Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao

(Tăng Quảng Chánh Biên)

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

(trọn bộ - giảo duyệt hoàn tất ngày 26 tháng 11 năm 2006)

 

 

[Trở về trang trước]