A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 77

http://new.amtb-aus.org/Item/5309.aspx

Chủ giảng: Lo php sư Thch Tịnh Khng

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang Lộc v Đức Phong

 

Tập 153

Xin xem A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang ba trăm hai mươi tm.

Đy l quyển th ba của b S Sao Diễn Nghĩa. Hm nay chng ta bắt đầu dng bản mới. Trong bản ny, S Sao v Diễn Nghĩa được ghp chung lại. Kinh bổn ny hết sức kh c! Văn bản do chng ta s dụng trong qu kh đ tch rời S Sao v Diễn Nghĩa [thnh hai bản], nn phải xem bằng cch đối chiếu hai bản, kh bất tiện, m cũng d b st. In [gộp chung] thnh hội bổn, c ch rất lớn cho s tu học. Đy l bản sau khi tu chỉnh lần th hai lại ấn hnh lần nữa. Chng ti tin tưởng phần lớn cc ch b sai đ được sửa chữa, c th lưu thng bản ny s c ch rất lớn cho sự tu học v hoằng dương Tịnh Tng. T hm nay tr đi, chng ta bắt đầu dng bản mới ny.

 

Tam, thin nhạc vũ hoa.

三、天樂雨華。

(Ba, nhạc trời, mưa hoa).

 

Chng ta xem đoạn th nhất:

 

Sơ, thin nhạc.

天樂

(Thứ nhất, nhạc trời).

 

Kinh l kinh văn, Sớ l ch giải kinh, Sao l ch giải của ch giải (ch giải lời Sớ), Diễn Nghĩa l tầng ch giải th ba (tức ch giải lời Sao). [Đối với mỗi phần, trong bản in mới ny] chng ti đều dng vung [bao quanh những ch Kinh, Sớ, Sao, Diễn] để ch r.

 

(Kinh) Hựu X Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tc thin nhạc.

() 又 舍 利 弗。彼 佛 國 土。常 作 天 樂。

 

(Kinh: Lại ny X Lợi Phất! Ci Phật ấy thường tấu nhạc trời).

 

Kinh văn của kinh Di Đ ngắn ngủi, nhưng nội dung trọn chẳng km kinh V Lượng Thọ. Lin Tr đại sư ni kinh V Lượng Thọ l Đại Bổn của kinh ny, gọi kinh Di Đ l Tiểu Bổn. Văn t nhiều hay t khc nhau, nhưng ni theo phương diện nghĩa l, chẳng c sai biệt. Chng ta xem phần ch giải cu kinh văn ny.

 

(Sớ) Thượng tự bảo tr, thử đm kim địa chi thượng, hoa nhạc giao huy d.

() 上 敘 寶 池,此 談 金 地 之 上,華 樂 交 輝 也。

(Sớ: Phần trước l trần thuật ao bu, ở đy ni trn đất vng, hoa v nhạc giao xen rạng ngời).

 

Thượng l pha trước. pha trước đ ni về sự trang nghim nơi ao bảy bu v đức thủy (nước tm cng đức) trong ao bu của Ty Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh văn ny ni đến những s trang nghim trn mặt đất trong Ty Phương Cực Lạc thế giới. Kim địa chi thượng, hoa nhạc giao huy (trn đất vng, hoa v nhạc giao xen rạng ngời), hoa l thin hoa, nhạc l thin nhạc.

 

(Sớ) Thin nhạc giả, dị thế nhạc cố. Thường tc giả, v gin yết cố. () 天 樂 者,異 世 樂 故。常 作 者,無 間 歇 故。

(Sớ: Thin nhạc khc với nhạc thế gian, thường tấu l chẳng gin đoạn, ngưng dứt).

Dưới đy c ch giải mấy cu ny.

 

(Sao) Dị thế nhạc giả.

() 異 世 樂 者。

(Sao: Khc với nhạc thế gian).

 

Dị () l bất đồng, m nhạc của Ty Phương Cực Lạc thế giới khc với thế gian ny. Rốt cuộc l khc nhau như thế no? Đại sư dẫn chứng kinh điển để giảng r, c th thấy Ngi ni một cu dị thế nhạc chẳng phải l ni ty tiện.

 

(Sao) Đại Bổn vn.

() 大 本 云。

(Sao: Kinh Đại Bổn ni).

 

Đại Bổn l kinh V Lượng Thọ.

 

(Sao) Đệ nhất Tứ Thin Vương Thin.

() 第 一 四 天 王 天。

(Sao: Tầng thứ nhất l trời Tứ Thin Vương).

Từ thế giới ny đi ln, tầng trời th nhất l T [Thin] Vương Thin, [tức ci trời của] T Đại Thin Vương. Tứ Thin Vương l Đng, Nam, Ty, Bắc, giữa l ni Tu Di (Sumeru). Phương Đng l Tr Quốc Thin Vương (Dhṛtarāṣṭra), tay cầm đn tỳ b. Phương Nam l Tăng Trưởng Thin Vương (Virūḍhaka), tay cầm bảo kiếm. Phương Ty l Quảng Mục Thin Vương (Virūpākṣa), tay cầm một con rắn. Phương Bắc l Đa Văn Thin Vương (Vaiśravaṇa), tay cầm một ci tn. Sắp xếp theo th tự thuận, người Hoa s ni l phong điều vũ thuận, bảo kiếm sanh Phong, tỳ b Điều huyền (điều ha dy đn), tn che mưa (Vũ), loi tiểu động vật trn tay l Thuận tng.

(Sao) Cập chư thin nhn, bch thin hương hoa, bch thin m nhạc, dĩ cng dường Phật, cập chư Bồ Tt, Thanh Văn chi chng.

() 及 諸 天 人,百 千 香 華,百 千 音 樂,以 供 養 佛,及 諸 菩 薩 聲 聞 之 眾。

(Sao: V cc vị trời, dng trăm ngn thứ hương hoa, trăm ngn loại m nhạc, cng dường Phật, v cc vị Bồ Tt, Thanh Văn).

 

Ni r T Vương Thin cng dường đạo trng của Phật, Bồ Tt bằng hương hoa v m nhạc. Đương nhin l hương hoa v m nhạc của T Vương Thin th thắng hơn nhn gian rất nhiều. V sao biết l th thắng? Chng ta nhn t ch nng cạn v gần gũi nhất, nơi thế gian ny, hương hoa trong nh người ph qu chẳng giống hương hoa trong nh k ngho kh, ti nghĩ chư v c th lnh hội điều ny. Phước bo của T Vương Thin lớn hơn nhn gian chng ta. Đừng ni chi khc, lấy th mạng để ni, một ngy trn T Vương Thin bằng năm mươi năm trong nhn gian chng ta. H c th mạng l năm trăm năm, một ngy bằng năm mươi năm trong nhn gian, cũng coi như một năm l ba trăm su mươi ngy, h lại th năm trăm năm, nhn gian chng ta chẳng c cch no snh bằng! Phước bo của h to hơn chng ta rất nhiều, đương nhin thọ dụng th thắng hơn chng ta rất nhiều! H l thần h php của Phật. Khi Phật, Bồ Tt giảng kinh, thuyết php, h đều đến nghe. Đến nghe, đương nhin l trước đ phải cng Phật, cng Bồ Tt. Thanh Văn l A La Hn, h cũng phải cng dường, những v ấy đều l thnh nhn.

 

(Sao) Ư thị đệ nhị Đao Lợi Thin Vương, Dục Giới chư thin, dĩ ch đệ thất Phạm Thin, nhất thiết chư thin, hương hoa m nhạc, chuyển tương bội thắng.

() 於 是 第 二 忉 利 天 王,欲 界 諸 天,以 至 第 七 梵 天,一 切 諸 天,香 華 音 樂,轉 相 倍 勝。

(Sao: Kế tiếp l tầng trời thứ hai l Đao Lợi Thin Vương, chư thin trong Dục Giới, cho đến tầng trời thứ bảy l Phạm Thin, hết thảy chư thin, hương, hoa, m nhạc cng ln cao cng th thắng gấp bội).

 

Cng ln cao, phước bo của chư thin cng to. Đao Lợi Thin l tầng trời th hai. Người Hoa gọi Đao Lợi Thin Cha l Ngọc Hong Đại Đế, rất nhiều tn gio gọi ng ta l Thượng Đế. Phước bo trong tầng trời ny to gấp đi T Vương Thin, th mạng cũng di. Một ngy trong Đao Lợi Thin bằng một trăm năm trong nhn gian chng ta, h th một ngn năm. Nay chng ta thấy những con s ny cũng l con s thin văn. Phước bo đương nhin vượt trỗi T Vương Thin rất nhiều. Ln cao hơn cn c D Ma Thin, Đu Suất Thin, Ha Lạc Thin, v Tha Ha T Tại Thin. Cu Dục Giới chư thin đ bao gồm trọn vẹn [những tầng trời ấy]. Dĩ ch đệ thất Phạm Thin (cho đến tầng trời th bảy l Phạm Thin). Tầng trời th bảy l Sơ Thiền trong Sắc Giới, tức l Đại Phạm Vương Thin, vượt khỏi Dục Giới vo V Sắc Giới. Nhất thiết chư thin (hết thảy chư thin) l ni t Sắc Giới tr ln. Sắc Giới gồm T Thiền, c mười tm tầng trời. đy, khng ni tới V Sắc Giới, ch ni Sắc Giới, v sao? N c hnh sắc, chng ta c th trng thấy. [Đoạn kinh văn ny] ni r chư thin trong cc ci trời t T Thiền tr xuống, thảy đều cng Phật, cng dường Bồ Tt, cng dường cc v A La Hn.

 

(Sao) Hựu vn: Diệc hữu tự nhin vạn chủng kỹ nhạc, v phi php m, thanh sướng ai lượng (liu lượng), vi diệu ha nh, nhất thiết m thanh, sở bất năng cập.

() 又 云:亦 有 自 然 萬 種 伎 樂,無 非 法 音,清 暢 哀 亮(嘹 亮),微 妙 和 雅,一 切 音 聲,所 不 能 及。

(Sao: Lại ni: Cũng c vạn th k nhạc t nhin, khng g chẳng phải l php m, trong trẻo, du dương, m i, ro rắt (r rng), vi diệu ha nh, hết thảy cc m thanh khc đều chẳng th bằng).

 

Đoạn ny ni v m nhạc t nhin. Trong phần trước l chư thin cng dường; trong đoạn ny [m nhạc] l tự nhin c, chẳng do chư thin cng dường. Điều ny hết sức k diệu, v sao tự nhin c? Thật vậy, chẳng giả. Chư v niệm Phật đ c cng phu kha kh, khi chẳng niệm, vẫn nghe tiếng Phật hiệu. Đ gọi l thin nhạc, thin nhạc chưa chắc đ do chư thin cng dường, c khi l t nhin. T nhin t đu sanh ra? Thưa cng chư vị, từ trong Php Tnh lưu lộ. Trong Đn Kinh, Lục Tổ đại sư đ ni rất hay: No ngờ tự tnh vốn tự trọn đủ, hương, hoa, m nhạc đều vốn trọn đủ trong t tnh của chng ta.

Tu hnh l tu g? Tu hnh phải ch những g? Điều ny v cng quan trọng. Chng ta thấy hiện nay c bao nhiu người học Phật, học suốt một đời, chẳng phải l họ khng tinh tấn, họ thật sự tinh tấn, nhưng học suốt một đời chẳng thnh tựu một điều g! Đng l hết sức đng tiếc. Đ l do chẳng hiểu đạo l, chẳng hiểu phương php, dng sai cng phu!

 

(Sao) Qun Kinh vn: V lượng chư thin, tc thin kỹ nhạc. Hựu hữu nhạc kh huyền xử hư khng, như thin bảo trng, bất cổ tự minh.

() 觀 經 云:無 量 諸 天,作 天 伎 樂。又 有 樂 器 懸 處 虛 空,如 天 寶 幢,不 鼓 自 鳴。

(Sao: Qun Kinh chp: V lượng chư thin, tấu kỹ nhạc ci trời. Lại c cc thứ nhạc kh treo lơ lửng trn khng, như trng bu ci trời, chẳng ai tấu m tự pht ra m thanh).

 

Cu v lượng chư thin bao gồm Dục Giới v Sắc Giới. Đoạn ny v nửa đoạn sau ni v cng một chuyện, tức l m nhạc t nhin trong hư khng. C th thấy khi đức Phật giảng kinh, thường ni đến chuyện ny. C th thấy đức Phật khng ch ni đến chuyện ny trong một php hội, m thường tuyn thuyết trong nhiều php hội, bất qu Lin Tr đại sư nu đại lược hai b kinh m thi. Đoạn kế tiếp l kết luận.

 

(Sao) Dĩ thị thin nhn sở tc chi nhạc, phi nhn gian sở hữu, cố vn dị thế nhạc d.

() 以 是 天 人 所 作 之 樂,非 人 間 所 有,故 云 異 世 樂 也。

(Sao: Do l loại nhạc của chư thin tấu ln, nn trong nhn gian chẳng c, v thế ni l khc với nhạc thế gian).

 

Đy l ni [m nhạc ci trời] chẳng giống m nhạc trong thế gian.

 

(Sao) V gin yết giả.

() 無 間 歇 者。

(Sao: Chẳng gin đoạn, ngưng dứt).

Đy l thường tấu. V gin yết l thin nhạc chẳng h gin đoạn.

 

(Sao) Thế nhạc tu nhn, hữu tc, hữu chuyết.

() 世 樂 須 人,有 作 有 輟。

(Sao: Nhạc thế gian cần phải c người [tấu nhạc], c lc tấu, c lc ngưng).

 

m nhạc thế gian cần phải c người diễn tấu. Khi qu v tấu nhạc th c tiếng nhạc; khi khng tấu, tiếng nhạc bn gin đoạn. Ni r [nhạc thế gian] c gin đoạn.

 

(Sao) Thin nhạc t minh, c vn thường tc d.

() 天 樂 自 鳴,故 云 常 作 也。

(Sao: Nhạc trời tự trỗi, nn ni l thường tấu).

 

Thin nhạc chẳng gin đoạn, ngy đm cũng chẳng gin đoạn. Nếu chng ta c Thin Nhĩ Thng, bất c lc no, bất c ch no, qu vị muốn nghe, đều c th nghe thấy; nhưng mọi người chớ nn khởi ln niệm ta muốn đắc thần thng. Mong đắc thần thng chẳng phải l khng đạt được, nhưng sau khi đạt được, s b rắc rối, c những tc dụng phụ, tuyệt đối chẳng phải l chuyện tốt đẹp. V thế, người học Phật hy nn thật th niệm Phật, đừng cầu thần thng, m cũng chẳng cần phải cầu cảm ứng.

 

(Sao) Kim nhn niệm Phật, lm chung chi nhật, thin nhạc nghnh khng, chnh duy Tịnh Độ thường tc thin nhạc cố.

() 今 人 念 佛,臨 終 之 日,天 樂 迎 空,正 唯 淨 土 常 作 天 樂 故。

(Sao: Nay người niệm Phật, nhằm ngy lm chung, thin nhạc vang rền hư khng, đ chnh l v Tịnh Độ thường tấu nhạc trời vậy).

 

Đy l ni trong thế giới ny, c nhiều người niệm Phật khi vng sanh c thụy tướng ấy, trn khng trung trỗi m nhạc. Khng chỉ người vng sanh nghe thấy, m người trợ niệm bn cạnh, thậm ch chẳng phải l người trợ niệm, những người gần đ đều c th nghe thấy. Do vậy c th biết, chuyện ny l thật, chẳng giả. Lần ny ti Mỹ, đến Dallas. Washington DC, c một v đồng tu lu năm l cư sĩ Cung Chấn Hoa, ng Cung l một người niệm Phật kiền thnh nhất, cũng chuyn niệm kinh V Lượng Thọ, chuyn niệm A Di Đ Phật. Trong nh ng ta c Phật đường, Phật đường ấy rất lớn; hai vợ chồng đều học Phật, chuyn tu, chuyn hoằng, hết sức kh c! ng ta gọi điện thoại k cho ti nghe chuyện vừa mới xảy ra gần đy nhất. DC c tin sinh Chu Quảng Đại l chủ tiệm bnh m. ng Chu b ung thư gan, bệnh ấy hết sức đau đớn, suốt đời chẳng nghe Phật php, chưa h tiếp xc Phật gio. Đến lc sắp lm chung, bc sĩ đ ngừng tr liệu, chẳng c cch no chữa trị. Khi ấy, v ng ta rất lo lắng, đi khắp nơi lạy thần cầu cảm ứng v thấy chồng đau đớn dường ấy! V ng Cung Chấn Hoa mở qun cơm tại Hoa Thịnh Đốn, ni chung, thường đến ch h mua bnh m, rất thn thiết với b Chu. B Chu liền đem tnh hnh bệnh tật của chồng k cho b Cung biết, hỏi b Cung c cch no cứu chữa hay khng. B Cung v nh k chuyện với Cung cư sĩ, bảo Cung cư sĩ hy đến thăm.

ng Cung Chấn Hoa cũng rất sốt sắng, đến thăm một phen. Sau khi trng thấy [tnh trạng bệnh nhn], ng ta nghĩ thầm: Căn bệnh ny chẳng th no lnh được. [Đối với chuyện] cầu Phật, cầu Qun m Bồ Tt gia h cho ng Chu lnh bệnh, Cung cư sĩ ni chẳng th no c chuyện ấy được. ng ta liền rnh r khuyn ng Chu Quảng Đại: Ch nn cầu lnh bệnh, hy cầu sanh Ty Phương Cực Lạc thế giới. ng sanh v Ty Phương Cực Lạc thế giới lm Bồ Tt, lm Phật, sau đ, lại quay tr lại đy độ v ng, độ con ci, người nh quyến thuộc của ng. Đấy chẳng phải l chuyện tốt lnh ư? Tin sinh Chu Quảng Đại vừa nghe liền tiếp nhận, rất kh! Rất chẳng dễ dng! C đời chưa h nghe Phật php, vừa nghe người ta khuyn cầu sanh Ty Phương Cực Lạc thế giới, ng ta khng ch chẳng tức giận, m rất hoan h tiếp nhận, bảo v v con ci niệm A Di Đ Phật gip ng ta sanh v Ty Phương Cực Lạc thế giới, bắt đầu niệm Phật, pht nguyện cầu vng sanh.

ng Cung Chấn Hoa trợ niệm cho ng ta, mặt khc bo tin cho hội Phật gio DC, tức l Hoa Phủ Phật Gio Hội, c mười mấy v đồng tu thay phin nhau tới tr niệm. Niệm đến ngy hm sau, niệm cảm được Địa Tạng Bồ Tt hiện tới, Cung cư sĩ liền bảo ng ta: Bất luận Phật, Bồ Tt no đến, đều chớ đi theo, vẫn nhất tm niệm A Di Đ Phật cầu sanh Tịnh Độ. Cu khai th ấy v cng trọng yếu, mấu chốt đ. Ti chẳng ng ng Cung Chấn Hoa c bản lnh ấy; đ cũng l Phật, Bồ Tt cảm ứng. ng ta ni: Điều g chng ta cũng khng cầu, chỉ cầu A Di Đ Phật, cầu sanh Ty Phương. Niệm đến ngy th ba, A Di Đ Phật tới, Ty Phương Tam Thnh, Qun m, Thế Ch, A Di Đ Phật từ trn my ging xuống tiếp dẫn, bọn họ mười mấy người đều trng thấy. Lại nữa, k t lc Chu sĩ pht tm niệm Phật, chẳng cn đau khổ, điều ny rất chẳng thể nghĩ bn! Đến cuối cng, khi ra đi, ng ta niệm mấy chục cu Phật hiệu, trung kh[1] vẹn mười. Cung cư sĩ k ng Chu nằm trn giường, niệm Phật trong phng ngủ, ngoi đường cn nghe tiếng.

V vậy, ng Cung gọi điện thoại cho ti, kể:

- Hoặc từ một ngy cho đến bảy ngy, trước đy, con thấy sch viết như vậy, chẳng ng tại Washington trng thấy thụy tướng ấy, [niệm Phật] ba ngy m thi!

Ba ngy niệm Phật, ni thật ra, hon ton tương ứng với kinh V Lượng Thọ đ dạy: Pht Bồ Đề tm, một mực chuyn niệm. niệm pht nguyện cầu sanh Tịnh Độ của ng ta l V Thượng Bồ Đề tm, ba ngy ba đm chẳng gin đoạn. T lc mới pht tm cho đến khi vng sanh, Phật hiệu chẳng gin đoạn, một mực chuyn niệm, ng ta đ lm được. Tại DC cn c chẳng t người học Mật, thấy tnh hnh ấy, nay đ khăng khăng một mực niệm A Di Đ Phật, thật sự chnh mắt trng thấy m! V l đ, chuyện ny chẳng giả, chng ta phải nghim tc, phải n lực, v lc lm chung thấy thin hoa, thin nhạc, Phật, Bồ Tt đến tiếp dẫn, hon ton tương ứng với những điều kinh đ ni, hon ton giống hệt. Duyn qu tốt đẹp, ng ta trọn đủ ba duyn sau đy:

- Duyn th nhất l khi lm chung, thần tr sng suốt; tuy rất đau khổ, nhưng chẳng m hoặc.

- Thứ hai l gặp thiện tri thức, vừa được ch dạy, liền lập tức tiếp nhận, liền thật s niệm.

- [Điều th ba l nhất tm nhất chuyn niệm].

Trọn đủ ba điều kiện ấy, kinh dạy bảy ngy vng sanh. Chẳng ng trong thời đại ny, trong một x hội như vậy, chng ta vẫn cn thấy sự thật ny!

Đoạn tiếp theo l Xứng L, cũng l tiu quy tự tnh như trong Phật mn thường ni. C nhn thường ni xem kinh phải biết tiu quy t tnh. Cch tiu quy như thế no? Đoạn ny l tiu quy t tnh, Lin Tr đại sư đ ni r cho chng ta biết. Nếu chẳng ni ra, bản thn chng ta cũng c th xứng l như vậy, qu vị cũng s được thọ dụng rất lớn.

 

(Sớ) Xứng L, tắc tự tnh vạn đức ha dung, thị thin nhạc nghĩa.

() 稱 理,則 自 性 萬 德 和 融,是 天 樂 義。

(Sớ: Xứng L th vạn đức ha hợp, dung nhập trong tự tnh chnh l nghĩa của thin nhạc).

 

Trừ chư thin cng dường thin nhạc ra, cn c m nhạc t nhin. m nhạc t nhin l th vốn sẵn c trong bổn tnh, sẵn c như thế no? Do Tnh Đức ha dung nn tự nhin c m nhạc.

 

(Diễn) Nhạc khả dĩ dưỡng nhn chi tnh tnh, nhi đng địch kỳ t uế, tiu dung kỳ tra chỉ, thị hữu ha dung chi nghĩa.

() 樂 可 以 養 人 之 性 情,而 蕩 滌 其 邪 穢,消 融 其 渣 滓,是 有 和 融 之 義。

(Diễn: Nhạc c thể di dưỡng tnh tnh của con người, gột rửa t uế, tiu tan những cặn b, nn c nghĩa ha dung).

 

Nhạc l một phương php gio dục cao thượng, trong Phật mn gọi l thiện xảo phương tiện. Ni theo cch hiện thời, nhạc l một k xảo gio dục. Trong x hội c xưa của Trung Quốc, phương php gio học của Khổng lo phu t đ ch trọng l nhạc. L nhằm điều thn, nhất c nhất động nơi thn chng ta phải ph hợp l tiết. Nhạc nhằm điều tm, nhằm dưỡng tnh tnh. Trong lc tm tnh chng ta phiền bực, xo động, ht một bi, tm bn bnh lặng, an tĩnh. V thế, nhạc nhằm dưỡng tm, dưỡng tnh tnh. C th điều ha tốt đẹp hai th ấy, phẩm cch con người tự nhin thăng hoa, trong Phật mn ni l siu phm nhập thnh, trong gio học Nho gia gọi l biến ha kh chất. C th thấy nhạc gio (gio dục bằng m nhạc) hết sức trọng yếu.

Thế gian hiện thời l đời loạn, l v nhạc đều chẳng c. Trước kia, nhạc l dưỡng tm, qu vị nghe m nhạc hiện thời ch s tm chẳng động, đng s qu! Nghe m nhạc trong Phật mn so ra vẫn tốt hơn bất c loại nhạc no, nhưng nhạc chương[2] hiện thời trong Phật mn, những loại phạm bi, tn tụng c th ni l chẳng bằng trước kia, cng xướng cng lạc điệu! Nguyn nhn ch no? Người tu hnh hiện thời ch tu b ngoi, chẳng tu tm. Nếu tm thanh tịnh, t nhin s ph hợp nhạc chương. Tm người hiện thời chẳng thanh tịnh, những k bnh phm chẳng học Phật trong x hội lại cng chẳng cần phải ni nữa. Do vậy c th biết tầm trọng yếu của nhạc gio.

 

(Sao) Tự tnh như thật khng, tắc bất lập nhất trần; như thật bất khng, tắc giao la vạn đức.

() 自 性 如 實 空,則 不 立 一 塵,如 實 不 空,則 交 羅 萬 德。

(Sao: Tự tnh l như thật Khng nn chẳng lập mảy trần, tự tnh l như thật bất khng nn mun đức giao xen).

 

Bốn cu ny c nghĩa rất su, hết sức trọng yếu. Trong sch Diễn Nghĩa c ch giải Khng v Bất Khng l một, tuyệt đối chẳng phải l chia lm hai chuyện. Nếu chng ta coi n như hai chuyện, qu vị chẳng c cch no lnh hội chn nghĩa đy. Bi k Khai Kinh c cu: Nguyện giải Như Lai chn thật nghĩa. V sao ni l một chuyện? Do ni tới Th v Dụng của tm. Bản th của chn tm l Khng, Lục Tổ đ ni: Vốn chẳng c một vật. Chẳng c một vật l Khng! Tuy chẳng c một vật, n c th khởi tc dụng, biến hiện sm la vạn tượng, nn n lại l Bất Khng (chẳng phải l Khng). Khng l chn thật, Bất Khng vẫn l chn thật. Tuy biến hiện sm la vạn tượng, chư v phải hiểu, sm la vạn tượng quyết định l trọn bất kh đắc, v sao? Chng tuy c hnh tướng, nhưng chẳng c t thể, ch c hnh tướng m thi. V l đ, trong Phật php gọi Tướng l Gi Tướng, hoặc Huyễn Tướng. Kinh Kim Cang đ ni rất hay: Phm những g c tướng đều l vọng, hết thảy cc php hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bng. Tướng c hay khng? C, nhưng chẳng chn thật, qu vị chớ nn coi n l thật. Nếu qu vị nghĩ n l thật, s b rắc rối to, qu vị liền m hoặc, đin đảo, tạo nghiệp th bo, lm những chuyện đ. Ni thật ra, qu vị lm những chuyện ấy th những chuyện ấy vẫn đều l giả! Tuy l giả, nhưng qu vị phải chịu khổ, c Khổ Thọ. Th d như nằm mộng, qu vị gặp c mộng, trong mộng rất khổ, rất s hi; sau khi tỉnh mộng bn biết [những nỗi s hi ấy] l giả. Mộng tuy l giả, nhưng khi qu v nằm mơ, chẳng biết đ l mộng. Hon cảnh hiện thực của chng ta xc thực l như vậy. Thật vậy, đ l Thật Tướng, l Thật Tướng của hết thảy cc php. Chng ta đ m mất Thật Tướng một thời gian rất lu. Do m mất chn tướng, nn ng cc cảnh giới l chn thật. Đ l m hoặc, đ gọi l v minh.

Khoa học hiện đại đ tiến b hơn trước rất nhiều. Cc khoa học gia hiện nay đ pht hiện trong thế giới ny chẳng c vật chất, cc hiện tượng [vật chất] l g? L cc hiện tượng được sanh t s dao động của nh sng, xc thực l chẳng c vật chất tồn tại. Học thuyết ấy tương ứng với những điều kinh Phật đ dạy. Chng ta thường xem TV, trn mn hnh huỳnh quang l khng gian hai chiều. Nếu khoa học k thuật trong tương lai tiến b hơn, TV c th biến thnh khng gian ba chiều, chư v hy nghĩ xem s thnh như thế no? Hiện thời, chng ta sống trong khng gian ba chiều, chng ta thường ni l TV lập thể, con người thật sự c th bước ra khỏi mn ảnh. C loại TV ấy hay khng? C, hiện thời bn ngoại quốc c. Qu v đến chơi Địch Sĩ Ni Lạc Vin (khu giải tr Disney) ca nước Mỹ, xem TV lập thể, ton l hnh ảnh tạo bởi nh sng, lại cn chiếu chnh qu v vo đ. Qu v thấy [mỗi hnh ảnh] đối diện với chnh mnh, chẳng cảm thấy chng l giả, v sao? Qu vị thấy hon ton l [hnh tượng] lập thể, nhưng n l hnh ảnh, chẳng thật. Nếu c th đạt đến bốn chiều, năm chiều, th nay chng ta ni l chuyện thần tin! Khng gian chẳng c hạn lượng, đ l Thật Tướng của cc php, l tướng chn thật của hết thảy cc php. V thế, phải biết Khng v C l một, khng hai.

Kinh giảng v Chn Như, Chn l ni đến tnh thể, Như l ni v tc dụng của tnh. Tuy hiện v lượng v bin hiện tướng, tướng giống như tnh, tnh giống như tướng, tnh v tướng bất nhị. Giống như chng ta nằm mộng, trong ci tm nằm mộng của chng ta vốn chẳng c mộng, tm l Chn, l Khng, nhưng n c tc dụng biến hiện mộng cảnh. Mộng cảnh l c, l Như, Như l như thế no? L Tướng Phần của ci tm qu vị, tướng chẳng thể la tnh, tnh chẳng thể la tướng. C nhn ni: Dng vng lm đồ vật, mn no cũng đều l vng, đồ vật chẳng th rời khỏi vng, vng cũng chẳng th rời khỏi đồ vật; vng l đồ vật, đồ vật l vng. Qu v hiểu đạo l ny, Khng l C, C l Khng. V thế, Khng v Bất Khng l một, khng hai. Qu v phải thấu hiểu t ch ny.

Thật s c th ng nhập, qu vị sẽ đạt đến giải thot, v sao? Thọ dụng hết thảy, chẳng c phiền no. V sao chẳng c phiền no? Chẳng c phn biệt, chẳng c chấp trước, chẳng c vọng tưởng. Chư Phật, Bồ Tt chẳng khc g chng ta, chỗ khc nhau l trong hết thảy vạn tượng, cc Ngi xc thực đ vĩnh viễn đoạn tr vọng tưởng, chấp trước. Phm phu chng ta khởi ln vọng tưởng, chấp trước đối với vạn tượng. Kinh Hoa Nghim đ ni hết thảy chng sanh m hoặc, đin đảo chỉ v vọng tưởng, chấp trước, nn chẳng thể chứng đắc. Nay chng ta vẫn dng vọng tưởng, chấp trước để niệm Phật, vẫn dng vọng tưởng, chấp trước để học Phật, rất kh thnh tựu! Do vậy, cương lnh trọng yếu trong tu học l ch no? Lm thế no để xa sạch vọng tưởng, chấp trước, qu vị sẽ thnh cng. Đy l một đại s v cng khẩn yếu! Phải lm như thế no th mới c th tr b vọng tưởng, chấp trước? Thưa cng chư vị, hiểu r rng, rnh r hết thảy cc php, thật sự chẳng khởi niệm, khng động tm, tức l khng phn biệt, khng chấp trước. Cảnh giới [khng phn biệt, chấp trước] ấy tương ứng với cảnh giới của Phật, Bồ Tt. Qu vị c thể gn giữ lu di cảnh ấy, bn l Phật, Bồ Tt. Qu vị c th giữ gn trong một niệm bn tương ứng trong một niệm, niệm niệm gn gi bn niệm niệm tương ứng.

Giao la vạn đức l ni đến y bo v chnh bo trang nghim trong mười php giới. Y bo v chnh bo trang nghim trong mười php giới đều l Tnh Đức, nn chng l bnh đẳng. Phm phu chẳng thấy chn tướng ny v c phn biệt, c chấp trước trong ấy, khởi ln [phn biệt] đy l thiện, kia l c, đy l tốt, kia l xấu, dấy ln phn biệt, chấp trước trong ấy, nn chẳng thấy chn tướng. Chư Phật, Bồ Tt chẳng c phn biệt v chấp trước, nn cc Ngi thấy hết thảy cc php bnh đẳng. Thin đường v địa ngục bnh đẳng, phm thnh bnh đẳng, sanh Phật bnh đẳng, [tức l] chng sanh v Phật bnh đẳng, tịnh uế bnh đẳng, [tức l] Tịnh Độ v uế độ bnh đẳng. V sao bnh đẳng? V tm cc Ngi bnh đẳng. Chng ta thấy những th bất bnh đẳng, điều g bất bnh đẳng? Chẳng phải l cảnh giới bất bnh đẳng, m l tm chng ta bất bnh đẳng, hỏng bt! Ni thật th, một cu Phật hiệu ny nhằm mong cho qu v niệm đến mức bnh đẳng, niệm đến mức thanh tịnh. Nếu trong cảnh giới vẫn chưa th quay đầu, dẫu niệm Phật hiệu nhiều đến mấy, đến khi lm chung ch s nẩy sanh vấn đề, vẫn khng đắc lực. V thế, tu hnh l tu ch no? Tu trong cảnh giới bất bnh đẳng tột bậc, tu ci tm bnh đẳng của chnh mnh. Đến khi tm qu v đ bnh đẳng, qu vị mới thật sự cảm thấy cảnh giới bnh đẳng, rất kỳ diệu! Mới biết đức Phật chẳng gạt ta, Phật ni lời thật!

Chnh mnh phải đch thn tự chứng cảnh giới ấy, qu vị mới c thể chn thật th dụng. Chnh qu vị chưa th đch thn chứng cảnh giới ấy, dẫu nghe đ nhm tai, trong cảnh giới vẫn thấy c cao, thấp, vẫn bất bnh, chẳng c cch no cả, vẫn chẳng khởi tc dụng! Ni cch khc, dẫu niệm Phật tốt đẹp cch mấy, qu vị chẳng th th dụng! V thế, tu học Phật php nhất định phải ha nhập thnh một khối với cuộc sống của chnh mnh th qu v mới c th dụng. Nếu tu hnh thuộc v tu hnh, niệm Phật thuộc v niệm Phật, lạy Phật thuộc v lạy Phật, cuộc sống thuộc v cuộc sống, [như vậy l] hon ton trật khớp, h c tc dụng g đu? V dụng! Người khc tu theo cch no, chng ta chẳng cần phải quan tm, phải tu cho chnh mnh, điều ny mới l trọng yếu, đ gọi l kẻ khc m, ta khng m.

Nếu ni c th hơn một cht, tu hnh l tu g? Đầu tin l qu vị trừ b dục vọng, tham, sn, si, mạn, phải b sạch những th ấy. Ngn vạn phần ch nghĩ dục vọng chẳng thể bỏ, người khc đều đang truy cầu, lm sao chng ta c th b cho được? V sao đức Phật bảo chng ta b sạch hết thảy cc dục vọng? V c đạo l, t v th kiếp tới nay, chng ta đời đời kiếp kiếp sanh t lun hồi l do dục vọng gi tr. Chẳng c dục vọng, sẽ chẳng c lun hồi. Do đ, đức Phật bảo chng ta đoạn hết thảy dục vọng l đng, tiếng tăm, lợi dưỡng thảy đều chẳng cần, chẳng dnh mắc t no. Dnh vo ngũ dục lục trần bn sanh t lun hồi, đương nhin l như vậy. Người khc cần, chng ta khng cần. Những th chng ta cần, người khc cũng chẳng cần! V thế, chng ta v người khc đối x với nhau, kinh ni l vạn đức ha dung. V sao? Chẳng xung đột! Chẳng xung đột với bất c ai. Những g qu vị cần, ti đều khng cần, những g ti cần, qu v cũng chẳng cần, lm sao c xung đột cho được? Trong ấy c php h thật sự, c lợi ch chn thật. Đại Kinh c ni: Huệ dĩ chng sanh chn thật chi lợi (ban cho chng sanh lợi ch chn thật). Lợi ch chn thật chnh l điều ny: Khiến cho qu vị trong một đời ny, tm v cảnh như một, php hỷ sung mn, đời sau thấy Phật, thnh Phật. Chng ta phải nhớ điều ny, phải nghim tc tu học.

 

(Sao) Điều ha nhi khắc hi bất bột, dung dịch nhi nhất vị v quai.

() 調 和 而 克 諧 不 悖,融 液 而 一 味 無 乖。

(Sao: Điều ha, nhịp nhng, chẳng chi nhau, một mực ha hợp chẳng tri nghịch).

Hai cu ny đều nhằm tn thn nhạc chương.

 

(Diễn) Thuấn Điển vn: Bt m khắc hi, v tương đoạt lun. Kim tư vạn đức diệc nhin, thường, lạc, ng, tịnh, bất bột chn thật thức tri. Biến chiếu php giới, bất bột thanh lương bất biến, bất ly, bất đoạn, bất dị, bất tư nghị, tức khắc hi bất bột.

() 云:八 諧,無 倫。今 然,常 淨,不 知;遍 界,不 變,不 離、不 斷、不 異、不 議,即 悖。

(Diễn: Thuấn Điển[3] chp: Tm m điều ha, đừng bị rối loạn trật tự. Nay vạn đức cũng giống như thế, thường, lạc, ng, tịnh, chẳng tri nghịch với sự hay biết chn thật, chiếu khắp php giới, chẳng tri nghịch thanh lương, bất biến, chẳng la, chẳng đoạn, chẳng khc, chẳng nghĩ bn chnh l hi ha, chẳng chống tri).

 

Bt m[4] khắc hi l nhạc giao hưởng. Thời cổ, nhạc kh đơn giản, nhạc kh hiện thời phức tạp, khng phải ch l tm loại. Qu v thấy dn nhạc giao hưởng diễn tấu, nhạc kh c tới mấy chục loại, diễn tấu qu thật v cng m tai, mỗi loại nhạc kh đều c điểm đặc sắc. Dng những điều ấy để snh v Tnh Đức. Đối với Tnh Đức, trong kinh thường tn thn thường, lạc, ng, tịnh. Người thế gian c bốn danh xưng ấy, nhưng chẳng c thực chất. V sao hữu danh v thực? V Tnh Đức của qu vị chưa th t lộ, bốn chuyện ấy ch c Tnh Đức mới trọn đủ.

Thường l vĩnh viễn bất biến, đ l Tnh Đức. Thưa cng chư vị, nếu chng ta muốn thấu l Tnh Đức, đạt được th dụng chn thật, dng phương php g? Niệm Phật l phương php tốt nhất. Chng ta niệm Phật nhằm mong đạt được g? Chẳng phải l để được cảm ứng, chẳng phải nhằm đắc thần thng, cũng chẳng phải l để thấy thụy tướng, cũng chẳng phải l để thấy Phật hay thấy quang minh, những th ấy đều chẳng phải! Niệm Phật nhằm mục đch đắc nhất tm bất loạn; ni cch khc, niệm nhằm đạt được ci tm thanh tịnh, trong tm thanh tịnh chẳng c một vọng niệm no! Khi một vọng niệm cũng chẳng c, bn l Thường, tm vĩnh viễn l như vậy. Tm phm phu v thường, v sao? Niệm ny khởi, niệm kia diệt, niệm sanh diệt khng ngừng, suốt ngy t sng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đ l v thường. Người niệm Phật trong mười hai thời ch c một niệm A Di Đ Phật, ngoại tr A Di Đ Phật ra, chẳng c niệm no khc. Niệm ấy l Thường.

Trong tm thanh tịnh chẳng c phn biệt, chẳng c chấp trước, chẳng c phiền no, chẳng c ưu lự, đ l Lạc, đấy l Chn Lạc. Lạc trong Thường - Lạc - Ng - Tịnh chẳng phải l Lạc trong Kh Lạc. Lạc trong Kh Lạc l tương đối. Trong Chn Như bổn tnh, kh v lạc đều chẳng c, đ l Chn Lạc. Ni thật th, đối với người thế gian chng ta, lạc cũng l khổ, h c lạc? C một cu thường ni rất hay: Lạc cực sanh bi, lạc c th biến thnh bi, biến thnh khổ, lạc ấy h c phải l chn lạc? Chẳng phải l chn lạc! Chn lạc vĩnh viễn bất biến, đ l chn lạc.

Ng c nghĩa l cha tể, chnh mnh thật sự lm chủ. Lục đạo phm phu trong thế gian ny đều chẳng lm được chuyện ny. Đừng ni l lục đạo phm phu, ngay c A La Hn v Quyền Gio Bồ Tt đều chẳng lm được! Chnh mnh c th lm chủ tể, đầu tin l chng ta chẳng muốn gi, c th lm được hay khng? Chng ta muốn bất tử. Ti ni lời thật cng qu vị, người niệm A Di Đ Phật chẳng gi, m cũng chẳng chết. Mọi người phải lun nhớ, vng sanh Ty Phương Cực Lạc thế giới, ti thường ni l vng sanh trong khi cn sống, chẳng phải l chết rồi mới vng sanh, mọi người hy nghe cho r lời ny. Như tin sinh Chu Quảng Đại, ng ta thấy Ty Phương Tam Thnh đến đn tiếp, theo Phật ra đi, sau khi đ đi mới chết, chẳng phải l chết trước rồi sau đấy mới thấy Phật. Thấy Phật đến đn, ta theo Phật ra đi, đ l ra đi trong khi cn sống. Sau khi đ ra đi mới chết, chẳng phải l chết rồi mới đi, phải hiểu r điều ny! Qu v phải hiểu r s thật ny, ngườiy chẳng chết, m l theo Phật ra đi. V vậy, php mn ny l bất sanh, bất diệt, phải hiểu r chn tướng sự thật ny.

Tịnh l thanh tịnh. Tm thanh tịnh, thn liền thanh tịnh. Thn tm thanh tịnh, thế giới ny liền thanh tịnh, hon cảnh liền thanh tịnh, đng như kinh Lăng Nghim đ ni: Cảnh chuyển theo tm. Phm phu trong thế gian l tm chuyển theo cảnh, rất khổ, b ngoại cảnh xoay chuyển. Chư Phật, Bồ Tt chẳng b ngoại cảnh chuyển! Qu vị khng b ngoại cảnh xoay chuyển, cn c năng lực chuyển hon cảnh bn ngoi, cn c năng lực chuyển cảnh. Kinh Lăng Nghim ni rất hay: Nếu c th chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai, qu vị chẳng khc g Như Lai! Qu vị chuyển cảnh giới, chẳng cn b cảnh giới xoay chuyển chnh mnh. Người chuyển cảnh giới đắc đại t tại, người bị cảnh giới chuyển kh lắm! C cc đồng tu thường ni với ti, [họ dự tnh] tm một hon cảnh tu hnh tốt đẹp. Đến đu để tm? Hon cảnh no tốt đẹp? Đưa qu vị đến Ty Phương Cực Lạc thế giới, qu vị vẫn chẳng vừa , vẫn thấy khng thuận mắt! V sao? Bản thn qu vị c phiền no, qu vị đến đu để tm được một hon cảnh tốt đẹp? Hon cảnh tốt đẹp ch no? Trong tm qu vị. Khi trong tm qu vị chẳng c vọng niệm, hon cảnh bn tốt đẹp. Tm trong hon cảnh y bo nơi thế giới ny, s chẳng tm được. Thật vậy! Tm đ thanh tịnh th chẳng ch no khng thanh tịnh. Do đ, phải cầu t trong nội tm.

Biến chiếu php giới, bất bột thanh lương, bất biến, bất ly, bất đoạn, bất dị, bất nghị (chiếu khắp php giới, chẳng tri nghịch thanh lương, bất biến, chẳng la, chẳng đoạn, chẳng khc, chẳng nghĩ bn). Php giới đy l ni tới mười php giới. Nếu ni c th hơn một cht, s l x hội hiện thực của chng ta. Cc tầng lớp khc nhau trong x hội giống như mười php giới. Trong x hội, chng ta thường ni c người thiện, c k c. Người thiện như ba thiện đạo, k c như tam c đạo, hon cảnh c thuận cảnh v nghịch cảnh, chẳng khc g mười php giới! Biến chiếu l qu vị đối với tất c những cảnh giới ấy, đối với những tầng lớp trong ton th x hội, thảy đều hiểu r rng, rnh rẽ, nhưng tuyệt đối chẳng tri nghịch sự thanh lương bất biến của chnh mnh. Tm địa hết sức thanh lương, chẳng b biến đổi bởi cảnh giới bn ngoi. Tm qu v thanh tịnh, nhưng vẫn chẳng tch rời, chẳng thot khỏi x hội. Tm v cảnh trọn chẳng phải l hai thứ, [đ l] bất dị! Cảnh giới ấy chẳng th nghĩ bn. Đ l ha hi, l vạn đức ha dung, chng ta dụng cng l dụng cng ch ny. V thế, tổ Lin Tr dng ch bất tư nghị để tổng kết, nghĩa ny rất su.

Tm v cảnh đch xc l chẳng th suy nghĩ, Tư l tư duy. H qu v c Tư l cn c giới hạn, cn c phn biệt, chấp trước. Qu vị thấy ch Tư () l một chữ thuộc loại Hội , pha trn chữ Tm () vẽ một chữ Điền (), [tức l ci tm] c giới hạn! Ni cch khc, qu vị c vọng tưởng, phn biệt, chấp trước, Tư l vọng tưởng, phn biệt, chấp trước. Do đ, ch nn Tư! Chẳng th Tư th ta chẳng c phn biệt, chẳng c vọng tưởng, chẳng c chấp trước, đ l dung hợp vạn đức. Nghị () l ngh luận. Chẳng c ngh luận! Tất c hết thảy ngn ngữ, thưa cng chư vị, đều gọi l phế thoại (廢話: lời thừa), đều chẳng c nghĩa. Qu v thấu hiểu nghĩa chn thật bằng t tm, chẳng th ni ra được! Do đ, nh Phật thường ni: Ngn ng dứt bặt, tm hnh xứ diệt. Qu vị c th thực hiện cng phu như vậy, Thật Tướng của cc php liền hiện tiền, Tnh Đức liền biểu lộ. Đối với hết thảy cc php, khng nghĩ ngợi, khng bn luận, hiểu r rng, rnh rẽ, chiếu khắp php giới, đ l khắc hi bất bột (hi ha, chẳng tri nghịch), chẳng tri phạm t tnh. Bất luận trong cảnh giới no cũng đều chẳng tri phạm t tnh, đều thuận theo t tnh, nn Tnh Đức biểu lộ.

 

(Diễn) Kim tư vạn đức diệc nhin, xc thực hữu thử chư cng đức nghĩa, nhi v sai biệt chi tướng, đẳng đồng nhất vị, duy nhất Chn Như d.

() 然,確 義,而 相,等 味,唯 也。

(Diễn: Nay vạn đức cũng giống như thế, xc thực l c cc nghĩa cng đức ấy, nhưng chẳng c tướng sai biệt, cng l một v như nhau, ch l một Chn Như m thi).

 

Y bo v chnh bo trang nghim trong mười php giới đều do Tnh Đức lưu lộ. Trong Ty Phương Cực Lạc thế giới, ao bảy bu, nước tm cng đức, vng rng lt đất, đ l Tnh Đức. Ni đao, vạc dầu trong địa ngục cũng l Tnh Đức. V thế, ni theo Tnh Đức th chẳng khc g nhau, chn tm năng biến (c th biến) chẳng khc nhau, nhưng hiện tướng được biến ra khc nhau, nn c sai biệt. Trong sai biệt c v sai biệt, v sai biệt l tnh c th biến, sai biệt l tướng. Tnh - tướng như một, sai biệt l chẳng c sai biệt. Kết luận l đẳng đồng nhất vị, duy nhất Chn Như d (cng l một vị như nhau, chỉ l một Chn Như), cu ny c ni: Trong tận khng khắp php giới, trn l cc ci Phật thanh tịnh, dưới l A T địa ngục, đẳng đồng nhất vị, duy nhất Chn Như, qu vị chia rời như thế no đy? Qu vị đắc nhất tm bất loạn sẽ l cảnh giới ny. Ta niệm Phật, c niệm đến mức nhất tm hay khng? Qu vị hy phản tỉnh: Cảnh giới trước mắt c phải l như vậy hay khng? Cảnh giới trước mắt qu nhin l như vậy th gần như l cng đức của qu vị đ thnh tựu. Phải ghi nhớ: K khc c phn biệt, ta v phn biệt. Ta phn biệt l v kẻ khc phn biệt nn bn phn biệt, chẳng phải v chnh mnh c phn biệt. Do đ, Phật, Bồ Tt thuyết php l Tha Th Dụng, phn biệt gim người khc, bản thn Phật, Bồ Tt c phn biệt hay khng? Chẳng c! Chnh mnh vĩnh viễn l tm v cảnh như nhau, đẳng đồng nhất vị, duy nhất Chn Như l cảnh giới của chnh vị Phật hay Bồ Tt đ.

 

(Sao) Nhẫn, Tấn tương dữ đ ngang, tắc hun minh, tr tấu.

() 忍 進 相 與 低 昂,則 塤 鳴 篪 奏。

(Sao: Nhẫn v Tấn cao thấp tương ứng, tức l hun thổi, địch tấu[5]).

 

Trong Bồ Tt hạnh, nu ra hai th l Nhẫn Nhục v Tinh Tấn, đy l hai th trong Lục Độ. Lục Độ l khun php v tiu chuẩn cho cuộc sống v hnh vi của Bồ Tt, gồm c su điều. Trong su điều, đặc biệt ch ra hai điều nhằm chuyn ni với người tu Tịnh Độ, cũng nhằm ni r: Chng ta niệm Phật cng phu khng đắc lực do đ sơ st hai ch [Nhẫn v Tấn] ấy. V sao? Chẳng thể nhẫn nại chịu đựng, một t chẳng vừa vặt vnh bn vứt b ngay, lm sao c th thnh cng cho được?

 

(Diễn) Nhẫn giả, c mạ chy đả, giai tất năng nhẫn, do như đại địa, do như kiều lương, nhậm nhất thiết tiễn đạp, nhi bất khởi nhất niệm, cố viết Đ.

() 忍 者, 惡 罵 捶 打,皆 悉 能 忍,猶 如 大 地,猶 如 橋 梁,任 一 切 踐 踏,而 不 起 一 念,故 曰 低。

(Diễn: Nhẫn: Chửi bới nặng nề, đnh đập, đều c th nhẫn, giống như đại địa, hoặc như cầu bến, mặc cho hết thảy giy xo nhưng chẳng khởi một niệm, nn ni l Thấp).

 

Chng ta c th lm được hay khng? Chư v phải lun nh một cu, trong hết thảy cảnh giới m chẳng thể nhẫn, kẻ ấy chẳng thể thnh tựu. Người no thnh tựu? Điều g cũng đều c th chịu đựng, loại ngườiy thnh tựu! Trong Bồ Tt hạnh, trước hết phải chịu đựng nghịch cảnh. Ni cch khc, phải trong hon cảnh xấu xa, km cỏi nhất m đoạn ci tm sn khu của chnh mnh. Tm sn khu chẳng c, chẳng đọa địa ngục. V thế, khi tu hnh, v sao phải tu trong nghịch cảnh? Tn gi Đại Ca Diếp xuất thn t gia đnh ph qu. Sau khi xuất gia, Ngi bn tu kh hạnh, nhẫn được những điều k khc chẳng th nhẫn. Trong x hội ngy nay, người thật sự biết tu hnh thnh tựu mau, m b đo thải cũng mau! Chẳng thể nhẫn bn b đo thải, c th chịu đựng bn thnh tựu. Thường c người chửi bới, đnh đập, hủy nhục chng ta, th đối với một người tu hnh chn chnh, k đ l một vị đại thiện tri thức. Chng ta tiu tr nghiệp chướng từ v th kiếp tới nay như thế no? K ấy đ tiu tr thay cho chng ta. Qu vị thấy trong năm mươi ba lần tham học của Thiện Ti đồng tử, Cam L Hỏa Vương l thiện tri thức giống như vậy. Suốt ngy từ sng đến tối kiếm chuyện gy kh dễ, h đi cht tri bn đnh, chửi, lại cn giết qu vị. Đ thế, chẳng giết ngay, m cn lăng tr x tử, khiến cho qu vị chết t từ. Đ l đại thiện tri thức, l v thầy v Nhẫn Nhục Ba La Mật, cch dạy Nhẫn Nhục Ba La Mật l như vậy. Nếu qu vị c th tiếp nhận, học chẳng động tm trong cảnh giới, s đoạn hết sn khuể. Khng trải qua cửa ải ny, sn khu chẳng d g đoạn được! niệm sn khu rất su, bnh thường bản thn qu vị chẳng thể pht gic, khi cảnh giới hiện tiền, n bn t nhin bộc lộ.

V thế, phải đoạn tr sn khu trong nghịch cảnh th tm chng ta mới đạt được thanh tịnh. Thật s đoạn tr tm sn khuể, tức l tu thnh cng Nhẫn Nhục Ba La Mật. Lại tu trong thuận cảnh, tu g trong thuận cảnh? Đoạn tm tham, đoạn tham i. V vậy, người bnh phm tu hnh, trước hết l [tu] t nghịch cảnh s dễ thnh tựu; vừa m đầu bn tu trong thuận cảnh, chẳng d g thnh tựu! Nếu chư v lắng lng quan st một phen, s thấy t xưa tới nay, trong v ngoi nước, những nhn vật anh hng ho kiệt thật sự trỗi vượt người khc, gần như đều l con em nh ngho hn. Qu v hy xem trong lịch sử, c mấy ai xuất thn l con em nh giu c? Qu t! Thuận cảnh thường khiến cho ch kh của con người bị hủy diệt, nghịch cảnh d rn luyện con người. V thế, dạy chng ta hy học theo đại địa. Địa Tạng Vương Bồ Tt đại diện cho Nhẫn Nhục Ba La Mật, đại địa mặc cho k khc giẫm đạp, n vẫn c th chịu đựng!

 

(Diễn) Tấn giả, hiểu dạ vong b, tinh tấn bất giải, do như nhất nhn dữ vạn nhn địch, dũng mnh trực tiền, cố viết Ngang.

() 進 者,曉 夜 忘 疲,精 進 不 懈,猶 如 一 人 與 萬 人 敵,勇 猛 直 前,故 曰 昂。

(Diễn: Tấn l đm ngy qun mệt, tinh tấn chẳng lười nhc, giống như một người chống lại vạn người, dũng mnh tiến thẳng ln pha trước, nn gọi l Cao).

 

Tấn l tinh tấn. C nhiều người, dường như cũng rất dụng cng, mỗi ngy cũng Tấn, nhưng chẳng phải l Tinh Tấn, m l Tạp Tấn, dũng mnh tạp tấn, dũng mnh loạn tấn, lm sao thnh cng cho được? Chẳng thể thnh cng! Thuần m chẳng tạp, thm nhập một mn, đ mới l Tinh Tấn. Học rất nhiều thứ, rất tạp, khng được! Ngy đm qun mệt, tinh tấn chẳng lười nhc, dũng mnh tiến thẳng ln trước, sức mạnh no thc đẩy k ấy? Thưa cng chư vị, php hỷ! K ấy cng tu cng hoan hỷ, sức mạnh đ thc đẩy k ấy. Nếu tu học chẳng đạt được php hỷ, quyết định s đi vo lối rẽ. Nếu qu vị chẳng đi sai đường, nhất định c php hỷ, php hỷ sung mn, thật sự sung sướng, thật sự tự tại. Nếu học Phật cng học cng khổ, sai mất rồi, chắc chắn l đ đi lạc đường. Người học Phật nhất định l cng học cng vui sướng, cng học tm địa cng thanh tịnh, cng học tm lượng cng rộng lớn, đch xc l phiền no, ưu l thảy đều dần dần phai nhạt, qun đi, đến cuối cng tm chẳng thấy nữa! Người ấy l no chẳng vui sướng? Thng đạt, hiểu r hết thảy L Sự, nhưng chẳng khởi một niệm, liền tương ứng với Tnh Đức. Hiểu r, thng đạt hết thảy, nhưng cn c vọng niệm th chưa phải l Phật, Bồ Tt, chng ta phải nhận biết r rng điều ny. Nhẫn nhục v tinh tấn cũng l đồng thời.

 

(Diễn) Chnh nhẫn nhục thời, chnh tinh tấn, tinh tấn thời, dũ nhẫn nhục.

() 正 忍 辱 時,正 精 進;愈 精 進 時,愈 忍 辱。

(Diễn: Ngay trong lc nhẫn nhục l lc tinh tấn, khi cng tinh tấn th cng nhẫn nhục).

 

Trongy c php v thật sự, c th dụng thật sự. Ni cch khc, người khng tinh tấn chẳng thể nhẫn. Người chẳng th nhẫn tức l khng c tinh tấn. Đ l đạo l nhất định.

 

(Diễn) Hun minh tr tấu giả, hun, thổ vi chi, tr, trc vi chi, nhị kh hỗ tương xướng họa.

() 塤 鳴 篪 奏 者,塤,土 為 之,篪,竹 為 之,二 器 互 相 唱 和。

(Diễn: Hun minh, tr tấu: Hun lm bằng đất, Tr lm bằng tre. Hai thứ nhạc kh cng nhau xướng họa).

 

Trong kinh Thi c một đoạn chp v [hai th nhạc kh ny]. Hun v Tr đều l nhạc kh thời cổ. Hun lm bằng đất st, c hnh dạng giống như ci nậm, dưới đy c mấy l để thổi. Tr lm bằng tre. Hai th nhạc kh ny c th ha tấu với nhau. Thi vn: B th xuy hun, trọng thị xuy tr (Kinh Thi chp: Anh thổi hun, em thổi tr). B () l anh, Trọng () l em, [dng ch Hun Tr] để snh v anh em ha thuận.

 

(Diễn) Kim thử Nhẫn Tấn, đ ngang hỗ tạo, như hun tr chi hỗ vi cao hạ d.

() 今 此 忍 進,低 昂 互 造,如 塤 篪 之 互 為 高 下 也。

(Diễn: Nay Nhẫn v Tấn cao thấp nng đỡ nhau, như tiếng Hun v tiếng Tr cao thấp hỗ trợ nhau).

 

Giống như hai th nhạc kh Hun v Tr, một nhạc kh m thanh thấp, một nhạc kh m thanh cao, hai thứ điều ha cho nhau. V thế, ngườiy khim h chẳng phải l thật sự khim hạ, m l dũng mnh tinh tấn. Tuy dũng mnh tinh tấn,