Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

淨土大經解演義

Chủ giảng: Lo php sư Tịnh Khng

Thời gian: Ngy 5 thng 04 năm 2010

Địa điểm: Hương Cảng Phật Đ Gio Dục Hiệp Hội

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

 

Ghi ch: Do bi giảng qu di v trong phần đầu, lo php sư giảng qu nhiều chỗ trng lặp, khiến cho người đọc lẫn người chuyển ngữ đều cảm thấy mệt mỏi khi theo di, chng ti tạm thời ngưng lại khng dịch tiếp, m trực tiếp dịch phần lời giảng chnh kinh, với dự định sau khi đ dịch xong su phẩm đầu, sẽ quay lại dịch tiếp những phần đầu của bộ ny. Xin lưu , đy chỉ l những phần chuyển ngữ sơ khởi, chng ti đăng tải trn trang nh chỉ nhằm mục đch giới thiệu php thoại của lo php sư. Tuy đ cố gắng hết sức, trong qu trnh chuyển dịch, giảo duyệt, chắc chắn vẫn cn những lỗi lầm kh thể trnh khỏi, xin qu vị thức giả từ bi chỉ gio để chng ti tu chỉnh hầu giảm thiểu khuyết điểm, sai st đến mức thấp nhất. Do tc phẩm ny cn đang trong qu trnh giảo duyệt v tu chỉnh, xin hy dng như một ti liệu tham khảo, đừng ấn hnh, phổ biến trước khi ton bộ tc phẩm đ được hon thiện

 

bulletPhần 1

bulletPhần 2

bulletPhần 3

bulletPhần 4

bulletPhần 5

bulletPhần 6

bulletPhần 7

bulletPhần 8

bulletPhần 9

bulletPhần 10

bulletPhần 11

bulletPhần 12

bulletPhần 13

bulletPhần 14

bulletPhần 15

bulletPhần 41

bulletPhần 42

bulletPhần 43

bulletPhần 44

bulletPhần 45

bulletPhần 46

bulletPhần 47

bulletPhần 48

bulletPhần 49

bulletPhần 50

bulletPhần 51

bulletPhần 52

bulletPhần 53

bulletPhần 54

bulletPhần 55

bulletPhần 56

bulletPhần 57

bulletPhần 58

bulletPhần 59

bulletPhần 60

bulletPhần 61

bulletPhần 62

bulletPhần 63

bulletPhần 64

bulletPhần 65

bulletPhần 66

bulletPhần 67

bulletPhần 68

bulletPhần 69

bulletPhần 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulletPhần 97

bulletPhần 98

bulletPhần 99