Phật Học Vấn Đp Loại Bin

佛學問答類編

Lo cư sĩ L Bỉnh Nam giải đp

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

(theo bản in của L Bỉnh Nam Lo Cư Sĩ Ton Tập Bin Tập Ủy Vin Hội, Đi Loan, 2007)

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

Xin ch : Đy chỉ l những phần chuyển ngữ sơ khởi, chng ti đăng tải trn trang nh chỉ nhằm mục đch giới thiệu php thoại của lo cư sĩ. Tuy đ cố gắng hết sức, trong qu trnh chuyển dịch, giảo duyệt, chắc chắn vẫn cn những lỗi lầm kh thể trnh khỏi, xin qu vị thức giả từ bi chỉ gio để chng ti tu chỉnh hầu giảm thiểu khuyết điểm đến mức thấp nhất. Do tc phẩm ny cn đang trong qu trnh giảo duyệt v tu chỉnh, xin hy dng như một ti liệu tham khảo, đừng ấn hnh, phổ biến trước khi ton bộ tc phẩm đ được hon thiện.

 

bulletPhần 1

bulletPhần 2

bulletPhần 3

bulletPhần 4

bulletPhần 5

bulletPhần 6

bulletPhần 7

bulletPhần 8

bulletPhần 9

bulletPhần 10

bulletPhần 11

bulletPhần 12

bulletPhần 13

bulletPhần 14

bulletPhần 15

bulletPhần 15

bulletPhần 16

bulletPhần 17

bulletPhần 18

bulletPhần 19

bulletPhần 20

bulletPhần 21

bulletPhần 22

bulletPhần 23 (new)

bulletPhần 24 (new)

bullet

bullet

bullet