi tin tưởng năng lực ngộ giải của họ phải mạnh và cao hơn những người thông thường. Trong Phật pháp nói họ có thiện căn và phước đức, nhưng không có nhân duyên. Không có duyên phận này, không thấy được Phật pháp. V́ thế, kho báu phong phú dường ấy mà họ không có cách nào thụ dụng, hết sức đáng tiếc! Kinh Phật giảng những chuyện này hết sức viên măn.

      “B́nh đẳng pháp giới” là tâm thanh tịnh; từ tâm thanh tịnh “nhất niệm bất giác” [dấy lên], đấy là vô minh. Trong Khởi Tín Luận nói “nhất niệm bất giác”, nhất niệm là chánh niệm, bất giác là mê mất một niệm ấy, câu này được giải thích như vậy. Quư vị mê nơi một niệm, nói cách khác, quư vị khởi ư niệm nơi cảnh giới. Khi chẳng khởi niệm th́ là “nhất niệm”. Khi khởi lên một niệm th́ chữ “nhất” trong cái niệm được khởi ấy chẳng phải là con số, thật ra, v́ chẳng thể diễn tả được, nên bất đắc dĩ phải dùng chữ “nhất” để tượng trưng. Trên thực tế, nhất niệm là vô niệm, khi chẳng nẩy sanh một ư niệm nào th́ gọi là “nhất niệm”. Hễ khởi lên một ư niệm sẽ chẳng phải là “nhất niệm”. Do vậy, nhất niệm là Bổn Giác, mê mất Bổn Giác th́ gọi là “bất giác”. Do mê mất nhất niệm sẽ biến thành bất giác. Do từ cái bất giác ấy, từ trong một niệm mê, bèn có [vạn pháp, vạn niệm]. Trong một niệm, quyết định chẳng có mê; khi khởi tâm động niệm bèn là mê.

     Cái khởi tâm động niệm ấy, hễ một thứ mê, hết thảy đều mê. V́ thế, biến hiện ra “tam tế, lục thô, chủng chủng cảnh giới”. Cảnh giới ấy nói theo lư luận th́ có tŕnh tự, tức là có thứ tự, nhưng nói theo mặt sự tướng, nhất định chẳng thể thấy được. Ví như nói: Chúng ta dùng gương để soi cảnh giới bên ngoài th́ nói theo lư luận, những vật thể ở gần đương nhiên sẽ được soi trước rồi mới chiếu những vật ở xa. Thế nhưng quư vị vừa chiếu, ngay trong một sát-na, thứ ǵ cũng đều cùng hiện ra. Cái chân tâm hiện tướng của chúng ta cũng giống như vậy, giống như tấm gương, “tam tế, lục thô” hiện ra cùng một lúc trong khoảng một sát-na. Trên lư luận là có thứ tự, nhưng trên sự tướng, t́m chẳng ra [thứ tự ấy]! Tốc độ của nó quá nhanh, không có cách nào có thể quan sát nó có thứ tự trước sau. V́ vậy, khởi nguyên của vũ trụ và nhân sinh đồng thời hoàn thành trong một sát-na, quyết định chẳng có trước hay sau. Đây là chân tướng, chân tướng sự thật, đạo lư trong ấy rất sâu xa. Nếu quư vị nghiên cứu, cũng sẽ thấy hết sức thú vị.

      “Tam tế” là ba tế tướng (tướng nhỏ nhiệm) của A Lại Da Thức: Vô Minh Nghiệp Tướng, Chuyển Tướng và Cảnh Giới Tướng. Chuyển Tướng c̣n gọi là Kiến Phần, Cảnh Giới Tướng c̣n gọi là Tướng Phần, Vô Minh Nghiệp Tướng c̣n gọi là Tự Chứng Phần. Nếu nói theo ba phần th́ là Kiến Phần, Tướng Phần, Tự Chứng Phần; [c̣n nếu nói] bốn phần [th́ là ngoài ba phần trên đây] thêm vào một thứ nữa là Chứng Tự Chứng Phần. Chứng Tự Chứng Phần và Tự Chứng Phần là một, không hai. Những thứ này là ba tế tướng của A Lại Da Thức. Từ ba tế tướng lại triển khai thành “lục thô tướng” (sáu tướng thô). Sáu tướng thô này h́nh thành y báo và chánh báo trang nghiêm thế gian và xuất thế gian, nay chúng ta gọi là “sâm la vạn tượng” trong nhân sinh và vũ trụ. Đây là nói về nguyên khởi của vũ trụ, mà cũng là nói đến cội nguồn của mê và ngộ.

      Những điều này nhằm giải thích câu thứ nhất: “Vô bất tùng thử pháp giới lưu” (không ǵ chẳng từ pháp giới này lưu xuất), đều do Nhất Chân pháp giới biến hiện ra. Nhất Chân pháp giới là nhất tâm, đều từ nhất tâm hiện ra. “Vô bất hoàn quy thử pháp giới giả” (không ǵ chẳng trở về pháp giới này) nghĩa là....

 

      (Diễn) Hoàn hữu hoàn chuyển nghĩa, vị nhược ly tâm niệm, tắc vô nhất thiết cảnh giới chi tướng.

      () 還有還轉義,謂若離心念,則無一切境界之相

      (Diễn: “Hoàn” có nghĩa là hoàn chuyển (xoay trở về), ư nói: Nếu ĺa tâm niệm, sẽ không có tướng của hết thảy các cảnh giới).

 

     “Tâm niệm” là ǵ? Chính là phân biệt, chấp trước. Nếu quư vị ĺa hết thảy phân biệt, chấp trước, trong hết thảy cảnh giới chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, tướng cảnh giới ấy sẽ không có. Do vậy, Vĩnh Gia đại sư nói: “Giác hậu không không vô đại thiên” (Giác rồi ba cơi rỗng toang hoang). Vậy th́ nếu chúng ta hỏi: Khi ta chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước nơi cảnh giới th́ có phải là cảnh giới bên ngoài sẽ đều không có hay chăng? Không phải vậy! Cảnh giới bên ngoài vẫn c̣n, vậy th́ “vô đại thiên” là không có thứ ǵ vậy? Trong tâm quư vị không có phân biệt đại thiên, chấp trước đại thiên, không có khởi tâm động niệm nơi đại thiên, không có những điều đó, chứ không phải là nói đại thiên thế giới không c̣n nữa. Đại thiên thế giới vẫn tồn tại! Nói cách khác, thật sự không có hết thảy phiền năo sanh tử trong đại thiên thế giới, không có hết thảy mê hoặc, nghiệp chướng, không có những thứ ấy! “Giác hậu không không vô đại thiên” (giác rồi ba cơi rỗng toang hoang): Trong đại thiên thế giới, thân tâm quư vị thanh tịnh. Khi ấy sẽ đại tự tại, giống như trong Tâm Kinh đă nói “Quán Tự Tại”, đại tự tại trong đại thiên thế giới. Đây là nói “nhược ly tâm niệm, tắc vô nhất thiết cảnh giới chi tướng” (nếu ĺa tâm niệm, ắt chẳng có tướng của hết thảy các cảnh giới).

 

      (Diễn) Nhi nhất thiết cảnh giới toàn thị diệu minh.

      () 而一切境界全是妙明。

      (Diễn: Nhưng hết thảy cảnh giới hoàn toàn là diệu minh).

     

      Toàn là những vật được hiện bởi diệu minh chân tâm. Đă là vật được hiện bởi diệu minh chân tâm th́ thứ ǵ cũng đều là diệu minh chân tâm. Từ mộng cảnh, chúng ta có thể thấu hiểu điều này. Trong khi chúng ta nằm mộng, tối nay quư vị nằm mộng, khi tỉnh giấc, đừng chồm dậy ngay, hăy suy nghĩ cặn kẽ: Ta vừa mới nằm mộng, toàn bộ mộng chính là tâm, mỗi một cảnh giới trong mộng đều là tâm ta, đều là tự tâm. Mộng do tự tâm biến hiện. Do vậy, có điều ǵ trong mộng chẳng phải là tự tâm? Thứ nào cũng đều là, không có một thứ nào chẳng phải. V́ vậy, sau khi giác ngộ, quư vị mới hiểu tận hư không trọn pháp giới hoàn toàn là tướng của tự tâm, ĺa ngoài tâm không có một vật, đúng như tỷ dụ trong phần trước: “Dĩ kim tác khí, khí khí giai kim” (dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng). Không có một vật nào chẳng phải là vàng, đó gọi là “minh tâm kiến tánh”.

      Tâm đă sáng suốt bèn thấy bất luận thứ ǵ bên ngoài cũng đều là tự tánh, bản thể là tự tánh. Tướng tuy hiện thiên sai vạn biệt, nhưng Tánh là một. Do vậy, nơi hữu t́nh chúng sanh [Tánh ấy được] gọi là Phật Tánh, nơi vô t́nh chúng sanh gọi là Pháp Tánh. Phật Tánh và Pháp Tánh là một Tánh. Một Tánh, chứ không hai Tánh. Đoạn này nhằm nói lên ư nghĩa này. Hôm nay đă hết thời gian, chúng tôi giảng đến đây. Đoạn này không dài, lần trước đă nói đại lược, hôm nay chúng tôi dùng thời gian một tiếng rưỡi để nói cặn kẽ với quư vị. Đây cũng là nói rơ căn cứ lư luận của Tịnh Độ cùng với kinh Hoa Nghiêm là một, không hai.

 

Tập 44

 

      Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang năm mươi ba:

 

      (Sớ) Hồi hướng Bồ Đề giả, phàm sở tu vi, hàm nguyện văng sanh, thị danh hồi hướng, nhi hướng vô tha hướng, hồi hướng Tây Phương giả, hồi hướng tự tánh dă.

      () 回向菩提者,凡所修為,咸願往生,是名回向。而向無他向,回向西方者,回向自性也。

      (Sớ: Hồi hướng Bồ Đề là phàm những ǵ tu tập, thực hiện, đều nguyện văng sanh. Đó gọi là hồi hướng, nhưng không hướng về nơi nào khác, hồi hướng Tây Phương là hồi hướng tự tánh).

 

      Mấy câu này nhằm chú giải câu “hữu nguyện giai hồi hướng Bồ Đề” (có nguyện nào cũng đều hồi hướng Bồ Đề). Học Phật v́ sao phải hồi hướng? Có những chuyện nào cần phải hồi hướng? Hồi hướng cho ai? Chúng ta cần phải hiểu rơ những điều này. Phàm là người thật sự học Phật, bất luận thiện sự nào, đại thiện, tiểu thiện, quư vị tu pháp thế gian hoặc xuất thế gian đều phải hồi hướng. Ở đây nói rất rơ ràng: “Phàm sở tu vi” (phàm những ǵ đă tu tập, tạo tác), “vi” () là tạo tác, “tu” () là tu hành, “hàm nguyện văng sanh” (đều nguyện văng sanh), bất luận làm chuyện ǵ, chúng ta chỉ có một mục tiêu: Cầu sanh Tịnh Độ! Ư niệm cầu sanh Tịnh Độ này thời thời khắc khắc chẳng thể quên mất! Làm hết thảy điều lành, làm thiện sự, tu phước th́ tu phước ấy để làm ǵ? Giúp cho ta văng sanh.

      Văng sanh cũng phải nhờ vào phước báo. Trong kinh luận thường nói: “Lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo” (khi lâm chung, tâm không điên đảo), đó là đại phước báo. Đối với hết thảy thiện pháp đă tu, tuyệt đối chẳng cầu thiện quả trong hiện tại, chẳng cầu phước ấy. Tu phước nhưng chẳng muốn hưởng thụ phước báo ấy, muốn khi nào sẽ hưởng thụ? Lúc lâm chung không bị bệnh, đó là đại phước báo. Người thế gian nói đến “ngũ phước”, tức là phước gồm có năm loại lớn. Khi tuổi thọ đă hết, tỉnh táo, sáng suốt, đó là một trong năm loại phước, nhưng phước này trọng yếu nhất trong năm loại phước. V́ sao? Mọi người đều biết có lục đạo, sau khi chết sẽ luân hồi [trong lục đạo]. Phàm là ác đạo, đều là do mê hoặc, điên đảo mới đi vào, có ai sáng suốt, tỉnh táo [mà khi lâm chung] đi vào ác đạo? Người khi lâm chung ngă bệnh, chẳng nhận biết người nhà, quyến thuộc, thậm chí bất tỉnh nhân sự, rất nguy hiểm! Trong t́nh h́nh ấy, dẫu chúng ta trợ niệm giúp cho người ấy, tận hết tâm lực của chúng ta, người ấy có thể thụ dụng hay không? Rất khó nói! Nếu người ấy lúc lâm chung tỉnh táo, sáng suốt, chúng ta trợ niệm cho người ấy, sẽ rất có hiệu quả. Đủ thấy lúc lâm chung có quan hệ với phước báo trong cả một đời và nhân quả trong đời sau. V́ vậy, hết sức trọng yếu. Do điều này, trong đời này khi chúng ta c̣n sống, bất luận tu điều lành lớn hay nhỏ đều mong mỏi nó sẽ giúp cho chúng ta lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền, niệm Phật hiệu rơ ràng sáng suốt văng sanh. Đó gọi là “hồi hướng”, ư nghĩa của “hồi hướng” là ở chỗ này.

      Hồi hướng c̣n có một tầng ư nghĩa nữa là phá Ngă Chấp. Người thế gian Ngă Chấp khá nặng, khởi tâm động niệm chắc chắn chẳng quên cái ta. Hễ làm chuyện ǵ, ư niệm đầu tiên là nghĩ nó có lợi cho ḿnh hay không. Ư niệm này là bẩm sinh, chẳng cần phải học, nói chung là mong [chuyện ấy] sẽ có lợi cho chính ḿnh. Do đây có thể biết: Ngă Chấp tăng trưởng hằng ngày, Ngă Chấp là căn nguyên của Phiền Năo Chướng. Không có Ngă Chấp, Phiền Năo Chướng bị phá; không có Pháp Chấp, Sở Tri Chướng bị phá. Do vậy, đây là căn bản của hai thứ trọng chướng. Bất luận làm chuyện ǵ cũng đều chịu hồi hướng, Ngă Chấp sẽ nhạt bớt rất nhiều. Ta làm thiện sự nào cũng chẳng v́ chính ḿnh, mà v́ hết thảy chúng sanh, ta có phước báo, chính ḿnh chẳng cần hưởng, để cho chúng sanh hưởng, nhường cho mọi người hưởng, khiến cho cái Ngă nhỏ nhoi hóa thành Đại Ngă, như vậy mới là tốt đẹp!

      Nhi hồi hướng vô tha hướng” (nhưng hồi hướng không nhằm hướng đến điều nào khác), đây là đặc biệt nói với người tu Tịnh Độ. Nếu chúng ta nhất tâm nhất ư cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, quư vị niệm niệm đều phải hồi hướng Tây Phương, chớ nên hồi hướng về nơi nào khác, niệm niệm chẳng quên Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều tu Tây Phương. “Hồi hướng Tây Phương”“hồi hướng tự tánh”. Kinh này dạy như vậy, mà kinh Hoa Nghiêm cũng nói như thế. V́ có những kẻ chẳng hiểu đạo lư này, chúng ta làm thiện sự nhiều ngần ấy thay cho người khác, cuối cùng [chính ḿnh] cũng chẳng đạt được ǵ, ta làm để làm chi? Chẳng làm nữa! Do vậy, đến cuối cùng, [tổ Liên Tŕ] bảo quư vị hồi hướng Tây Phương là hồi hướng tự tánh viên măn, toàn bộ vẫn là chính ḿnh đạt được, thật sự đạt được. Nếu hiện thời v́ cái Ngă nhỏ nhoi, v́ thân thể hiện tại này của chính ḿnh th́ kết quả sẽ là điều ǵ cũng chẳng đạt được! Bởi lẽ, thân thể này khi sanh không mang theo đến, chết chẳng mang theo đi; nếu ta v́ nó th́ quư vị đă bị lừa rồi, chịu thiệt tḥi rồi! Nếu v́ tự tánh th́ tự tánh là Chân Ngă, thân thể này là cái Ngă sanh diệt, c̣n tự tánh là Chân Ngă bất sanh bất diệt. Hiểu rơ đạo lư này, quư vị sẽ hiểu hồi hướng là điều phải nên tu học.

     

      (Sớ) Mạt nhị cú.

      () 末二句。

      (Sớ: Hai câu cuối).

 

      Hai câu cuối là hai câu “triển thử tinh thành, cầu khất gia bị” (giăi bày tấm ḷng tinh thành này, cầu xin [Tam Bảo] gia bị) trong lời Tựa.

 

      (Diễn) Nhiếp tiền khởi hậu.

      () 躡前起後。

      (Diễn: Thâu tóm phần trước, phát khởi phần sau).

 

      Tổng kết phần trước, phát khởi tiểu đoạn Thỉnh Gia (thỉnh cầu gia bị) trong phần sau.

 

      (Sớ) Dục hưng thiện sự, tất trượng Phật gia.

      () 欲興善事,必仗佛加。

      (Diễn: Muốn làm chuyện tốt lành, ắt cậy nhờ Phật gia bị).

 

      Ư nghĩa này rất sâu, mà cũng hết sức chân thật. Nếu không có Tam Bảo gia tŕ, chúng ta muốn thật sự làm một chuyện tốt lành nào sẽ rất khó, v́ sao? Ma đến nhiễu loạn, rất khó làm một chuyện tốt. Cổ đại đức cũng thường nói, [ví dụ như] dùng giảng kinh để nói, nếu không được Tam Bảo gia tŕ, chẳng thể giảng kinh này được, nhất định phải cậy vào Tam Bảo gia tŕ. Không được Tam Bảo gia tŕ, quư vị chỉ giảng tối đa là văn tự mà thôi, giống như thầy giáo dạy Quốc Văn trong nhà trường, dạy văn tự, nhưng không có cách nào nói ra nghĩa lư được. Ư nghĩa của kinh Phật gần như là ư nằm ngoài lời, chẳng thể thấy nơi mặt văn tự, nhất định phải cầu Tam Bảo gia tŕ.

      Có nhiều vị đại đức giảng kinh, quư vị hỏi họ: “Ông giảng kinh này như thế nào?” Chính họ không biết! Khi pháp sư Đế Nhàn c̣n giảng kinh trên cơi đời, cư sĩ Tưởng Duy Kiều[7] và cư sĩ Giang Vị Nông đều là thính chúng trong pháp hội của Ngài, họ đều là những đại cư sĩ xuất chúng vào thời đầu Dân Quốc. Viên Giác Kinh Thân Văn Kư là bút kư của ông Tưởng Duy Kiều, ông ta vừa nghe vừa ghi. Ghi xong, trao cho lăo ḥa thượng xem, xin lăo ḥa thượng sửa chữa. Lăo ḥa thượng đọc bút kư xong, hỏi ngược lại ông ta: “Bài kư này của ông là do tôi giảng đó ư” Ông ta thưa: “Vâng!” [Ḥa thượng nói]: “Làm sao tôi giảng khá như vậy được?” Chính Ngài cũng không biết! Tam Bảo gia tŕ đấy! Khi lăo ḥa thượng giảng kinh, chính ḿnh cũng có chuẩn bị, Ngài giảng nghĩa kinh Viên Giác, rốt cuộc là những điều Ngài giảng đều ở ngoài những thứ Ngài tính giảng nghĩa mà chính Ngài cũng chẳng biết! Đấy là lên đài giảng được thần lực gia tŕ!

      Thầy Lư ở Đài Trung cũng giống như vậy. Thầy Lư giảng kinh chuẩn bị rất cẩn thận. Thầy giảng kinh hôm thứ Tư th́ ngày hôm ấy không tiếp khách, dành một ngày để định tâm, chuẩn bị cho khóa giảng kinh vào buổi tối; nhưng sau khi cụ lên giảng đài, những điều cụ nói ra khác với những ǵ cụ đă chuẩn bị, chẳng hề nói tới những điều cụ đă chuẩn bị. Những điều cụ nói trên giảng đài hoàn toàn chẳng phải là những ǵ cụ đă chuẩn bị. Thần lực gia tŕ! Quả thật là như thế. Tôi lên đài giảng kinh cũng vậy: Tôi bước xuống giảng đài, quư vị hỏi tôi giảng những ǵ, tôi không biết. Thông thường tôi giảng ǵ đều không chuẩn bị, nhất là bộ kinh này đă được giảng nhiều lần, nhưng mỗi lần đều giảng khác nhau. Do vậy, không có thần lực gia tŕ sẽ chẳng được! Nhất định phải nhờ vào Tam Bảo gia tŕ. Đây là nêu lên một thí dụ, thí dụ này là như vậy đó, hết thảy thiện sự không có ngoại lệ! Do vậy, quư vị nhất định phải phát Bồ Đề tâm, phải tu Bồ Tát đạo th́ mới có thể cảm ứng mười phương hết thảy chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, long thiên ủng hộ. Đó là điều mọi người mong cầu, cầu không được, nhất định phải nhờ vào cảm ứng. Do vậy, ở đây nói “tất trượng Phật gia” (ắt nhờ vào Phật gia bị), tức là Phật lực gia tŕ.

 

(Sớ) Bồ Tát thả nhiên, huống phục phàm phẩm.

() 菩薩且然,況復凡品。

(Sớ: Bồ Tát c̣n phải như vậy, huống là hạng phàm phu).

 

      Bồ Tát c̣n phải cầu Phật gia tŕ, huống hồ chúng ta là phàm phu ư? Phàm phu càng phải cầu Phật, Bồ Tát gia tŕ. Đại sư soạn bản chú giải này cầu Phật gia tŕ.

 

      (Sớ) Tinh giả vô nhị, thành giả bất hư, cổ vị: “Tinh thành chi cực, quỷ thần dữ thông”, nhi huống Tam Bảo đại từ, mẫn niệm chúng sanh do như xích tử.

      () 精者無二,誠者不虛。古謂精誠之極,鬼神與通,而況三寶大慈,憫念眾生,猶如赤子。

      (Sớ: Tinh là không hai, Thành là chẳng dối. Cổ nhân nói: “Tinh thành đến cùng cực, sẽ cảm thông quỷ thần”, huống chi Tam Bảo đại từ, nghĩ thương xót chúng sanh như con đỏ).

 

      Mấy câu này giảng về sự cảm ứng. Cầu cảm ứng như thế nào? Phải “tinh thành”, như thường nói “thành tắc linh” (thành kính sẽ linh). Trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn có nói: Xưa kia, khi vẽ bùa niệm chú, thầy bùa có thể giao tiếp với quỷ thần, bùa do ông ta vẽ sẽ linh. Thật ra, [chẳng phải chỉ riêng ông ta vẽ] bùa, bùa mới linh, bất cứ người nào trong số quư vị vẽ bùa đều linh, chỉ cần tuân theo một nguyên tắc: Thành! Hễ chí thành ắt linh! Do vậy, b́nh thường phải luyện tập, phải vẽ bùa cho thật thuần thục. Khi vẽ, chấm bút xuống liền vẽ thành công một lá bùa, trong tâm chẳng khởi một ư niệm, lá bùa ấy bèn linh. Thành tâm vẽ, chẳng sanh một niệm. Nếu có tạp niệm trong ấy, lá bùa đó chẳng linh. Niệm chú cũng giống như vậy. Có người niệm chú linh, có người niệm chú chẳng linh. Niệm bài chú ấy từ đầu đến cuối, trong ấy chẳng có một tạp niệm, đọc một hơi xong, trong tâm chẳng khởi một niệm, bài chú ấy sẽ linh. Chỉ cần khởi một vọng niệm, chú sẽ chẳng linh. Do vậy, biết rằng: Chú dài chẳng bằng chú ngắn, chú dài chẳng dễ nhiếp tâm, dễ khởi vọng tưởng. Khi niệm A Di Đà Phật không có vọng tưởng sẽ rất linh. Nếu niệm A Di Đà Phật mà vẫn khởi vọng tưởng th́ câu Phật hiệu cũng chẳng linh. Đạo lư đơn giản như vậy đó, nhưng quư vị phải làm được. V́ thế, do tâm chí thành có thể giao tiếp với quỷ thần. Quỷ thần mà c̣n có thể giao tiếp được, huống là Phật, Bồ Tát ư? Năng lực của Phật, Bồ Tát lớn hơn quỷ thần quá nhiều. Cổ nhân nói: “Tinh thành chi cực, quỷ thần dữ thông” (Ḷng tinh thành đến cùng cực sẽ cảm thông quỷ thần). Câu này được chép trong bộ sách Quản Tử.

 

      (Diễn) Quỷ thần dữ thông giả, Quản Tử vân: “Tư chi, tư chi, hựu trùng tư chi. Tư chi bất đắc, quỷ thần kỳ tương thông chi”, phi quỷ thần chi dữ thông, năi tinh thành chi cực dă.

      () 鬼神與通者。管子云:思之思之,又重思之,思之不得,鬼神其將通之,非鬼神之與通,乃精誠之極也。

      (Diễn: “Thông với quỷ thần”: Quản Tử nói: “Hăy nghĩ đi, hăy nghĩ đi, lại suy nghĩ nữa đi. Suy nghĩ không ra th́ quỷ thần sẽ giúp cho thông suốt”. Chẳng phải là quỷ thần giúp cho thông suốt, mà đấy là do ḷng tinh thành đến tột bậc [cảm vời] vậy).

 

       Trong đoạn này có mấy câu rất nổi tiếng trong sách Quản Tử[8] luận về chuyện cảm ứng đạo giao. Chúng ta hy vọng cảm ứng đạo giao cùng Phật, Bồ Tát, hy vọng Phật, Bồ Tát thường gia tŕ chúng ta, điều kiện duy nhất là “chí thành, cung kính”. Bất luận trong cảnh giới nào, thuận cảnh cũng thế, mà nghịch cảnh cũng thế, giữ cho cái tâm của chính ḿnh thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ cảm ứng. Nếu trong thuận cảnh mà tâm hoan hỷ th́ không được rồi! Trong tâm thanh tịnh không có tâm hoan hỷ. Trong nghịch cảnh có phiền năo th́ tâm quư vị lại bị ô nhiễm, lại chẳng thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh th́ chẳng chí thành! Trong thành tâm không có mừng, giận, buồn, vui, tâm ấy vĩnh viễn thanh tịnh. Pháp hỷ khác hẳn, pháp hỷ không phải là hỷ như trong hỷ nộ (mừng, giận); hỷ, nộ, ai, lạc (mừng, giận, buồn, vui) là tương đối. Pháp hỷ từ nội tâm sanh ra, khác hẳn. Nó chẳng phải là phản ứng đối với cảnh giới bên ngoài, mà từ nội tâm sanh ra. Do vậy nói “pháp hỷ sung măn” khác hẳn. Khi pháp hỷ th́ tâm vẫn thanh tịnh, trong tâm không dấy lên sóng gió, chẳng có dấy lên hay ch́m xuống, tâm là thanh tịnh, từ bi, b́nh đẳng, trong ấy có vô lượng hoan hỷ, không trở ngại mọi sự.

      Tam Bảo là Phật, Bồ Tát, đại từ, đại bi, “mẫn niệm chúng sanh, do như xích tử” (nghĩ thương xót chúng sanh như con đỏ), câu này là tỷ dụ, tỷ dụ Phật, Bồ Tát không vị nào chẳng từ bi đối với chúng sanh. Từ bi và yêu thương có cùng một ư nghĩa, v́ sao trong kinh Phật chẳng nói thương yêu, mà nói tới ḷng Từ? Ở đây, cũng có một chút sai biệt, Ái (yêu thương) sanh từ “t́nh” (t́nh cảm, t́nh kiến), trong ấy có dính líu t́nh, ô nhiễm! Từ bi sanh từ lư trí, sanh từ trí huệ, chẳng ô nhiễm. Nói cách khác, ḷng yêu thương do tâm thanh tịnh th́ gọi là từ bi, ḷng từ bi chẳng thanh tịnh th́ gọi là Ái. Từ bi và Ái là một chuyện, nhưng một đằng là tâm mê, một đằng là tâm giác, tức là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ khởi tác dụng, chúng ta gọi nó là từ bi, tâm mê th́ gọi là ái t́nh. Ái t́nh và từ bi là một, chẳng phải hai. Điều này nói rơ Phật, Bồ Tát hết sức yêu thương chúng sanh.

      Đản hữu lợi ư chúng sanh, tinh thành cầu chi, ninh bất gia bị” (Chỉ cần có lợi cho chúng sanh, [chúng sanh đă dùng] ḷng tinh thành để cầu mong, lẽ đâu [Phật, Bồ Tát] chẳng gia bị?). “Bị” () là chữ Phá Âm[9], có cùng ư nghĩa với chữ Phi (). Phật, Bồ Tát niệm niệm muốn cứu độ hết thảy chúng sanh, giống như trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện đă nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Nay quư vị phát tâm muốn độ chúng sanh, sao các Ngài không hoan hỷ? Giống như quư vị giúp sức cho các Ngài, quư vị giúp đỡ các Ngài th́ các Ngài cũng giúp đỡ quư vị. Quư vị chẳng chịu giúp đỡ các Ngài th́ các Ngài cũng chẳng có cách nào hết, các Ngài muốn gia tŕ quư vị cũng chẳng được! Điều này cũng nhằm khơi gợi ḷng tin nơi chúng ta: Thật sự phát tâm lợi ích chúng sanh th́ Phật, Bồ Tát không vị nào chẳng che chở, gia bị, không vị nào chẳng gia tŕ quư vị. Nếu v́ chính ḿnh hoặc v́ gia đ́nh ḿnh cầu Phật, Bồ Tát gia tŕ th́ sẽ khó khăn hơn. Phải là có nhân duyên khác th́ mới có thể thật sự cầu được. Nếu không có nhân duyên nào khác, sẽ chẳng dễ dàng cho lắm! Nếu v́ lợi ích hết thảy chúng sanh th́ Phật, Bồ Tát gia tŕ rất dễ dàng; đây là lẽ đương nhiên, chắc chắn Phật, Bồ Tát gia tŕ. Bản thân chúng ta nhất định phải tin tưởng điều này!

      Tiếp theo đây là bài kệ thỉnh gia bị của đại sư, thỉnh cầu Phật, Bồ Tát gia tŕ, ban cho Ngài trí huệ và năng lực để soạn một bản chú giải kinh Di Đà hay đẹp nhằm lợi ích hết thảy chúng sanh. Có bốn bài kệ, mỗi bài kệ gồm bốn câu, bốn bài là mười sáu câu.

 

      Ngũ, thỉnh gia.

      (Tự) Quy mạng Sa Bà thuyết pháp chủ, Tây Phương tiếp dẫn đại từ tôn, bất khả tư nghị Phật hộ kinh, Xá Lợi, Văn Thù chư thánh giả.

      五、請加

() 歸命娑婆說法主,西方接引大慈尊,不可思議佛護經,舍利文殊諸聖者。

(Tựa: Quy mạng Sa Bà thuyết pháp chủ, Tây Phương tiếp dẫn đại từ tôn, kinh Phật hộ niệm chẳng nghĩ bàn, Xá Lợi, Văn Thù, các đức thánh).

 

Bài kệ thứ nhất là quy y, xem tiếp bài kệ thứ hai.

 

      (Tự) Nhị độ lục phương biến trần sát, quá khứ, kiến tại cập đương lai, vô tận Tam Bảo hàm chứng tri, duy nguyện từ bi nhiếp thọ ngă.

() 二土六方遍塵剎,過去見在及當來,無盡三寶咸證知,惟願慈悲攝受我。

      (Tựa: Hai cơi, sáu phương khắp trần sát, quá khứ, hiện tại và tương lai, vô tận Tam Bảo cùng chứng tri, kính nguyện từ bi nhiếp thọ con).

 

      [Xưa kia] chữ “kiến” () và chữ “hiện” () trong hiện tại có cùng một âm, có cùng một ư nghĩa. Bài kệ trước nói đến Tam Bảo của bản kinh này: Người nói bản kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật, vị được nói đến là A Di Đà Phật trong thế giới Tây Phương, đều là Bổn Sư của chúng ta. Bài kệ thứ hai nói đến vô tận Tam Bảo, đặc biệt là “sáu phương chư Phật khen ngợi khuyên tu” trong kinh này, đây là nói tới mười phương hết thảy Tam Bảo, chúng ta đều phải nên quy y. Hai bài kệ cuối cùng chính thức thỉnh cầu Tam Bảo gia bị.

 

      (Tự) Ngă kim vọng dĩ uế độ kiến, lăi trắc Như Lai thanh tịnh tâm.

      () 我今妄以穢土見,蠡測如來清淨心。

      (Tựa: Con nay lầm dùng uế độ kiến giải, ḍ đoán Như Lai thanh tịnh tâm).

     

      Đương nhiên là đại sư khiêm hư, nhưng nếu so với Phật để nói th́ [lời này] cũng là chân thật. Chúng ta sống trong thế giới Sa Bà, thế giới Sa Bà là cơi uế ác, chẳng phải là thế giới thanh tịnh, tâm địa bị lục trần ô nhiễm, đối với nghĩa thú trong kinh điển chỉ đoán ṃ mà thôi, làm sao có thể liễu giải nghĩa chân thật của Như Lai? Do vậy, trước hết dùng ngay cảnh giới ở ngay trước mắt của chính ḿnh để nói, ư nghĩa ấy hết sức miễn cưỡng!

 

      (Tự) Ngưỡng thừa Tam Bảo đại oai thần, gia bị phàm ngu thành thắng trí.

      () 仰承三寶大威神,加被凡愚成勝智。

      (Tựa: Vâng nhờ Tam Bảo đại oai thần, gia bị phàm phu thành trí sáng).

 

      Đây là cầu gia bị, ngưỡng mong oai thần Tam Bảo gia tŕ, khiến cho lũ phàm phu chúng con cũng có trí huệ thù thắng giống như chư Phật, Bồ Tát th́ mới có thể hoằng truyền kinh này, mới có thể soạn chú giải cho bản kinh này.

 

      (Tự) Sử ngă ngôn ngôn phù Phật ư.

      () 使我言言符佛意。

      (Tựa: Khiến con từng chữ hợp ư Phật).

     

      “Ngôn ngôn” là từng chữ một, [“sử ngă ngôn ngôn phù Phật ư”] là từng chữ trong bản chú giải này đều phù hợp với ư nghĩa của Phật.

 

      (Tự) Lưu thông hà nhĩ ích hàm linh.    

      () 流通遐邇益含靈。

      (Tựa: Lưu thông xa gần lợi hàm linh).

     

      Đây là bổn nguyện của Ngài: Chú giải kinh chẳng v́ danh lợi, chẳng v́ chính ḿnh, mà nhằm lợi ích chúng sanh, giúp đỡ người khác, khuyên họ tu Tịnh Độ.

 

      (Tự) Kiến văn tùy hỷ tất văng sanh, đồng chứng Tịch Quang vô thượng quả.

      () 見聞隨喜悉往生,同證寂光無上果。

      (Tựa: Thấy nghe tùy hỷ ắt văng sanh, cùng chứng Tịch Quang vô thượng quả).

     

      Mục tiêu chỉ có như vậy mà thôi; đủ thấy Ngài nguyện nào cũng nhằm lợi ích chúng sanh, chẳng v́ chính ḿnh.

 

      (Diễn) Kệ trung sơ bát cú, thị tiên quy mạng.

      () 偈中初八句,是先皈命。

      (Diễn: Tám câu kệ đầu tiên là trước hết quy mạng [Tam Bảo]).

     

      Trước hết, hai bài kệ đầu tiên trong phần trước là quy y.

 

      (Diễn) Thứ bát cú, thị chánh thỉnh gia.

() 次八句,是正請加。

      (Diễn: Tám câu kế tiếp là phần chính thức thỉnh Tam Bảo gia bị).

 

      Tám câu tiếp theo là hai bài kệ sau, là phần “chánh thỉnh gia”, tức là chính thức thỉnh Phật lực gia tŕ.

     

      (Diễn) Sơ trung hựu nhị.

      () 初中又二。

      (Diễn: Trong phần đầu lại gồm hai phần nhỏ).

 

      Sơ trung” là hai bài kệ quy y trong phần đầu, hai bài kệ này mang hai ư nghĩa.

     

      (Diễn) Sơ tứ cú.

      () 初四句。

      (Diễn: Bốn câu đầu).

 

      Tức là bài kệ thứ nhất.

 

      (Diễn) Tựu bổn kinh Tam Bảo.

      () 就本經三寶。

      (Diễn: Chính là [nêu rơ] Tam Bảo trong kinh này).

 

      Tôi vừa mới nói với quư vị điều này.

 

      (Diễn) Hậu tứ cú, chỉ vô tận Tam Bảo.

      () 後四句,指無盡三寶。

      (Diễn: Bốn câu cuối nêu ra vô tận Tam Bảo).

 

      Mười phương Tam Bảo. Bài kệ thứ ba là...

 

      (Diễn) Thứ trung hữu tam, sơ nhị cú, tiên xuất thỉnh gia sở dĩ.

      () 次中有三,初二句,先出請加所以。

      (Diễn: Phần tiếp theo gồm ba đoạn, hai câu đầu là trước hết nêu lên lư do thỉnh cầu gia bị).

 

      Nêu lư do cầu Phật gia tŕ: V́ sao tôi phải cầu Phật gia tŕ?

 

      (Diễn) Trung tam cú, thị chánh cầu gia bị, hậu tam cú, thị hồi hướng Bồ Đề.

      () 中三句,是正求加被。後三句,是回向菩提。

      (Diễn: Ba câu trong đó là chính thức cầu gia bị, ba câu sau là hồi hướng Bồ Đề).

 

      Ba câu sau đó từ “lưu thông hà nhĩ ích hàm linh” cho đến “đồng chứng Tịch Quang vô thượng quả”.

 

      (Diễn) Sa Bà, thử vân Kham Nhẫn, Phật cụ tam duyên từ, danh đại từ. Thử kinh Thanh Văn chúng trung, Xá Lợi vi thủ, Bồ Tát chúng trung, Văn Thù vi thủ, cố đặc tiêu xuất.

      () 娑婆,此云堪忍。佛具三緣慈名大慈,此經聲聞眾中舍利為首,菩薩眾中文殊為首,故特標出。

      (Diễn: Sa Bà được cơi này dịch là Kham Nhẫn. Đức Phật có đủ ba thứ duyên từ nên gọi là “đại từ”. Trong kinh này, ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ trong chúng Thanh Văn, ngài Văn Thù là thượng thủ trong chúng Bồ Tát, nên đặc biệt nêu tên hai vị).

 

      Giải thích bài kệ thứ nhất. “Sa Bà” (Sahā-lokadhātu) là tiếng Phạn dịch âm, có nghĩa là Kham Nhẫn; [ư nói] thế giới này khổ quá, nhưng chúng sanh trong thế giới này đều có thể chịu đựng, lại c̣n rất quen với hoàn cảnh xấu hèn này. Có nơi tốt đẹp muốn họ sanh về đó, họ chẳng muốn đi; do vậy mới có danh xưng này, cho nên gọi là thế giới Kham Nhẫn. Thế giới này hết sức bất hảo, thua kém quá xa các cơi thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, nhưng chúng sanh ở nơi này mà thật sự muốn phát nguyện, muốn ĺa bỏ thế giới này quả thật chẳng nhiều!

      Đức Phật được gọi là “đại từ” v́ đức Phật có đủ ba thứ duyên từ. Thông thường, chúng ta gọi duyên từ là Ái Duyên Từ. Đức Phật không có Ái Duyên Từ, nhưng chúng sanh th́ có: Tôi thích ai đó, tôi rất từ bi đối với người ấy; tôi chẳng ưa kẻ nào, tôi chẳng từ bi đối với hắn. Đó là Ái Duyên Từ, đức Phật không có [loại duyên từ] này. Ngoài Ái Duyên Từ ra, đức Phật có trọn đủ ba thứ duyên từ khác: Chúng Sanh Duyên Từ, Pháp Duyên Từ và Vô Duyên Từ. Ái Duyên Từ hoàn toàn xuất phát từ cảm t́nh của chính ḿnh. Chúng Sanh Duyên Từ là Lư Trí, thường nói là “thôi kỷ cập nhân” (suy từ ḿnh mà nghĩ đến người): Người kia chẳng có quan hệ ǵ với ta, nhưng khi kẻ ấy gặp khổ nạn, ta cũng nên trọn hết nghĩa vụ giúp đỡ kẻ ấy, không cần bất cứ báo đáp nào. Điều này thuộc về Chúng Sanh Duyên Từ. Chúng Sanh Duyên Từ là giống như những người có học vấn đạo đức trong thế gian; vào thời cổ họ là bậc thánh hiền quân tử, họ có thể làm được; nhưng không thể thực hiện Pháp Duyên Từ v́ họ không hiểu.

      Pháp Duyên Từ là ǵ? Phạm vi của nó lớn hơn hai loại trước nhiều lắm. Bồ Tát mới trọn đủ Pháp Duyên Từ. Ngài dựa vào đâu để thể hiện ḷng từ bi đối với hết thảy chúng sanh? Dựa vào pháp. Dựa vào pháp nào vậy? Nay chúng ta nói đến pháp dễ hiểu nhất, như mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát là pháp, Ngài tu nhân bằng cách tu mười đại nguyện vương, đối với hết thảy chúng sanh Ngài nhất định từ bi. “Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai”, những cảnh giới ấy đều vô lượng vô biên. V́ sao phải từ ái đối với hết thảy hữu t́nh và vô t́nh như vậy? Ta phải tu pháp này. Bồ Tát tu pháp vô thượng Bồ Đề, nhất định đại từ đại bi đối với hết thảy chúng sanh. Điều này khác với [hai thứ duyên từ trong] phần trước, cảnh giới cũng hết sức rộng lớn, đồng thời cũng là sử dụng chân tâm [để tu pháp này].

      Đạt đến quả địa Như Lai, chính là Vô Duyên Đại Từ Đồng Thể Đại Bi, đây chính là Pháp Duyên Từ đạt đến rốt ráo, đạt đến viên măn. Đến khi ấy, ḷng từ ái đối với hết thảy chúng sanh là vô duyên, tức là vô điều kiện, không có bất cứ điều kiện nào, không có bất cứ lư do nào, v́ sao? V́ hết thảy chúng sanh hữu t́nh và vô t́nh hoàn toàn có cùng một Thể với chính ḿnh. Kính người khác là kính chính ḿnh, kính chính ḿnh là kính người khác. Tự - Tha bất nhị, Tự và Tha là một Thể. Đấy là ḷng từ bi của Như Lai. Do đức Phật trọn đủ ba thứ Chúng Sanh Duyên Từ, Pháp Duyên Từ và Vô Duyên Từ, nên Ngài được gọi là “đại từ”. V́ thế, chúng ta xưng tụng Phật, Bồ Tát là “đại từ đại bi”, ở đây gọi là “đại từ tôn”. [Danh xưng này] được dùng để gọi Thích Ca Mâu Ni Phật và Cực Lạc thế giới đạo sư A Di Đà Phật trong kinh này, [danh từ ấy] chuyên dùng để gọi hai vị này.

      Câu “bất khả tư nghị Phật hộ kinh” nói về cuốn kinh này. Cuốn kinh này chẳng thể nghĩ bàn, được mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm. Kinh này vốn có tựa đề là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Ai xưng tán? Hết thảy chư Phật. Không có một vị Phật nào chẳng khen ngợi bộ kinh này; không có vị Phật nào chẳng khen ngợi pháp môn này. Quư vị kiểm trọn khắp Đại Tạng Kinh, có bộ kinh nào khác là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm hay chăng? Không có! T́m không ra! Chỉ có một bộ kinh này là được hết thảy chư Phật hộ niệm.

      Nếu chúng ta thật sự hiểu được ư nghĩa này th́ trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, quư vị sẽ biết chọn lựa. Kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm, nếu quư vị nương theo bộ kinh này để tu học th́ nói cách khác, hết thảy chư Phật đều phải hộ niệm quư vị. Quư vị chẳng cầu các Ngài hộ niệm, các Ngài cũng phải hộ niệm v́ các Ngài phải hộ niệm bộ kinh này. Quư vị hằng ngày đọc tụng kinh này, chiếu theo kinh này tu hành, lẽ nào các Ngài không hộ niệm? Nếu quư vị hy vọng hết thảy chư Phật đều bảo vệ quư vị, hết thảy chư Phật đều hộ niệm quư vị, th́ không có ǵ khác cả: Hăy niệm A Di Đà Kinh, niệm A Di Đà Phật là được rồi! Lợi ích thù thắng này c̣n kiếm ở nơi nào được nữa? Kiếm không ra! Người thật sự thông đạt Phật pháp, nếu chẳng tu Tịnh Độ, chẳng giữ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy là kẻ xuẩn ngốc nhất, chẳng thể nào có hạng người như vậy được! Trừ phi kẻ ấy chưa thông hiểu, chưa từng thấy toàn bộ Phật pháp, chỉ thấy một bộ phận nào đó, thấy được phần này, chưa thấy được phần khác, nên chẳng thể tin tưởng. Nếu đă thấy toàn bộ th́ nếu không phải là [do chính ḿnh c̣n tham đắm nên] chẳng bỏ được nơi này, sẽ chẳng có lư do nào mà chẳng giữ lấy pháp môn Tịnh Độ! Bởi lẽ, pháp này quá thù thắng, hết sức chẳng thể nghĩ bàn! Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lư này!

      Lại c̣n có sáu phương Phật, đúng là mầu nhiệm đến tột bậc! Kinh nói số lượng chư Phật trong mỗi một phương của sáu phương là “như Hằng hà sa số”; thật ra, chẳng phải chỉ bằng số lượng cát trong một sông Hằng. Một giải sông Hằng rốt cuộc có bao nhiêu hạt cát? Chư Phật quá nhiều, không có cách nào tính toán, cát sông Hằng thấm vào đâu! Những vị Phật ấy không vị nào chẳng tán thán. Trong mỗi một phương, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu vài danh hiệu tượng trưng. Phật nhiều như thế, rốt cuộc, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu bao nhiêu vị? Nêu vị này sẽ sót tên vị kia, nêu tên vị kia sẽ sót tên vị khác nữa; nói chung là nêu lên một, sót muôn vàn, rốt cuộc phải nêu như thế nào th́ mới nên? Tùy tiện nêu mấy vị ư? Chẳng thể được! Phật chẳng nói tùy tiện! Phật chẳng ăn nói tùy tiện đâu nhé! Ngài nói năng luôn có dụng ư, luôn có ư nghĩa rất sâu! Những danh hiệu của mấy vị Phật được Ngài nêu lên đều hàm nghĩa rất sâu.

      Mùa Xuân năm nay chúng tôi giảng Di Đà Kinh Yếu Giải tại Hương Cảng. Trên giảng đài, khi đọc đến đoạn kinh văn này, chợt nhận ra, do giảng kinh quá thuần thục, chẳng cần phải chuẩn bị sẵn, đột nhiên nhận thấy những danh hiệu Phật ấy bao hàm ư nghĩa chẳng thể nghĩ bàn. V́ thế, cứ một mực nói ra, thính chúng rất hoan hỷ. Giảng xong, tôi lại viết bút kư, tôi cảm thấy giảng [ư nghĩa của] những danh hiệu ấy chẳng sai, đều là biểu thị pháp. Danh hiệu chư Phật từ A Súc Bệ Phật ở phương Đông cho đến vị cuối cùng là Như Tu Di Sơn Phật toàn bộ nhằm biểu thị pháp, biểu thị toàn bộ lịch tŕnh của người tu Tịnh Độ từ sơ phát tâm cho đến khi thành vô thượng đạo. V́ thế, Ngài chẳng phải là tùy tiện nêu lên [danh hiệu chư Phật trong sáu phương], ư vị [của chuyện nêu danh hiệu này] chẳng khác với kinh Hoa Nghiêm cho lắm. Kinh Hoa Nghiêm dùng sự biểu diễn của Thiện Tài đồng tử để biểu thị pháp. Kinh Di Đà dùng danh hiệu của chư Phật trong sáu phương để biểu thị pháp. Ư nghĩa này càng đọc càng thấy có lư, tuyệt đối chẳng phải do tôi suy đoán, nhưng trong các chú giải của cổ nhân không có cách nói này. Sớ Sao Diễn Nghĩa và Yếu Giải cũng chẳng có cách nói ấy. Nếu chẳng phải được thần lực của Tam Bảo gia tŕ, tôi cũng không hiểu! Trên giảng đài chợt phát hiện liền nói một hơi, nói không sai. Do vậy, đây là kinh được chư Phật hộ niệm, chúng ta phải coi trọng. V́ thế, trong hết thảy các kinh, nếu quư vị hỏi tôi: Đối với toàn bộ Đại Tạng Kinh, nếu chỉ cho thầy học một bộ th́ thầy muốn học bộ kinh nào? Thưa với quư vị, tôi muốn học A Di Đà Kinh, những kinh khác tôi đều chẳng cần. Nếu c̣n có thể chọn thêm một bộ nữa th́ tôi muốn học kinh Hoa Nghiêm.

      Xá Lợi, Văn Thù chư thánh giả”: Trong phần Tự có mười sáu vị tôn giả và bốn vị Bồ Tát. Trong mười sáu vị tôn giả ấy, ngài Xá Lợi Phất đứng đầu, trong bốn đại Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát được xếp đầu tiên. Do vậy, kệ tụng [thỉnh Tam Bảo gia bị] nêu tên hai vị này làm đại biểu.

 

      (Diễn) Nhị độ cú, thị hoành biến nhất thiết xứ.

      () 二土句,是橫遍一切處。

      (Diễn: Câu “hai cơi....” là theo chiều ngang, trọn khắp hết thảy mọi nơi).

 

      Đây là nói tới câu “nhị độ lục phương biến trần sát”. Chữ “nhị độ” chỉ thế giới Sa Bà và Tây Phương Cực Lạc thế giới. “Độ” là quốc độ, mà cũng là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Chúng ta biết: Trong kinh, đức Phật thường nói “đại thiên thế giới”, đấy chính là tam thiên đại thiên thế giới, tức là khu vực giáo hóa của một đức Phật. Khu vực giáo hóa của mỗi vị Phật được gọi là “đại thiên thế giới”, hoặc gọi là “tam thiên đại thiên thế giới”. Tuy gọi là “đại thiên thế giới”, mỗi đại thiên thế giới hoàn toàn chẳng to như nhau, mà lớn - nhỏ khác nhau. V́ sao lớn - nhỏ khác nhau? Do lúc tu nhân, chư Phật phát nguyện và các thứ nghiệp lực nhân duyên không giống nhau. V́ vậy, Tây Phương Cực Lạc thế giới lớn hơn thế giới Sa Bà rất nhiều. Thế giới của Ngài là đại tam thiên đại thiên thế giới, c̣n Sa Bà là tiểu tam thiên đại thiên thế giới. Nếu so sánh, sẽ thấy khác nhau. Đương nhiên trong thái hư cũng có những đại thiên thế giới to hơn thế giới của A Di Đà Phật, chẳng phải là không có. Những đại thiên thế giới nhỏ hơn thế giới Sa Bà cũng có. V́ thế, lớn - nhỏ khác nhau! Giống như ban đêm chúng ta nh́n lên trời thấy các ngôi sao, mỗi tinh cầu cũng lớn nhỏ khác nhau. “Hoành biến nhất thiết xứ”: Theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Đây là nói về không gian.

 

      (Diễn) Quá khứ cú, thị thụ biến nhất thiết thời.

      () 過去句,是豎遍一切時。

      (Diễn: Câu “quá khứ” là theo chiều dọc trọn hết thảy các thời).

 

     Câu “quá khứ, kiến tại cập đương lai” nói theo chiều dọc, tức là nói theo phương diện thời gian. Thời gian có đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, v́ thế là “thụ biến nhất thiết thời” (theo chiều dọc trọn khắp hết thảy thời), trong đoạn trên là “hoành biến nhất thiết xứ” (theo chiều ngang, trọn khắp hết thảy mọi nơi). Đây là nói trọn hết thảy thời gian và không gian, chẳng bỏ sót một điều nào. Mười phương ba đời hoàn toàn bao gồm trong ấy. Cảnh giới này to lớn chẳng khác ǵ cảnh giới chúng ta đă đọc trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Cảnh giới hết sức rộng lớn, đủ thấy tấm ḷng của đại sư.

      Nay chúng ta làm một tí thiện sự có phạm vi rất nhỏ, đâu có thể nghĩ đến phạm vi to dường ấy, chỉ nghĩ tới một nhà của chính ḿnh là được rồi: Phật, Bồ Tát bảo vệ, ban ân cho cả nhà con b́nh an, bảo vệ, che chở cho thân thích, bạn bè của con là tuyệt lắm rồi! Nếu lớn hơn một chút th́ bảo vệ che chở huyện thị này của con, bảo vệ che chở Đài Loan, chứ những nơi khác chẳng hề nghĩ đến. Có mấy ai làm một chút thiện sự bèn mong cầu người trên cả thế giới tốt đẹp hay chăng? Loại người như vậy rất ít, ư niệm như vậy rất ít. So với Liên Tŕ đại sư, vẫn c̣n thua kém xa lắm. Tâm lượng của Liên Tŕ đại sư là tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng bỏ sót một tinh cầu nào. V́ thế, chúng ta học Phật, thường là khi đọc kinh, hăy suy nghĩ từ chỗ này, tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, có tư cách ǵ để làm Phật? V́ vậy, thành Phật th́ điều kiện đầu tiên là phải mở rộng tâm lượng, “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”. Tâm lượng phải lớn!

      Vô tận Tam Bảo hàm chứng tri” (vô tận Tam Bảo đều cùng chứng biết). Thế giới vô tận, trong mỗi thế giới đều có Tam Bảo. V́ vậy, Tam Bảo cũng là vô tận. Vô tận Tam Bảo đều chứng minh cho con, chứng minh con phát tâm chân thật, thật sự v́ lợi ích hết thảy chúng sanh, cầu Phật làm chứng cho con. “Duy nguyện từ bi nhiếp thọ ngă”: Không chỉ chứng minh cho con, mà c̣n mong Phật dùng thần lực giúp đỡ con, đại từ đại bi nhiếp thọ con. V́ sao phải cầu Phật nhiếp thọ? Tiếp theo đấy là nêu ra lời thỉnh cầu gia bị rất rơ rệt: Chính ḿnh đă có đại nguyện như vậy, nhưng không có năng lực! Con có ư nguyện, rất mong sao mỗi một chúng sanh đều nhận biết kinh Di Đà, đều nhận biết Tây Phương Cực Lạc thế giới, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, nhưng nay con không có năng lực, con chưa làm được, con rất mong làm. Rất mong làm, nhưng vẫn chưa thể làm, chẳng thể làm th́ không được rồi, nên làm như thế nào đây? Cầu Phật giúp đỡ. Con bằng ḷng làm, cầu Phật giúp con làm chuyện này viên măn. Năng lực của chính ḿnh đúng là quá hữu hạn!

      Ngă kim vọng dĩ uế độ kiến” (con nay lầm lạc dùng kiến giải trong uế độ), “kiến” là kiến giải, tức kiến giải của phàm phu. Phàm phu làm sao thấu hiểu cảnh giới của Phật? Phàm phu làm sao có thể suy lường tri kiến của Phật cho được? Đương nhiên chẳng thể nào! “Lăi trắc Như Lai thanh tịnh tâm” (suy đoán hẹp ḥi tâm thanh tịnh của Như Lai), “lăi” () là cái ống nhỏ, nhỏ tí tẹo. Nếu quư vị nh́n bên ngoài [qua một cái ống] th́ cũng chỉ có thể thấy cục bộ, chẳng thấy được toàn thể. Điều này tỷ dụ kiến giải và kiến văn của chính ḿnh hết sức nhỏ hẹp, không có cách nào nhập tri kiến của Phật được!

 

      (Diễn) Như Lai thanh tịnh tâm giả.

      () 如來清淨心者。

      (Diễn: Tâm thanh tịnh của Như Lai là...)

     

      Tức là tri kiến của Phật.

 

      (Diễn) Như Lai tùng Thật Tướng Bát Nhă lưu xuất Văn Tự Bát Nhă, cố thử kinh tức thị Như Lai thanh tịnh tâm.

      () 如來從實相般若流出文字般若,故此經即是如來清淨心。

      (Diễn: Như Lai từ Thật Tướng Bát Nhă lưu xuất Văn Tự Bát Nhă, nên kinh này chính là tâm thanh tịnh của Như Lai).

 

      Hết thảy kinh đều từ trí huệ Bát Nhă của Như Lai lưu lộ ra văn tự. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải” (Phật pháp không có ai nói th́ dù là người có trí vẫn chẳng thể hiểu được). Kinh Phật nhất định phải có người nói. Nếu không có ai giảng giải cho quư vị, dẫu là người thông minh có trí huệ trong thế gian, vẫn chẳng hiểu! V́ sao không hiểu? Phật từ tâm thanh tịnh lưu xuất ngữ ngôn, văn tự, c̣n người thế gian tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm ô nhiễm, chẳng giống như tâm Phật, cho nên hễ tiếp xúc Phật pháp, nhất định sẽ hiểu lệch lạc ư nghĩa. Người ấy dựa vào tri kiến của chính ḿnh để giải thích kinh Phật, nên phạm sai lầm! “Y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan” (giải thích ư nghĩa của kinh điển dựa theo văn tự, ba đời chư Phật bị oan). Ba đời chư Phật đều kêu oan uổng, hiểu trật ư nghĩa mất rồi! Cho nên chẳng thể dựa theo văn tự để giải thích [kinh Phật].

      Vậy th́ cần phải do người nào nói? Cần phải có người hữu tu hữu chứng nói, v́ người hữu tu hữu chứng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi cảm ứng với tâm thanh tịnh, nên mới có thể thấu hiểu những ư nghĩa chân chánh trong kinh Phật. Do vậy, dùng tâm chẳng thanh tịnh để giảng kinh Phật th́ chẳng có đạo lư ấy, giảng không nên thân! Quư vị muốn cầu Phật, Bồ Tát cảm ứng, cũng phải dùng cái tâm thanh tịnh mới ḥng cảm ứng. Tâm chẳng thanh tịnh, có muốn cầu cũng chẳng cầu được! Chuyện này chẳng thể miễn cưỡng! Chẳng phải là ta đốt nhiều nén hương thơm, hằng ngày thắp đèn, lễ bái, ve vuốt, bợ đỡ, chắc là Phật sẽ từ bi đối với ta. Nếu quư vị nghĩ có thể dùng cảm t́nh để xử sự th́ lầm to rồi! Phật, Bồ Tát không xử sự bằng cảm t́nh, thuần túy là lư trí, chẳng nói tới chuyện t́nh cảm. Không hợp điều kiện này, quư vị sẽ chẳng có một tí biện pháp nào hết! Nếu tâm địa thanh tịnh, quư vị suốt ngày từ sáng đến tối chẳng hề thắp hương, chẳng dập đầu, chẳng lễ bái, chẳng thắp đèn, mà vẫn có cảm ứng, v́ sao? Tịnh cảm ứng với tịnh!

      V́ sao dạy quư vị những nghi thức? Nghi thức nhằm thời thời khắc khắc nhắc quư vị nâng cao sự cảnh giác của chính ḿnh, nhắc quư vị về giác - chánh - tịnh, mang ư nghĩa này. Nếu tâm địa thanh tịnh quang minh, thắp đèn hay không cũng chẳng sao. V́ tâm địa của chúng ta quá tối tăm nên thường nh́n vào đèn, bèn nghĩ chúng ta phải quang minh, phải giác ngộ, mang ư nghĩa như vậy đó. Bởi lẽ, tâm thanh tịnh th́ mới có thể cảm ứng. Do điều này, kinh Phật là tâm thanh tịnh của Như Lai, là vật được biến hiện bởi tâm thanh tịnh, đặc biệt là bộ kinh này. Bộ kinh này thanh tịnh hơn những kinh khác, v́ sao? Thuần nhất giảng nhất tâm bất loạn, không ṿng vèo, quanh co. Những kinh khác c̣n ṿng vèo, quanh co, dần dần mới chuyển đến chỗ này. Kinh này thẳng thừng, thỏa đáng, v́ thế, nói nó là đặc biệt thanh tịnh.

      Ngưỡng thừa Tam Bảo đại oai thần, gia bị phàm ngu thành thắng trí”: Không có trí huệ thù thắng của Như Lai, Bồ Tát, sẽ không có cách ǵ nêu tỏ ư nghĩa của kinh này. Nếu muốn nêu tỏ ư nghĩa của kinh, đồng thời muốn phù hợp với trí Phật th́ giống như trong bài kệ Khai Kinh đă nói “nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, thật sự là chuyện chẳng dễ dàng! Không được Tam Bảo gia tŕ, chắc chắn chẳng làm được. Tiếp theo đó, lời kệ nêu bày nguyện vọng “sử ngă ngôn ngôn phù Phật ư” (khiến cho từng chữ của con đều phù hợp ư Phật). Ba câu cuối là hồi hướng, cũng là nêu rơ mục đích ở nơi đâu: Giúp Phật lưu thông đại pháp “lưu thông hà nhĩ” (lưu thông xa - gần), “hà nhĩ” (遐邇) là xa - gần. Trong sự xa - gần này có thời gian và không gian. Thời gian là nói hiện tại và vị lai, quá khứ chẳng cần nói đến nữa! Không gian là từ gần đến xa, tức là như phàm phu chúng ta nói: Không gian hoạt động hiện thời của chúng ta tính đến cực hạn là quả địa cầu này.

      Từ ngôi chùa Vân Thê ở Hàng Châu mà lăo nhân gia đang trụ, từ chỗ này dần dần lưu truyền đến những khu vực khác, từ Trung Quốc truyền sang ngoại quốc, đấy là từ gần đến xa, từ thế giới này của chúng ta lưu thông sang thế giới khác. Đó là nguyện vọng của đại sư, hy vọng các chúng sanh hễ ai trông thấy, nghe đến bộ kinh này đều có thể sanh ḷng hoan hỷ. Nghe kinh trọn chẳng nhất định là phải nghe từ đầu đến đuôi. Có thể nghe hoàn chỉnh đương nhiên là tốt đẹp, nhưng quư vị phải hiểu: Giảng bộ kinh này mà có thể nghe từ đầu đến đuôi th́ phước báo rất lớn. Đặc biệt là những bộ kinh lớn th́ gần như chẳng thể nào [nghe giảng trọn vẹn từ đầu đến cuối]. C̣n như bộ kinh này, trong quá khứ chúng tôi đă giảng hai lần ở Đài Bắc. Lần thứ nhất giảng tại Liên Hữu Niệm Phật Đoàn, bốn năm mới viên măn. Lần thứ hai giảng tại Đồ Thư Quán của chúng ta, năm năm viên măn. Tổng cộng giảng ba trăm ba mươi lăm lượt, có ai mỗi buổi giảng đều có thể đến nghe? Chẳng thể nào! V́ vậy, chẳng sót một buổi nào chỉ có một ḿnh tôi, chẳng vắng mặt buổi nào. Ngoài ra, không t́m được một ai khác. Do vậy, nếu quư vị muốn tương lai chẳng bị sót buổi nào, hăy lên đài giảng kinh, quư vị sẽ chẳng bị khuyết. Nói chung, thính chúng bị những chuyện khác quấy rầy, một hai lần không đến được là chuyện thường, nhất là kinh dài như vậy sẽ bị vắng mặt. Nghe một lần cũng được, nghe một lần bèn được lợi ích một lần. Nghe một lần, cảm nhận một lần, có thể sanh ḷng hoan hỷ. Nếu có thể tin nhận phụng hành, phát nguyện văng sanh th́ một lần cũng chẳng thể coi là ít, vô lượng vô biên công đức! Mục tiêu cuối cùng là “đồng chứng Tịch Quang vô thượng quả”.

     

      (Diễn) Tịch Quang vô thượng quả giả, tứ thập nhất vị Pháp Thân đại sĩ, giai chứng Tịch Quang nhi phi vô thượng.

      () 寂光無上果者,四十一位法身大士,皆證寂光而非無上。

      (Diễn: “Tịch Quang vô thượng quả”: Bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ đều chứng Tịch Quang, nhưng chưa vô thượng).

 

      Trong kinh Hoa Nghiêm, “bốn mươi mốt địa vị” là các vị Bồ Tát trong Hoa Tạng hải hội được mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Bốn mươi mốt địa vị tính từ Sơ Trụ, tức Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác. Trong bốn mươi mốt địa vị này, không có cách nào tính trọn hết số người trong mỗi một địa vị, chẳng biết có bao nhiêu Sơ Trụ Bồ Tát, Nhị Trụ Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, số lượng quá nhiều! Nói chung, chẳng ra ngoài bốn mươi mốt loại này, đều là sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Từ kinh Hoa Nghiêm, ta có thể thấy được điều này: Họ sanh vào cơi Tịch Quang, nhưng cơi Tịch Quang và cơi Thật Báo là đồng thời chứng đắc, sanh vào cơi Thật Báo là sanh vào cơi Tịch Quang. Tịch Quang là Lư, Thật Báo là Sự, Lư - Sự vô ngại, Sự - Sự vô ngại. Đấy là cảnh giới Hoa Nghiêm, nhưng chưa phải là vô thượng.

 

      (Diễn) Duy Diệu Giác nhất vị, năi vi vô thượng quả dă.

      () 唯妙覺一位,乃為無上果也。

      (Diễn: Chỉ có địa vị Diệu Giác mới là quả vô thượng).

     

      Diệu Giác nhất vị” (địa vị Diệu Giác) là “vô thượng quả”. Vô thượng quả là Phật quả. Diệu Giác là Phật, tức [quả vị] Phật trong Viên Giáo, không có ǵ cao hơn, đă đạt đến tột đỉnh. Đấy là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Học Phật đến chỗ này mới tính là thật sự viên măn. Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa phải là thật sự viên măn, nhất định phải đạt tới Diệu Giác mới là viên măn. Đây là giới thiệu đơn giản đoạn văn “thỉnh gia”. Tiếp theo đó, chính đại sư có viết một đoạn chú giải.

     

      (Sớ) Quy mạng, như Ba La Mật lệ, đảo ngữ pháp dă.

      () 歸命,如波羅密例,倒語法也。

(Sớ: Quy mạng là theo thể lệ như chữ Ba La Mật, cú pháp đảo ngược).

     

      Đấy là đảo ngược cú pháp. V́ kinh văn từ tiếng ngoại quốc dịch sang tiếng Hán, trong những danh từ thuật ngữ được dùng, có rất nhiều từ ngữ là những câu dịch từ tiếng Phạn, có rất nhiều câu văn đảo ngữ, vẫn giữ nguyên h́nh thức trong tiếng Phạn, nhưng t́nh h́nh này không nhiều!

 

     (Sớ) Quy nghĩa hữu nhị: Nhất giả quy đầu nghĩa, ngôn thế nhân chí trọng giả thân mạng.

      () 歸義有二:一者歸投義,言世人至重者身命。

      (Sớ: “Quy” có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất là quay về, gieo vào, ư nói: Người đời coi trọng thân mạng nhất).

 

      Người thế gian đại đa số coi trọng thân mạng nhất, không có ǵ quan trọng hơn! Nếu coi nhẹ thân mạng, coi trọng những thứ khác th́ người như vậy chẳng nhiều, mà là thiểu số! Tuyệt đại đa số là coi trọng thân mạng của chính ḿnh nhất!

     

      (Sớ) Cử thân mạng nhi quy y, thành kính chi chí, vô nhị tâm dă.

      () 舉身命而歸依,誠敬之至,無二心也。

      (Sớ: Đem trọn thân mạng quy y, thành kính tột bậc, chẳng có hai ḷng).

 

      Sự quy y ấy chí thành đến tột bậc, do vậy, dùng chữ “quy mạng”, tức là dùng thân mạng để quy y. “Quy mạng” bao hàm hai nghĩa, đây là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là....

 

      (Sớ) Nhị giả, quy nguyên nghĩa, cử thân mạng nhi quy y, tức thị tổng nhiếp lục căn hoàn quy nhất tâm dă.

      () 二者歸元義,舉身命而歸依,即是總攝六根還歸一心也。

      (Sớ: Nghĩa thứ hai là trở về nguồn, dốc trọn thân mạng quy y chính là nhiếp trọn sáu căn trở về nhất tâm).

     

Nguyên” là “nguyên bổn”, tức là căn bản của chúng ta, căn bản là nhất tâm. Trong nhà Phật, chắp tay có ư nghĩa ǵ? Chắp tay biểu thị nhất tâm: Mười đầu ngón tay biểu thị sự tán loạn; có thể thâu gom cái tâm tán loạn, gom thành nhất tâm. [Chắp tay] biểu thị ư nghĩa này. Do vậy, hễ chắp tay, vừa thấy bàn tay chắp lại th́ phải thâu tâm lại. Tâm và hạnh bên ngoài phải tương ứng. Nếu chắp tay mà trong tâm vẫn khởi vọng tưởng th́ sai mất rồi, trong và ngoài chẳng như nhau! H́nh thức bên ngoài tưởng chừng như tràn ngập cung kính, nhưng bên trong vẫn khởi vọng tưởng, đấy chẳng phải là cung kính thật sự! Trong và ngoài giống hệt như một mới là cung kính thật sự. “Tổng nhiếp lục căn hoàn quy nhất tâm” (nhiếp trọn sáu căn trở về nhất tâm). Trong chú giải có nói...

 

(Diễn) Hoàn quy nhất tâm giả, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục ḥa hợp; kim phản lục ḥa hợp, hoàn quy nhất tinh minh dă.

() 還歸一心者,元依一精明,分成六和合,今返六和合,還歸一精明也。

(Diễn: “Trở về nhất tâm”: Vốn là nương vào một cái tinh minh mà chia thành sáu thứ ḥa hợp, nay quay ngược sáu thứ ḥa hợp trở về một cái tinh minh).

 

Đây là những câu trích từ kinh Lăng Nghiêm. “Nhất tinh minh” là nhất tâm của chính ḿnh, “lục ḥa hợp” là sáu căn. Chân tâm quư vị từ sáu căn khởi ra sáu thứ tác dụng khác nhau, nơi mắt gọi là thấy, nơi tai là nghe, nơi mũi là ngửi, nơi lưỡi là nếm; thật ra, chúng đều là tác dụng của nhất tâm. Nếu quư vị chẳng thấu hiểu ư nghĩa này th́ chúng tôi nêu lên một tỷ dụ để quư vị dễ hiểu! Thí như điện từ nhà máy điện phát ra là một, chẳng có ǵ khác nhau, nhưng điện ở nơi đèn th́ tỏa sáng. Đèn là một khí cụ, nó khởi tác dụng là ánh sáng. Nơi máy thâu âm, điện khiến cho máy thâu lại âm thanh của chúng ta. Tại máy sưởi điện th́ nó tỏa nhiệt. Tùy theo đồ vật khác nhau mà điện khởi tác dụng khác nhau. Tuy khởi tác dụng khác nhau, nhưng đều là một ḍng điện, tuyệt đối chẳng thể nói điện tỏa sáng và điện nơi máy thâu âm là hai thứ, chẳng phải là một! Không có đạo lư ấy! Tác dụng nơi sáu căn của chúng ta quả thật là một, không hai, nó là chân tâm. Mắt của chúng ta giống như đèn, tai giống như máy thâu âm, ḍng điện khởi tác dụng tại những nơi đó. V́ thế nói là “nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục ḥa hợp”, tại sáu căn khởi sáu thứ tác dụng khác nhau; tuy khởi sáu thứ tác dụng khác nhau, nhưng phải biết chúng hoàn toàn là nhất tâm.

Kim phản lục ḥa hợp, hoàn quy nhất tinh minh”: Nay chúng ta quay đầu lại, hợp sáu cái tâm nơi sáu căn này thành một, “thành tâm” (tâm chân thành) bèn hiện tiền. Nhất tâm phân tán nơi sáu căn, đó là tách rời ra; hiện thời chúng lại được quy nhất, biểu thị chí thành, biểu thị cung kính, đấy là ư nghĩa “hoàn quy nhất tâm”.

 

(Sớ) Sa Bà ngôn Thích Ca, Tây Phương ngôn Di Đà, tiên Thích Ca giả, giáo sở diêu hưng dă. Nhụ tử phong hầu, thượng bất bối bổn; phàm phu nhập thánh, khởi đắc cô ân? Cổ hữu lâm chung phần hương tiên cúng dường Thích Ca giả, chánh thử ư dă.

() 娑婆言釋迦,西方言彌陀。先釋迦者,教所繇興也,孺子封侯,尚不背本,凡夫入聖,豈得辜恩。古有臨終焚香先供養釋迦者,正此意也。

(Sớ: Ở cơi Sa Bà là nói đến Phật Thích Ca, tại Tây Phương là nói tới Phật Di Đà. Nói tới Phật Thích Ca trước là v́ giáo pháp do Ngài mà hưng khởi. Trẻ thơ được phong hầu, c̣n chẳng quên cội gốc. Phàm phu dự vào bậc thánh, há lẽ phụ ơn? Xưa kia có người lâm chung bèn thắp hương cúng dường Phật Thích Ca trước, chính là v́ ư này vậy).

 

Đoạn này nhằm giải thích v́ sao trong bài kệ Quy Mạng, trước hết đại sư nói “quy mạng Sa Bà thuyết pháp chủ”, rồi lại nói “Tây Phương tiếp dẫn đại từ tôn”. Xếp Phật Thích Ca lên trước, A Di Đà Phật xếp ra sau, là v́ chẳng quên nguồn cội. Cớ sao quư vị biết đến thế giới Tây Phương? Do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu, chẳng thể quên mất đại ân nhân! Nếu chúng ta chẳng lễ kính Thích Ca Mâu Ni Phật, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật sẽ đuổi quư vị đi. Người giới thiệu có ân lớn như thế mà ngươi c̣n quên bẵng th́ có chấp nhận được chăng? Chẳng thể được! Do vậy, con người chớ nên quên nguồn cội. Nhà Phật coi trọng điều này, mà Nho gia cũng coi trọng. Đấy cũng là điểm đặc sắc của văn hóa Trung Quốc. V́ thế, người Hoa thờ tổ tiên, không gia đ́nh nào chẳng thờ tổ tiên. Thờ tổ tiên nhằm quay về cội, báo đáp nguồn gốc, kỷ niệm tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta tuy đă xa cách nhiều đời, mấy ngàn vạn năm. Chúng ta cũng chẳng biết mặt mũi họ như thế nào, nhưng trong tâm luôn tưởng nhớ vị thủy tổ của chúng ta, mang ư nghĩa này! Đoạn này nhằm thuyết minh đạo lư này.

Tiên Thích Ca giả, giáo sở diêu hưng dă” (nói tới Phật Thích Ca trước là v́ giáo pháp do Ngài mà hưng khởi). Chữ “giáo” đặc biệt chỉ giáo pháp Tịnh Độ trong kinh Di Đà do Phật dạy cho chúng ta. “Nhụ tử phong hầu, thượng bất bối bổn” (trẻ thơ được phong hầu, c̣n chẳng quên gốc). Chỗ này có điển cố, tức là chuyện của Trần B́nh[10] đời Hán. Khi Trần B́nh được phong hầu, ông ta nghĩ đến Ngụy Vô Tri là người đầu tiên đă tiến cử ông ta với Hán Cao Tổ. Nếu chẳng được ông ta tiến dẫn, Trần B́nh sẽ không có cách nào thân cận Hán Cao Tổ. Nay ông ta được phong hầu, người giới thiệu ấy nhất định phải được phong thưởng. Do vậy, Hán Cao Tổ hết sức khen ngợi Trần B́nh, nói ông ta không quên cội gốc. Nêu ra câu chuyện xưa như vậy.

Phàm phu nhập thánh, khởi đắc cô ân”: Văng sanh Tây Phương Tịnh Độ bèn là thánh nhân. Nói thông thường, Pháp Thân đại sĩ mới được gọi là thánh nhân, Ma Ha Tát mới gọi là thánh nhân, c̣n Bồ Tát được gọi là hiền nhân. Ma Ha là Đại, bậc đại Bồ Tát kiến tánh mới được gọi là thánh nhân. Phàm phu chúng ta dẫu Hạ Phẩm Hạ Sanh nhưng văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được gọi là thánh nhân; đây là chỗ thù thắng trong thế giới Cực Lạc: Chỉ cần văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới th́ sẽ thành Phật, v́ sao? Thành Phật trong một đời. Hiện thời, Mật Tông cường điệu chuyện “tức thân thành Phật” (thành Phật ngay trong thân này), chưa chắc đă trông cậy được! Văng sanh Tây Phương tức thân thành Phật là chuyện tuyệt đối trông cậy được! Trong Thiền và Mật có rất nhiều ngơ rẽ, ma chướng rất nhiều! Thật thà niệm Phật chắc chắn không có chướng ngại, thành tựu ổn thỏa, thích đáng; hai tông kia chẳng thể nào sánh bằng được! Do vậy, chẳng thể cô phụ ân đức giới thiệu của đức Bổn Sư.

Cổ hữu lâm chung phần hương tiên cúng dường Thích Ca giả”: Đây là khi lâm chung văng sanh, người ấy thắp hương cúng dường Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhằm báo ân, ư nghĩa là ở chỗ này. Ai vậy? Ông Lưu Di Dân. Ông này cũng thật sự văng sanh, chẳng giả tí nào! Ông ta thuộc Đông Lâm Liên Xă, ở cùng một nơi với Huệ Viễn đại sư. Huệ Viễn đại sư sáng lập Liên Xă trước nhất tại Lô Sơn. Họ gồm một trăm hai mươi ba người cùng nhau niệm Phật, ai nấy đều văng sanh. Đương nhiên văng sanh chẳng phải cùng trong một ngày, có người ra đi sớm, có người ra đi trễ, nhưng quả thật ai nấy đều văng sanh. Những người văng sanh sau thấy người văng sanh trước theo chân A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí cùng đến tiếp dẫn, mỗi người đều có tướng lành hết sức tốt đẹp. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đây là một trang sử rạng rỡ nhất, v́ ai nấy đều thành tựu, đạo tràng này có nhiều người thành tựu nhất.

Kế đó, trong Thiền Tông, thành tựu nhiều nhất là đạo tràng của Lục Tổ. Lục Tổ dạy học tại chùa Nam Hoa ba mươi bảy năm, người thành tựu tổng cộng là bốn mươi ba người. Những người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong hội của Ngài tổng cộng bốn mươi ba người. Bất cứ vị Tổ Sư nào trong lịch sử Thiền Tông cũng chẳng có cách nào sánh bằng Ngài, nhưng nếu so giữa Ngài và Viễn Công đại sư th́ người được thành tựu nơi Viễn Công đại sư hơn những người thành tựu nơi Lục Tổ quá nhiều. Dẫu là người đă đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông th́ người ấy vẫn chưa rốt ráo, chưa phải là viên măn, c̣n người văng sanh Tịnh Độ đă rốt ráo viên măn, chúng ta phải nên hiểu điều này! Khi ông Lưu Di Dân văng sanh, lúc Phật đến tiếp dẫn, ông ta thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn ḿnh, bèn vội đốt hương, trước hết lễ bái Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Nếu chẳng phải do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh giới thiệu, làm sao con có ngày hôm nay? Lễ Thích Ca Mâu Ni Phật xong, lại lễ bái A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật ra đi. Do có chuyện này, nhằm nói lên ư nghĩa muốn báo đáp ân đức của đức Bổn Sư, vàn muôn phần chớ nên quên mất người giới thiệu. Con người chớ nên quên cội gốc! Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Phần 22 hết

 

     

 

     

 

     [1] Theo Bách Pháp Minh Môn Luận, Căn Bản Phiền Năo gồm Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, và Bất Chánh Kiến, c̣n Kiến Tư Phiền Năo th́ gồm mười loại; v́ sao lại nói Kiến Tư Phiền Năo chính là Căn Bản Phiền Năo? Nếu xét kỹ, ta thấy Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi chính là Tư Phiền Năo (Tư Hoặc), c̣n Bất Chánh Kiến chính là Kiến Hoặc. Nếu phân tích tỉ mỉ th́ Bất Chánh Kiến được chia thành năm thứ nhỏ hơn Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Thủ Kiến và Tà Kiến.

[2] Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Kư, ḥa thượng Tịnh Không đă giảng như thế này: “Dị Sanh là địa vị Tam Hiền trong Biệt Giáo, Đồng Sanh là từ địa vị Sơ Trụ trong Viên Giáo trở lên. Sau khi đă minh tâm kiến tánh, quư vị sử dụng cùng một cái tâm giống như chư Phật, dùng chân tâm, nên gọi là Đồng Sanh Tánh. Khi chưa kiến tánh, dùng thức tâm (tám thức), chẳng dùng chân tâm, nên gọi là Dị Sanh”.

[3] Gọi là “pḥ cơ” (đúng ra phải đọc là “phù cơ”, “phù” () là nâng đỡ) v́ đồng tử (thanh đồng, cơ đồng) gồm có hai người sẽ nâng cơ bút (thường có h́nh giống như cái giỏ, phía trước có mỏ nhọn thường khắc h́nh chim loan, nên c̣n gọi là “loan bút”; do vậy, cầu cơ theo lối này c̣n gọi là “pḥ loan”) để viết chữ xuống mâm đựng cát. Một h́nh thức ít phổ biến hơn là thanh đồng trực tiếp cầm bút gỗ viết xuống mâm cát.

[4] Theo Mật Tông Tây Tạng, Dzogchen chỉ trạng thái viên măn, nguyên sơ, hoàn thiện của cái tâm. Theo ngu ư, chữ này gần như tương đương với Thỉ Giác, v́ trong các sách vở viết về Dzogchen, họ hay dùng tỷ dụ như sau: “Tâm đạt đến trạng thái Dzogchen sẽ giống như quả cầu pha lê phản chiếu màu sắc của vật đặt gần nó, nhưng quả cầu vẫn trong suốt”. Điều này giống như cách nói “tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch” trong Đại Thừa Phật giáo. Phép tu này được đề xướng bởi Cổ Mật (Nyingmapa) và cũng được các tông phái khác coi trọng. Theo truyền thuyết, phép tu này được sáng lập bởi Prahevajra, truyền cho Mañjuśrīmitra, Mañjuśrīmitra truyền cho Śrī Simha. Vị này truyền cho Liên Hoa Sinh đại sĩ (Padmasambhava), sáng tổ của Phật giáo Tây Tạng.

[5] Huệ Cự là một tổ chức bất vụ lợi do cụ Châu Tuyên Đức (1899-1989) thành lập nhằm mục đích truyền bá chánh pháp, uốn nắn ḷng người theo khuôn mẫu đạo đức. Tổ chức này gồm năm bộ phận chính là Huệ Cự Tạp Chí Xă, Huệ Cự Xuất Bản Xă, Huệ Cự Phật Học Hội, Dư Thị Cơ Kim Hội và Chiêm Thị Cơ Kim Hội. Cụ Châu Tuyên Đức quê ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, tốt nghiệp ngành hóa học công nghiệp tại đại học Bắc Kinh, từng làm giảng sư đại học, kiêm nhiệm chức vụ giáo vụ trưởng, hiệu trưởng của nhiều trường học tại Trung Quốc và Đài Loan. Dư Thị Cơ Kim Hội chính là quỹ tài trợ nhằm tưởng niệm tiên sinh Dư Gia Cúc (một học giả Phật Giáo và Nho Giáo thời cận đại) với mục đích tưởng thưởng khuyến khích các hoạt động chấn hưng phong hóa xă hội. Chiêm Thị Cơ Kim Hội là quỹ tài trợ do tiên sinh Chiêm Dục Trai (Chiêm Lệ Ngô) khởi xướng, quyên tặng, nhằm trao giải thưởng cho các luận văn nghiên cứu Phật giáo trong các trường đại học, cũng như tài trợ các hoạt động Phật giáo tại Canada.

[6] “Chỉnh thể” (Entirety) là một khái niệm triết học đối lập với khái niệm “bộ phận”. Chỉnh thể thường được hiểu là một đối tượng có kết cấu thống nhất, tuân theo một h́nh thức hay quy luật cấu tạo nhất định. Hiểu theo nghĩa rộng, “chỉnh thể” là toàn thể.

[7] Tưởng Duy Kiều (8173-1958), tự Trúc Trang, biệt hiệu Nhân Thị Tử, người huyện Vũ Tấn, Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Ông thuở nhỏ lắm bệnh, cứ phải nghỉ học thường xuyên, đến năm mười tám tuổi, do học Tiểu Châu Thiên Khí Công mới khôi phục sức khỏe. Năm hai mươi tám tuổi, mắc bệnh phổi nặng, bèn dứt tuyệt thế duyên, tịnh luyện Tiểu Châu Thiên để chữa bệnh. Bài viết của ông Tưởng về chuyện này đă được ḥa thượng Viên Đức dịch thành phần phụ lục trong bộ Mạt Pháp Nhất Tự Đà La Ni Kinh. Ông là một nhà triết học, giáo dục kiêm Phật học nổi tiếng đầu thời Dân Quốc, trước tác rất nhiều. Những tác phẩm trọng yếu có Trung Quốc Cận Tam Bách Niên Triết Học Sử, Lữ Thị Xuân Thu Hội Giảo, Phật Học Khái Luận, Phật Học Cương Yếu. Tác phẩm Chi Na Phật Sử Cương của ông đă được học giả Cảnh Dă Triết (Sakai Satoru) của Nhật dịch ra tiếng Nhật và ghép vào bộ Trung Quốc Phật Giáo Sử của ḿnh. Ông c̣n hợp tác với Dương Đại Ưng để soạn bộ Trung Quốc Triết Học Sử Cương Yếu và Tống Minh Lư Học Cương Yếu.

[8] Quản Tử là bộ sách được coi là do Quản Trọng (một chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu, giúp Tề Hoàn Công thành tựu nghiệp bá) viết, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng tác phẩm này chỉ được gán cho Quản Trọng nhằm tăng uy thế, v́ sách có chép những sự kiện sau khi Quản Trọng đă mất. Sách gồm tám mươi sáu thiên, nhằm tŕnh bày tư tưởng chính trị của Quản Trọng: Vận dụng pháp luật để cai trị. Sách này rất được các nhà tư tưởng thuộc phái Pháp Gia coi trọng, nhất là Hàn Phi Tử.

[9] Phá Âm Tự là một chữ có nhiều âm đọc, tùy theo cách đọc mà sẽ có ư nghĩa khác nhau, tuy mặt chữ không đổi. Như chữ Bị trong đoạn này này có ba âm đọc:

1) Bị có nghĩa là tấm chăn, mang vác.

2) Bí có nghĩa là tóc giả

3) Phi là mang khoác.

Theo Ḥa Thượng, chữ Bị ở đây phải đọc là Phi, theo ư nghĩa thứ ba; nhưng ta vẫn quen đọc là Gia Bị.

[10] Trần B́nh là đại thần của Hán Cao Tổ (Lưu Bang) người làng Hộ Dũ xứ Dương Vũ (nay là huyện Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam), đa mưu túc trí, từng phục vụ dưới trướng Hạng Vũ, rất được Hạng Vũ coi trọng. Về sau, đắc tội với Á Phụ Phạm Tăng nên phải trốn sang cầu cạnh Lưu Bang. V́ Lưu Bang nghi kỵ, không trọng dụng, nên Ngụy Vô Tri phải tiến cử. Về sau, Trần B́nh giữ chức Thừa Tướng nhà Hán. Thuở bần hàn, Trần B́nh tuy cao lớn, đẹp trai, học giỏi, khéo ăn nói, nhưng v́ đă lớn mà chẳng có nghề nghiệp vững chắc, gia cảnh bần hàn, nên không ai gả con cho, ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa có vợ. Măi về sau, Trương Phụ là người giàu có trong làng, có đứa cháu nội đă năm lượt góa chồng, không ai dám lấy, Trần B́nh đành phải bấm bụng xin cưới. Do vợ chăm làm, gia đ́nh vợ giúp đỡ, Trần B́nh khá lên, được phong làm Xă Tể (gần như xă trưởng). Mỗi lần trong làng tế lễ, phân chia thịt đă tế cho người trong làng, các bô lăo thường khen: “Trần B́nh nhụ tử (thằng nhăi con Trần B́nh) chia thịt rất khéo”.